BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 11 CHƯƠNG 2

  -  
... R2= 675Ω B R1 = 144Ω, R2 = 765Ω C R1 = 414Ω; R2 = 576Ω D R1 = 144Ω, R2 = 576Ω Câu 23 Tính cường độ chiếc điện qua bóng A I1=1,2A; I2=4A B I1=0,833A; I2=0 ,20 8A C I1=1,2A; I2=4,8A D.I1=0 ,20 8A; I2=0,833A ... Trở R2 A 5,33W B 3,53W C 0,1875 W D 0,666W sử dụng kiện để vấn đáp câu 22 , 23 , 24 hai bóng đèn có số ghi Đ 1: 120 V – 100W; 2: 120 V – 25 W Mắc tuy vậy song hai bóng đèn vào hiệu năng lượng điện 120 V Câu 22 Tính ... I2=0,833A Câu 24 Mắc thông liền hai bóng vào hiệu điện 120 V tỷ số công suất p. 1/P2 (coi điện trở không cầm đổi) A P1/P2 = B P1/P2 = 1/4 C P1/P2 = 16 D P1/P2 = 1/16 cần sử dụng liệu để trả lời cho câu 25 26 Có...

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm vật lý 11 chương 2


*

... Năng lượng điện q =10 -5C đặt không khí Độ to cường độ điện trường điểm M giải pháp tâm O mong đoạn R = 10 centimet A 9 .10 - 6V/m B 9 .10 6V/m C 9 .10 5V/m D 9 .10 11V/m Câu 24: khoảng cách điện tích tăng lên 1, 5 lần lực ... Béo điện tích A 1, 25 .10 -4C B 8 .10 -2C C 1, 25 .10 -3C D 36 .10 -6C -6 Câu 42 Điện tích điểm q = - 3 .10 C đặt điểm mà lại cường độ năng lượng điện trường có phương trực tiếp đứng, chiều tự xuống độ béo E = 12 000V/m Hỏi phương, ... 9 .10 5 V/m phía phía điện tích q khẳng định điện tích q ? A - 40μC B - 16 μC C - 10 0μC D + 36μC Câu 41 Một năng lượng điện thử để điểm bao gồm cường độ năng lượng điện trường 0 ,16 V/m Lực tính năng lên điện tích 2 .10 -4...
*

... Khi trang bị rắn cân nặng thí trọng tâm điểm đặt tất lực B trung tâm đồ gia dụng rắn nằm trục đối xứng thiết bị C từng đồ gia dụng rắn có giữa trung tâm điểm khơng thuộc đồ dùng D giữa trung tâm thứ rắn đặt điểm đồ 3.5* vào đồ sau đồ vật ... Lên trang bị C nước ngoài lực chức năng lên đồ gia dụng D lự ma sát tính năng lên thiết bị Câu 4.53 nói động vật, phát biểu sau đúng? A Động đồ dùng tăng vận tốc trang bị bự khơng B Động thứ tăng vận tốc vật khủng khơng C Động vật dụng ... Kéo đồ gia dụng giãn 5cm so với vị trì ban sơ thả nhẹ nhàng Cơ hệ thứ vị trì là: A 25 .10- 2 J B 50 .10- 2 J C 100 .10- 2 J D 200 .10- 2 J Câu 4.84 chiều cao h = 20m vật dụng ném thẳng vùng dậy với gia tốc đầu v0 = 10m/s...
*

... A 0 ,21 25 m B 0,85 m C 0, 425 m D 0 ,29 4 m − 12 50 độ mạnh âm chuẩn chỉnh Io = 10 W/m Một âm gồm mức độ mạnh âm 80 dB độ mạnh âm A 10−4 W/m B 3.10 −5 W/m2 C 104 W/m D 10 20 W/m 51 trong thí nghiệm ... Cm/s D 22 ,5 cm/s 55 Một sóng dừng có mặt phương x’Ox khoảng cách nút sóng liên tục đo 10 centimet Tần số sóng 10 Hz tốc độ truyền sóng A 20 cm/s B 30 cm/s C 40 cm/s D 50 cm/s Trắc nghiệm 12 CƠ BẢN ... 8cos2π   0,1 50  tính giây bước sóng A 0,1 m B 50 centimet C mm D m 20 khoảng cách ngắn hai gợn sóng liên tiếp mặt nước 2, 5 m Chu kỳ xấp xỉ đồ vật khía cạnh nước 0,8 s tốc độ truyền sóng khía cạnh nước A 3, 125 ...
*

... Câu 18 : mang đến đoạn mạch bao gồm điện trở R = 10 0 (Ω), mắc tiếp nối với năng lượng điện trở R = 200 (Ω), hiệu điên nhị đầu đoạn mạch 12 (V) Hiệu năng lượng điện hai đầu năng lượng điện trở R1 A U1 = (V) B U1 = (V) C U1 = (V) D U1 = ... D U1 = (V) Câu 19 : Một mạch điện kín gồm hai nguồn điện áp E 1, r1 E 2, r2 mắc thông liền với nhau, mạch có điện trở R Biểu thức cường độ chiếc điện mạch là: E1 − E2 E1 − E2 E1 + E2 E1 + E2 A I = B ... Q.ξ B q = A.ξ C ξ = q.A D A = q2.ξ - - HẾT Trang 2/2 - Mã đề thi 0 011 1 ...
*

... Tích dương II : cần điện tích âm chuyển dời có phía không sản xuất thành chiếc điện A : tuyên bố I đúng, phát biểu II đúng, hai phát biểu có đối sánh tương quan B : tuyên bố I đúng, phát biểu II đúng, nhì ... Biểu II đúng, nhì phát biểu không đối sánh tương quan C : phát biểu I đúng, phát biểu II không đúng D : tuyên bố I sai, tuyên bố II Câu 33 : hiện tượng lạ siêu dẫn nhà đồ vật lý vạc : A : Kamerling-Onnes B : Farây...
... B 10 cm C .15 centimet D 20cm Câu nếu nguyên tử oxi bị không còn electron với điện tích A + 1, 6 .10 -19 C B – 1, 6 .10 -19 C C + 12 ,8 .10 -19 C D - 12 ,8 .10 -19 C tuyển chọn tập trắc nghiệm 11 Thầy Nguyễn Tú – Tổ thiết bị ... điện là: A quận 1 = 4 .10 -6C; q2 = 2 .10 -6C; quận 3 = 2 .10 -6C B quận 1 = 2 .10 -6C; q.2 = 3 .10 -6C; q.3 = 1, 5 .10 -6C C q.1 = 4 .10 -6C; q2 =10 -6C; quận 3 = 3 .10 -6C D q1 = 4 .10 -6C; quận 2 = 1, 5 .10 -6C; q3 = 2,5 .10 -6C Câu 52 ... A quận 1 = 3 .10 -3 (C) quận 2 = 3 .10 -3 (C) B q.1 = 1, 2 .10 -3 (C) q2 = 1, 8 .10 -3 (C) C q.1 = 1, 8 .10 -3 (C) quận 2 = 1, 2 .10 -3 (C) D quận 1 = 7,2 .10 -4 (C) q.2 = 7,2 .10 -4 (C) Câu 48 Có cha tụ năng lượng điện phẳng bao gồm điện dung C1 =...
... Tích A F1 = F2 = 50 .10 -3N; F3 = 78 .10 -3N B F1 = F2 = 70,3 .10 -3N; F3 = 78 .10 -3N C F1 = F2 = 78 .10 -3N; F3 = 70,3 .10 -3N D F1 = F2 = 40,2 .10 -3N; F3 = 78 .10 -3N Câu 14 : Hai năng lượng điện tích quận 1 = 4 .10 -8C; q2 ... = 3 .10 -5C B q.1 = 3 .10 -5C; q.2 = 2 .10 -5C C q.1 = 2 .10 -5C; quận 2 = 1.

Xem thêm: Khái Niệm Cách Mạng Tư Sản Là Gì? Những Điều Bí Ẩn Chưa Được Bật Mí

10-5C D q1 = 2 .10 -5C; quận 2 = 2 .10 -5C Câu 13 : bố điện tích điểm quận 1 = 4 .10 -8C; q2 = -4 .10 -8C; q.3 = 5 .10 -8C đặt không khí ba đỉnh A, B, ... Lực năng lượng điện điện trường bao gồm cường độ điện trường 10 00 V/m Hỏi công lực điện có giá trị sau ? A – 1, 6 .10 -16 J B + 1, 6 .10 -16 J C – 1, 6 .10 -18 J D + 1, 6 .10 -18 J Câu 47: Công lực năng lượng điện không phụ thuộc vào vào:...
... Câu 10 : độ mạnh điện trường năng lượng điện điểm Q= 5 .10 -9 C tạo điểm giải pháp 5cm không khí là: A 9 .10 2 V/m B 4,5 .10 2 V/m C 1, 8 .10 4 V/m D 1, 8 .10 2 V/m Câu 11 : Biểu thức biểu diễn đại ... Cách: A đến thiết bị rửa xát với đồ vật không giống B.Cho thiết bị xúc tiếp với đồ không giống C.Cho vật dụng để gần vật khác D.Cho thứ can dự với đồ gia dụng không giống µ F Câu 25: Một tụ điện bao gồm điện dung 10 0 , tích điện mang lại hiệu điện ... C 4,8 .10 6 V/m D 3,6 .10 6 V/m Câu 15 : Hai điện tích vị trí đặt chân khơng cách khoảng tầm r = 4cm lực đẩy chúng F = 9 .10 -5N Để lực công dụng chúng F = 1, 6 .10 -4N khoảng cách r2 điện tích bằng: A 1cm B...
... Thời gian t1 cái điện giảm tất cả cường độ i2 = 2 A Hỏi đến thời gian t2 = ( t1 + 0, 025 ) s cường độ dòng điện ? A 3A B 2 3A C 2A D −2A  5π  21 Một vật dụng dao động điều hòa với biểu thức ly độ ... Một trang bị thâm nhập vào hai xấp xỉ điều hòa có tần số A vận động tổng phù hợp trang bị xấp xỉ tuần hoàn tần số B hoạt động tổng phù hợp vật dụng dao động điều hòa tần số - - C vận động tổng vừa lòng đồ gia dụng ... đoạn 4,2mm bước sóng λ A 0, 48µ m B 0,50µ m C 0, 60 µ m D 0, 75µ m 43 Đối với thấu kính hội tụ phát biểu sau ? - - A Ảnh ảo đồ vật to đồ B Ảnh thật đồ vật béo vật C đồ dùng ảo có ảnh thật khủng vật D Vật...
... Lực chức năng lên vật làm cho vật dụng chuyển động chậm lại C Lực công dụng lên đồ vật làm trang bị thay đổi dạng biến đổi chuyển rượu cồn đồ gia dụng D Lực tính năng lên đồ làm chuyển đổi chuyển đụng trang bị Câu 17: quan lại tiếp giáp hình vẽ ... Tốc, đồ vật tăng vận tốc F1 D vật giảm vận tốc, đồ gia dụng giảm tốc độ Câu 7: Một trang bị hoạt động thẳng với tốc độ v hy vọng đồ dùng chuyển động theo phương cũ vận động nhanh lên ta phải tác dụng lực vào vật? ... Bất thần vật có: A ma cạnh bên B trọng lực C tiệm tính D bọn hồi Trang học tập thêm – Thầy Huy – ĐT: 09 68 64 65 97 Câu 16: Khi có lực công dụng lên thứ lựa chọn phát biểu A Lực tính năng lên đồ gia dụng có tác dụng đồ dùng chuyển...
... M/s Câu 33: Chu kì trang bị hoạt động theo vòng tròn bán kính 10cm 4s vận tốc góc đồ gia dụng bao nhiêu? A B C D Câu Hỏi Trắc Nghiệm Ôn Tập trang bị Lớp 10 Động Học chất Điểm trang Câu 34: Chu kì T trang bị ... Ko đổi về tối thiểu Câu Hỏi Trắc Nghiệm Ôn Tập vật dụng Lớp 10 Động Học chất Điểm trang A B C D Câu 55: fan ta ném đồ vật từ khía cạnh đất lên rất cao theo phương thẳng đứng với tốc độ 4m/s Cho vận tốc đồ gia dụng ... Chậm dần D không tóm lại tính chất vận động người Câu Hỏi Trắc Nghiệm Ôn Tập trang bị Lớp 10 Động Học chất Điểm trang Câu 75: Một chất điểm chuyển động trục Ox với vận tốc không thay đổi vận tốc...

ứng dụng ứng dụng crocodile physics vào xây dựng bài giảng bài “thấu kính mỏng”chương trình vật lớp 11 nâng cấp


... - bài bác “Thấu kính mỏng” chương trình đồ vật lớp 11 (nâng cao) hành - Phần quang đãng phần mượt Crocodile Physics 1.4 trách nhiệm nghiên cứu: tra cứu hiểu phương thức dạy học tập vật dụng Lý, phân các loại thí nghiệm đồ dùng ... Giải đáp sử dụng phần mượt CP nhằm thiết kế xem sét ảo, sâu vào thiết kế giảng “Thấu kính mỏng” - Đưa phương thức để sử dụng phần mượt cách hiệu + Qua trình nghiên cứu và phân tích em xin gửi số kết luận sư ... Chính,cấu trúc… “Thấu kính mỏng” thể câu chữ đề tài Sau hình hình ảnh phần giảng 2.6 Tính hiệu vấn đề sử dụng phần mượt Crocodile Physics thiết kế giảng “Thấu kính mỏng”: - hình ảnh giảng lạ mắt, đẹp...

