BÀI TẬP NÂNG CAO VỀ ADN

  -  

Khái niệm về ADN những em được học tập ở lịch trình sinh học tập lớp 10. Ở lớp 10, thì quan niệm và các bài tập về ADN new chỉ dừng ở tầm mức độ cơ bản, mang tính chất chất giới thiệu. Và nên đến năm lớp 12, những em mới học lại ngôn từ này, và thực hành thực tế nhiều các bài tập liên quan đến nó vào phần di truyền học.

Bạn đang xem: Bài tập nâng cao về adn

Bạn đã xem: bài tập nâng cao về adn

Dưới đây là các dạng bài bác cơ bản về ADN mà những em bao gồm thể chạm mặt phải khi học sinh học 10.

ADN tồn tại hầu hết trong nhân tế bào và cũng có trong ti thể, lạp thể trong tế bào chất. Đó là 1 trong những axit hữu cơ, có chứa các nguyên tố C, H, N, O và phường mà mô hình của nó được 2 nhà bác học J.Watson với F.Crick ra mắt vào năm 1953.

ADN đảm nhận tính năng lưu trữ, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền ở các loài sinh vật.

Nội dung các dạng bài xích và bài xích tập lấy một ví dụ được share bởi cô giáo Hà Thị Ngọc Anh – giáo viên chuyên môn phụ trách môn Sinh tại tuvientuongvan.com.vn. 

Dạng 1: xác minh trình từ bỏ nuclêôtit trên ADN, ARN

Phương pháp: Áp dụng NTBS:Trên ADN:

+A liên kết với T bằng 2 liên kết hiđrô và ngược lại

+G link với X bởi 3 link hiđrô cùng ngược lại.

Trên ARN:

+A bên trên mARN bổ sung cập nhật với T

+U trên mARN link với A

+G bên trên mARN link với X cùng ngược lại.

 

Ví dụ 1: Một gen chứa đoạn mạch gồm trình trường đoản cú nuclêôtit là

3’. . . A- G – X – T – T – A – G – X – A . . .5’.

Trình trường đoản cú nuclêôtit tương xứng trên mạch bổ sung là:

A. 5’. . . T – X – G – A – A – T – X – G – T . . .3’B. 3’. . . T – X – G – A – A – T – X – G – T . . .5’C. 5’. . . U – X – G – A – A – U – X – G – U . . .3’D. 5’. . . U – X – G – A – A – U – X – G – U . . .3’

Hướng dẫn:

Theo NTBS các nuclêôtit bên trên gen link với nhau theo nguyên tắc A links với T, G link với X

Vậy: Mạch bao gồm trình tự: 3’. . . A – G – X – T – T – A – G – X – A . . .5’

Mạch bổ sung cập nhật là: 5’. . . T – X – G – A – A – T – X – G – T . . .3’.

=> Chọn câu trả lời A

 

Ví dụ 2: Một gen chứa đoạn mạch bổ sung với đoạn mạch mang mã gốc gồm trình từ nuclêôtit là: 3’. . . A – G – X – T – T – A – G – X – A . . .5’

Xác định trình tự những ribônuclêôtit bên trên mARN được tổng vừa lòng từ đoạn gen này.

A. 3’… . A – G – X – U – U – A – G – X – A . . . 5’

B. 5’. . . T – X – G – A – A – T – X – G – T . . . 3’

C. 5’. . . A – G – X – U – U – A – G – X – A . . . 3’

D. 3’. . . T – X – G – A – A – T – X – G – T . . . 5’

 Hướng dẫn:

– từ bỏ trình tự mạch bổ sung cập nhật tìm trình từ bỏ mạch gốc tiếp đến tìm trình trường đoản cú mạch mARN.

– Theo NTBS:

mạch ngã sung: 3’. . . A – G – X – T – T – A – G – X – A . . .5’

mạch gốc : 5’. . . T – X – G – A – A – T – X – G – T . . . 3’

→ ARN : 3’. . . A – G – X – U – U – A – G – X – A . . . 5’

Chọn B.

Xem thêm: Giải Đáp: Nhôm Hiđroxit Được Điều Chế Bằng Cách Nào Sau Đây ?

 Dạng 2: xác minh thành phần nuclêôtít trên gen, ADN, ARN

Bài toán 1: liên quan đến chiều dài, khối lượng, link hydro và liên kết hóa trị trong gen.

Phương pháp:

Đưa về hệ phương trình chứa ẩn là các đơn phân của gen (ADN).

