Bài tập kết hợp thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn có đáp án

  -  
Bài viết sẽ tóm tắt lý thuyết trọng trọng tâm và chỉ dẫn những bài xích tập thì lúc này đơn và hiện tại tiếp tục kèm theo câu trả lời giải thích chi tiết để thí sinh có thể nắm rõ cách thực hiện của từng các loại thì trong tiếng Anh.

Bạn đang xem: Bài tập kết hợp thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn có đáp án


*

Bài tập thì lúc này đơn và bây giờ tiếp diễn thường lộ diện nhiều trong số bài thi giờ Anh. Đây cũng là hai thì trong giờ đồng hồ Anh các thí sinh chưa sáng tỏ được hoặc có sự nhầm lẫn. Vị vậy, nội dung bài viết sẽ bắt tắt lý thuyết trọng trung tâm và đưa ra những bài bác tập kèm theo đáp án giải thích cụ thể để thí sinh có thể nắm rõ cách áp dụng của 2 một số loại thì này trong giờ Anh.

Tóm tắt lý thuyết về thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Trước khi làm bài tập thì lúc này đơn và lúc này tiếp diễn, thí sinh buộc phải xem lại định hướng của các thì giờ đồng hồ Anh sau:

Thì bây giờ đơn

1. Biện pháp dùng: miêu tả những hành động, đặc điểm và thói quen đang ra mắt trong hiện tại.

2. Công thức:

Câu khẳng định: S + V1

Câu che định: S + vị not /does not + V1

Câu nghi vấn:

Cấu trúc câu hỏi Yes/No: Do/does + S + V-inf?

Cấu trúc thắc mắc thông tin: Am/ is/are + S + complement?

Tìm phát âm thêm về thì bây giờ đơn (present simple).

Thì hiện tại tiếp diễn

1. Bí quyết dùng: miêu tả hành cồn đang xẩy ra tại thời khắc nói.

2. Công thức:

Câu khẳng định: S + am/ is/ are + V-ing

Câu lấp định: S + am/ is/ are not +V-ing

Câu nghi vấn:

Cấu trúc câu hỏi Yes/No: Am/ Is/ Are + S + V-ing?

Cấu trúc thắc mắc thông tin: từ hỏi + am/ is/ are + S + V-ing?

Tìm phát âm thêm về thì hiện nay tại tiếp tục (Present continuous tense).

Bài tập thì lúc này đơn và bây giờ tiếp diễn

Bài 1:

1. It (rain) _____________, don’t forget your umbrella!

2. Asia (be) _____________ the name of a continent.

3. Right now, I (study) _______________ at a community college in Boston.

4. Scientists (look) _________________ for a cure for Covid 19.

5. My mother (work) ________________ as a teacher in an elementary school.

6. Every evening, the old man (take) ______________ his dog out for a walk.

7. The train (leave) _____________________ the station at 7 am.

8. Climate change (destroy) ______________ many coastal cities.

9. Math (be) _________________ a compulsory subject in most schools.

10. The sun (rise) _________________ in the East and (set) _____________ in the West.

11. He usually (ride) ________________ his bicycle around the lake near his house.

12. Hey! Answer me! I (talk) ____________ khổng lồ you!

13. I (look) __________________ for a job at the moment.

14. We (recruit) _______________ some new staff, are you interested?

15. There (be) _________________ many great universities in big cities.

Bài 2: Điền dạng đúng của rượu cồn từ “to be”

1. My house… small.

2. She…. A doctor.

3. They…. Playing football in the schoolyard.

4. My mother…. Cooking in the kitchen.

5. His sister… 12 years old.

6. Tom & Mike…. Classmates.

7. This film… very boring.

8. … they working in this company?

9. Thomas… from American. I… from Vietnam.

10. …. You at trang chủ now?

Bài 3: Viết lại câu trả chỉnh

1. Nam/ often/ get up/ late/ at weekends.

2. You/ go/ the theater/ twice a week?

3. She/ not/ attend/ the class/ today.

4. They/ be/ wait for you/ the bus station/ at the moment.

Xem thêm: Huyền Huyễn Là Gì Và Những Bộ Phim Tiêu Biểu Của Thể Loại Huyền Huyễn Là Gì ?

5. Be careful/ the car/ come/

6. Tom/ bởi the homework/ in the evening.

7. We/ meet/ London/ each year.

8. My mother/ be/ at the supermarket. She/ buy/ groceries.

Bài 4: Tìm và sửa lỗi sai

1. What does they vì at weekends?

2. Vì she watch movies on Sunday?

3. We sometimes goes swimming with our friends.

4. Now they is playing chess.

5. How does you go khổng lồ school?

Đáp án và giải thích

Bài 1:

Đáp án

Giải thích

1. Is raining

Vì trong câu có tin tức “don’t forget your umbrella” (đừng quên mặc dù của bạn), rất có thể suy ra rằng hành động “mưa” đang ra mắt trong thời điểm nói, đề xuất động từ sẽ được chia theo thì lúc này tiếp diễn.

2. Is

Câu này nói đến một sự thật không biến đổi nên là “Châu Á là 1 lục địa” thì bây giờ đơn sẽ được sử dụng.

3. Am studying

Trong câu này hành vi học “study” là 1 trong việc kéo dài một cách tạm thời trong thời điểm hiện nay tại đề nghị động trường đoản cú học sẽ được chia theo thì bây giờ tiếp diễn.

4. Are looking for

Vì rượu cồn từ tìm kiếm “look for” một giải pháp chữa trị là một hành vi đang diễn ra trong thời điểm hiện nay một cách trong thời điểm tạm thời nên thì hiện tại tiếp diễn sẽ được sử dụng.

5. Works

Do hành vi làm việc “work” là một hành động diễn ra trong hiện tại và không có dấu hiệu chuyển đổi trong tương lai nên thì lúc này đơn sẽ được sử dụng.

6. Takes

Việc người đàn ông dắt “take” chó đi bộ mỗi buổi tối là một trong những thói quen buộc phải thì hiện tại đơn sẽ được sử dụng cho hành động dắt.

7. Leaves

Việc con tàu ra khỏi “leave” công ty ga lúc 7 giờ biểu đạt một lịch trình cố định nên thì hiện tại đơn sẽ được sử dụng mang đến động từ tách đi.

8. Is destroying

Vì bài toán sự biến đổi khí hậu “climate change” đang diễn ra một cách tạm thời trong hiện tại nên động từ phá bỏ “destroy” sẽ được phân tách theo thì bây giờ tiếp diễn.

9. Is

Vì câu hỏi môn toán là một trong những môn học bắt buộc các trường trung học là một thực sự trong hiện tại và không có khả năng chuyển đổi nên hễ từ to-be sẽ được chia theo thì hiện tại đơn.

10. Rises; sets

Việc mặt trời mọc “rise” ở hướng Đông với lặn “set” ở phía tây là một sự thật không thay đổi nên hễ từ mọc cùng lặn sẽ được chia theo thì bây giờ đơn

11. Rides

Việc đạp xe pháo “rides” xung quanh hồ nước được triển khai một cách liên tục nên đây hoàn toàn có thể được xem là một thói quen, do vậy hành vi đạp xe sẽ tiến hành chia theo thì lúc này đơn.

12. Am talking

Dựa vào những dấu hiệu như “này” (hey) “hãy vấn đáp tôi” (answer me) chúng ta rất có thể thấy đấy là một câu nói diễn ra trong hiện tại, do vậy hành động nói sẽ được chia thì lúc này tiếp diễn.

13. Am looking

Dựa vào tín hiệu tại thời điểm hiện nay và thực chất của hành động tìm việc “look for a job” là một hoạt động tạm thời cho khung người chưa động từ kiếm tìm kiếm dưới dạng lúc này tiếp diễn.

14. Are recruiting

Câu này đang biểu thị một lời nói, rất có thể xác định phụ thuộc dấu hiệu “bạn có thân thiện không” - are you interested - hình như động trường đoản cú tuyển dụng “recruit” là một hành động kéo dài một cách tạm thời nên chúng ta có thể chia rượu cồn từ theo thì bây giờ tiếp diễn.

15. Are

Vì câu hỏi có những trường đại học ở những thành phố béo là một thực sự và không tồn tại dấu hiệu thay đổi trong tương lai đề xuất động từ khổng lồ be sẽ được chia thì bây giờ đơn.

Bài 2:

1. Is

2. Is

3. Are

4. Is

5. Is

6. Are

7. Is

8. Are

9. Is - am

10. Are

Bài 3:

1. Nam giới often gets up late at weekends.

2. Vị you go lớn the theater twice a week?

3. She does not attend the class today.

4. They are waiting for you at the bus station at the moment.

5. Be careful! The car is coming.

6. Tom does the homework in the evening.

7. We meet in London each year.

8. My mother is at the supermarket. She is buying groceries.

Bài 4:

1. Does -> do

2. Vày -> does

3. Goes -> go

4. Is -> are

5. Does -> do

Trên đó là bài tập thì lúc này đơn và hiện tại tại tiếp nối có lý giải đáp án đưa ra tiết. Bạn đọc hoàn toàn có thể để lại comment phía dưới nội dung bài viết nếu có câu hỏi để được giải đáp.

Xem thêm: Thẻ: Thị Lực 3 10 Là Cận Bao Nhiêu Độ, Thẻ: Thị Lực 3/10 Là Bao Nhiêu Độ

Làm thêm nhiều bài bác tập tại: Bài tập thì thừa khứ đơn, thừa khứ tiếp tục và hiện tại hoàn thành.