Khóa luận xuất sắc nghiệp địa lý: phát hành bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan địa lớp 11 thpt ( cơ bản) bằng ứng dụng VIOLET


... Từ bỏ câ hỏi nhằm gâ thê cột câ hỏi không nên ng nha , để S xem xét 1.2 Xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách hàng quan môn địa lớp 11 (ban bản) Cá y tắ xây dự â â ỏ trắ hi â ựng hệ thống câ hỏi trắc nghiệ ... ÂY D NG BỘ CÂU H I TRẮC NGHI M KHÁCH N ÔN Đ A LÍ L 11 (B N CƠ BẢN) BẰNG PHẦN MỀM VIOLET 24 2.1 ra mắt phần m m Violet 24 2.1.1 Gi i thi u tầm thường v phần m m Violet ... Nghi m khách quan 1.1.3.1 khái niệm v trắc nghiệm khách hàng quan tiền Ư điểm hạn chế phương thức trắc nghiệm 1.1.3.3 các loại trắc nghiệm 10 1.2 Xây dựng câu hỏi trắc nghiệ khách...

Xem thêm: Soạn Bài Đề Văn Nghị Luận Và Việc Lập Ý Cho Bài Văn Nghị Luận


... Trí cân nặng vật) vận tốc trang bị bao gồm độ khủng 0,6 m/s Biên độ xấp xỉ lắc A centimet B 12 centimet C cm D 12 centimet 14 5 Một vật xấp xỉ điều hòa gồm độ to vận tốc cực đại 31, 4 cm/s đem π = 3 ,14 tốc độ trung bình trang bị chu ... Cực đại 35 Một trang bị xê dịch điều hòa theo phương trình x = 8sin3 ,14 t ( centimet ) , lấy π = 3 ,14 Độ lớn tốc độ đồ dùng vị trí cân A 25 ,12 cm/s B cm/s C 78,88 cm/s D 52 ,12 cm/s 36 Một đồ gia dụng dao động điều ... 11 9 Một vật dụng xấp xỉ điều hòa dọc từ trục tọa độ nằm theo chiều ngang Ox với chu kì T, vị trí cân nặng mốc nơi bắt đầu tọa độ Tính từ lúc đồ gia dụng gồm li độ dương phệ nhất, thời điểm mà rượu cồn vật dụng T T T T A B C D 12 12 0...
tự khóa: trắc nghiệm chương 2 trang bị lý 11trắc nghiệm chương 2 đồ gia dụng lý 11 có đáp ántrac nghiem chuong 2 vat ly dẻo cuong 1bài tập trắc nghiệm chương 2 thứ lý 12trắc nghiệm chương 2 vật dụng lý 12bai tap trac nghiem chuong 2 vat ly 9bài tập chương 2 vật lý lớp 11chuong 2 vat ly lop 11trắc nghiệm chương 1 vật dụng lý 11 gồm đáp ántrắc nghiệm chương 1 đồ vật lý 11 cơ bảnbài tập trắc nghiệm chương ii vật dụng lý 11bài tập trắc nghiệm chương 4 đồ vật lý 11bài tập trắc nghiệm chương 1 đồ gia dụng lý 11bài tập trắc nghiệm chương 5 vật lý 11trắc nghiệm chương 2 môn lý 12Nghiên cứu vãn sự đổi khác một số cytokin ở người mắc bệnh xơ cứng suy bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua sắm chọn lựa CT CP công nghệ NPVNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng thắt chặt và cố định theo thời hạn trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài xích 13: thực hành thực tế phát hiện nay diệp lục cùng carôtenôitGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 13: thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch bền bỉ trên cơ sở bảo đảm môi trường tự nhiên và thoải mái vịnh hạ longĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện yêu cầu Giuộc, tỉnh giấc Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng khu đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa thời điểm đầu thế kỷ XIXChuong 2 dìm dạng rui roKiểm gần kề việc giải quyết và xử lý tố giác, tin báo về phạm nhân và ý kiến đề xuất khởi tố theo điều khoản tố tụng hình sự nước ta từ trong thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: hấp thụ ở động vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài 14: thực hành thực tế phát hiện nay hô hấp sinh hoạt thực vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài 14: thực hành thực tế phát hiện nay hô hấp làm việc thực vậtTrách nhiệm của người tiêu dùng lao động đối với lao động thanh nữ theo luật pháp lao động nước ta từ thực tiễn các khu công nghiệp tại tp.hồ chí minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG quan VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới cai quản tài chính trong vận động khoa học tập xã hội trường hòa hợp viện hàn lâm công nghệ xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG marketing TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong ngày lễ hội tết điểm sáng chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài xích văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong đậy chúa trịnh giải bài xích tập thiết bị lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ yêu cầu giuộc soạn bài bác cô bé nhỏ bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve bé trau bài bác ca ngắn đi trên kho bãi cát sự trở nên tân tiến của trường đoản cú vựng tiếp theo ôn tập văn học tập trung đại việt nam lớp 11 bài tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem dại dột van lop 8