Một số công thức yêu cầu ghi nhớ:

– Chiều lâu năm gen, ADN:


*

– trọng lượng phân tử của gen, ADN: M = N x 300 (đvC) = (2A + 2G) x 300

– Số nuclêôtít của gen, ADN: N= L/3,4 x 2 = A + T + G + X = 2A + 2G

→ %A + %G = %T + %X = 50%

– Số chu kì xoắn: Sx = N/20 = (2A + 2G) / trăng tròn = (A + G) /2

– Số liên kết hiđrô của gen: H = 2A + 3G (liên kết)

– Số links hóa trị:

+ Số liên kết hóa trị giữa đường và nơi bắt đầu photphat trong một nuclêôtít: N

+Số link hóa trị giữa những nuclêôtít trên một mạch của ADN: N/2 – 1

→Tổng số link hóa trị bên trên phân tử ADN: (N/2 – 1) x 2 + N = 2N – 2 = 4A + 4G – 2

Ví dụ 1: Một gen tất cả tổng số 3598 link hóa trị và gồm 2120 liên kết hiđrô. Tính con số từng các loại nuclêôtit của ren này.

Hướng dẫn :

Ta tất cả hệ phương trình:


*

Ví dụ 2: Một gen có khối lượng 540000 đvC và tất cả 2320 liên kết hiđrô. Tính số lượng từng các loại nuclêôtít của gen.

Hướng dẫn:


*

Ví dụ 3: Một gen có 2346 links hiđrô. Hiệu số giữa Ađênin của gen với một các loại nuclêôtit khác bởi 20% tổng cộng nuclêôtit của gene đó. Tính chiều lâu năm của gen.

Hướng dẫn:

Ta có hiệu số giữa A của gene với một các loại nuclêôtit khác bởi 20% tổng thể nuclêôtit của gen đó:


*

Ví dụ 4: Một ADN bao gồm số liên kết hiđrô giữa những cặp G với X bằng 1,5 số link hiđrô giữa những cặp A cùng T. Tỉ lệ thành phần % tương xứng nuclêôtit của ADN lần lượt là:

Hướng dẫn:

Theo bài xích ra ta có: 3G = 1,5× 2 A → G = A;

Mà G + A = 50%

→ A = G = T = X = 25%.

 Bài toán 2: tương quan đến số lượng, nguyên tố nuclêôtít trên từng mạch của gen

Phương pháp:

Đưa về phương trình cất ẩn là số nuclêôtít của 1 mạch của gen.

Một số công thức đề nghị nhớ:

Theo NTBS ta có:

Về số lượng

A1 = T2; T1 = A2 → A = T = A1 + A2 = T1 + T2 = T1 + A1 = T2 + A2

G1 = X2; X1 = G2 → G = X= X1 + X2 = G1 + G2 = G1 + X1 = G2 + X2

Về tỉ lệ %


*

Ví dụ 1: Nếu như tỉ lệ thành phần A +G/T+X tại một mạch của chuỗi xoắn kép của phân tử ADN là 0,2 thì tỉ lệ kia ở sợi bổ sung là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

 

Ví dụ 2:Một phân tử ADN có chiều lâu năm 510 nm và trên mạch một của gen bao gồm A + T = 900 nuclêôtit. Tính số nuclêôtit mỗi các loại của ADN trên.

Hướng dẫn:

N = 3000 nuclêôtít

A = T = A1 + T1 = 900 suy ra G = X = 600.

Xem thêm: Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 3 Tập 2 Tuần 20 Trang 7 Luyện Từ Và Câu

Ví dụ 3: Một gen có chiều lâu năm 0,306 micrômet với trên một mạch đối kháng của gen gồm 35% X cùng 25% G. Con số từng loại nuclêôtit của ren là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Số nucleotit của gen là: N ADN = L/3,4 X 2 = 1800 (nu)

%G = %X = (%G1 + %X1) / 2 = (25% + 35%) / 2 = 30%

% A + %G = 50% => %A = 20%

Số lượng từng nhiều loại nu là:

G = X = 30% x 1800 = 540.

Ví dụ 4: Một phân tử mARN tất cả chiều dài 4080 Å, bên trên mARN gồm tỉ lệ những loại nucleotit: G : X : U : A = 3 : 4 : 2 : 3. Số nucleotit từng một số loại của ren tổng hợp đề xuất ADN bên trên là:

Hướng dẫn: