BÀI TẬP VỀ ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG TÍNH TỪ SỞ HỮU

  -  

Đại trường đoản cú nhân xưng với tính từ mua là kiến thức và kỹ năng ngữ pháp dễ cơ mà rất đa số chúng ta nhầm lẫn. Hãy luyện tập nhiều hơn nữa với bài tập về đại trường đoản cú nhân xưng, tính trường đoản cú sở hữu được tổng hợp vì chưng tuvientuongvan.com.vn tiếp sau đây sau khi chúng ta học chấm dứt kiến thức ngữ pháp giờ đồng hồ Anh về đại từ sở hữu trong giờ đồng hồ Anh nhé!

1. Lí thuyết về đại tự nhân xưng, tính từ mua và đại từ sở hữu

1.1. Đại trường đoản cú nhân xưng

Đại tự nhân xưng là phần lớn từ dùng để xưng hô trong giao tiếp. Ngôi đầu tiên thuộc về fan nói, ngôi thiết bị hai nằm trong về bạn nghe, ngôi thứ bố thuộc về người hoặc loài vật hoặc dụng cụ mà fan nói và tín đồ nghe kể tới. Đại trường đoản cú nhân xưng được thống trị ngữ nên hoàn toàn có thể gọi chúng là đại từ nhà ngữ.Bạn sẽ xem: bài bác tập về đại tự nhân xưng tính từ sở hữu

Đại từ bỏ nhân xưngTân ngữĐại từ phản nghịch thânĐại từ bỏ sở hữuTính trường đoản cú sở hữu
IMeMyselfMineMy
WeUsOurselvesOursOur
You (số ít)YouYourselfYoursYour
You (số nhiều)YouYourselvesYoursYour
HeHimHimselfHisHis
SheHerHerselfHersHer
ItItItselfItsIts
TheyThemThemselvestheirstheir

*

Lí thuyết về đại từ bỏ nhân xưng, tính từ, đại trường đoản cú sở hữu

Lưu ý:

Khi mong muốn kêu fan nào kia từ xa, ĐỪNG BAO GIỜ kêu“YOU, YOU”vì do vậy là cực kỳ bất lịch sự. Nếu tín đồ đó là nam, có thể kêuMRđối với nam,MRS, hoặcMISShayMsđối cùng với nữ.

Bạn đang xem: Bài tập về đại từ nhân xưng tính từ sở hữu

“IT”chỉ dùng cho nhỏ vật, vật vật, sự đồ dùng hoặc danh từ bỏ trừu tượng, không lúc nào dùng nhằm chỉ người. Trong giờ Việt, ta hoàn toàn có thể dùng“NÓ”để chỉ bạn thứ bố nào đó. Vào trường vừa lòng này, trong giờ đồng hồ Anh, chỉ hoàn toàn có thể dịch“NÓ”thành“HE”hoặc“SHE”tùy theo giới tính.
NgôiTiếng AnhPhiên âm
Ngôi trước tiên số ít: TôiI/aɪ/
Ngôi đầu tiên số nhiều: chúng tôi, bọn chúng taWe/wi:/
Ngôi vật dụng hai số ít: Ông, bà, anh, chị….You/ju:/
Ngôi trang bị hai số nhiều: các anh, các chị, các bạn…You/ju:/
Ngôi thứ ba số ít: Anh ấyHe/hi:/
Ngôi thứ ba số ít: Chị ấyShe/ʃi:/
Ngôi thứ ba số ít: NóIt/it/
Ngôi thứ bố số nhiều: Họ, bọn chúng nó, tụi nó…They/ðeɪ/

1.2. Đại trường đoản cú sở hữu

Người ta sử dụng đại từ mua để kiêng khỏi nên nhắc lại tính từ cài + danh từ đang đề cập trước đó. Nó tất cả nghĩa:mine = loại của tôi;yours = loại của (các) bạn; … vì vậy chúng sửa chữa thay thế cho danh từ. Đừng bao giờ dùng cả đại từ download lẫn danh từ.

Đại trường đoản cú nhân xưngĐại tự sở hữuPhiên âm
Tôi – IMine/main/
Chúng tôi, bọn họ – WeOurs/aʊəz/
Ông, bà, anh, chị – YouYours/jɔ:z/
Các anh, các chị, chúng ta – YouYours/jɔ:z/
Anh ấy – HeHis/hiz/
Chị ấy – SheHers/hɜ:z/
Nó – ItIts/its/
Họ, bọn chúng nó, tụi nó… – TheyTheirs/ðeəz/

Ví dụ:

Tính từ tải khác cùng với đại từ mua (nêu trên) ở chỗ nó ngã nghĩa đến danh tự chứ không sửa chữa thay thế cho danh từ. Gọi là tính trường đoản cú sở hữu bởi nó thể hiện đặc thù sở hữu của fan hoặc vật đối với danh tự đi sau nó.

Đại từ chủ ngữTính trường đoản cú sở hữu
IMy
WeOur
You (số ít)Your
You (số nhiều)Your
HeHis
SheHer
ItIts
TheyTheir

2. Bài xích tập về đại trường đoản cú nhân xưng, tính từ cài đặt và đại từ bỏ sở hữu

Bài tập

Bài tập 1: nên lựa chọn phương án thích hợp để điền vào vị trí trốngThis is_____ (my/I) book & that is (your/ you) ______book.Music is______ (I/ my) favourite subject._________ (I/ My) want khổng lồ be a teacher and___ (my/ me) sister wants khổng lồ be a doctor.Mai likes English but (her/ she) brother doesn’t.(Nam & Lan’s teacher/ Nam và Lan teacher) is very nice and friendly.Hoa’s pencil case ___ (is/ are) blue. (Her/ She) fiends’ pencil cases are violet.(Those student’s school bags/ Those students’ school bags) are very heavy.What is______ (your/ you) father’s job?/ _______ (He/ His) is an engineer.How old______ (are/ is)_____ (your/ you) sister?_______ (She/ Her) is ten years old_______ (The women’s bikes/ The womens’ bikes) are new but_______ (the mens’ bikes/ the men’s bikes) are old.Bài tập 2: Hãy chọn 1 trong 3 cách thực hiện sau để dứt câuThe bird sang____ (its/ it/ it’s) happy tune.Listen to____ (her/ hers/ her’s) carefully.

Xem thêm: Ở Thực Vật, Có Hai Loại Hướng Động Chính Ở Thực Vật Là :, Ở Thực Vật, Có Hai Loại Hướng Động Chính Là

__(His/ He/ She) uncle is a doctor. He is a nice person.That old man is kind khổng lồ __ (our/ us/ we).William và Tracy love __ (their/ theirs/ they) dogs so much.
*

Bài tập về đại từ bỏ nhân xưng, tính từ cài đặt và đại từ cài đặt – bài bác tập 2My oto is new but __(her/ hers/ she) is old.The teacher told___ (us/ our/ we) an interesting story.I want to lớn sit between you & __(he/ him/ his).She has an táo in __ (she/ her/ hers) hand.Bob & Ted live near __(them/ their/ they) school.Bài tập 3: Hãy điền một đại từ phù hợp vào chỗ trống để kết thúc câu__ am sitting on the sofa.__ are watching TV.Are____from England?__ is going home.____are playing football.__ is a wonderful day today.__ are speaking English.Is_______ Kevin’s sister?__ are swimming in the pool.Are____ in the cinema?Bài tập 4: Điền đại từ thích hợp thay núm cho danh từ vào ngoặc……….is dancing. (John)……….is black. (the car)………. Are on the table. (the books)………. Is eating. (the cat)………. Are cooking a meal. (my sister and I)………. Are in the garage. (the motorbikes)………. Is riding his motorbike. (Nick)………. Is from England. (Jessica)………. Has a sister. (Diana)Have ………. Got a bike, Marry?Bài tập 5: Điền đại từ thích hợp vào khu vực trống……….am sitting on the chair.………. Are listening radio.Are………. From Australia?………. Is going school.………. Are cooking dinner.………. Was a nice day yesterday.………. Are watching TV.Is ……….Marry’s sister?………. Are playing in the room.Are ………. In the supermarket?Bài tập 6: Điền vào khu vực trống bởi tính từ sở hữu hoặc đại tự sở hữuI’ve got a watch. This is _ watch.My friends and I have got sweets. The sweets are _.Mum has got a new bag. That’s _ bag.Peter has got a kite. The kite is _.My brothers have got kites. The bikes are __.Karen has got a dog. That’s __ dog.She has a new cat. It is __.You have a new toy. It is __.The coat belongs lớn me. It is __.The chair belongs lớn Mary. It is __I have a new book. It is __.They have new pillows. It is __.Bài tập 7: Đọc email. Chọn gần như từ tương xứng và điền vào khu vực trống

Dear Christian,

My name is Emily & I want to be _____ (1) e-pal. I am seven years old & I am from England. My parents are doctors. I _____ (2) two brothers. They are students at the University of London. Have ______ (3) got any brothers or sisters? In my không lấy phí time, I go khổng lồ the cinema with my brothers or hang out with my friends. My best friend _____ (4) Selma. _______ (5) mother is from India và her father is from Germany. Please write soon & tell _____ (6) all about you family & friends.

Xem thêm: Top 20 Bài Văn Nghị Luận Học Đi Đôi Với Hành ❤️️ 15 Bài Văn Ngắn Hay

Best wishes,

Emily

1. A. YoursB. YourC. You
2. A. BeB. CanC. Have got
3. A. YouB. YourC. Yours
4. A. AmB. IsC. Are
5. A. SheB. HersC. Her
6. A. IB. MeC. My
BàiBài tập 8
1. (I) _________ sister is ten years old2. (He) _________ eyes are blue
3. (They) _________ car is red4. (We) _________ dog is white
5. (You) _________ bicycles are old6. (She) _________ house is big
7. (He) _________ father is doctor8. (I) _________ sister is Mary
Bài tập 9: Điền đại tự nhân xưng cân xứng vào vị trí trống……asked Mr. Simon, my science teacher, what glass was and……said that is a liquid.Hi Dana! Are……still coming shopping with us tomorrow?My mum studied history at university. …… says……was a really interesting course.Scientists are working hard lớn find cures for lots of diseases, but…… haven’t found a cure for the common cold yet.Adam, do…… think…… should all bring some food with us lớn your party?Dad, do…… know if…… sell computer games in the market?Alice asked me about that book. Did you give……to…….I met Bill today, he went out with……girlfriend.Why does the teacher always give our class many tests? She hates……or something?
*

Trên phía trên là toàn thể nội dung về bài tập về đại từ bỏ nhân xưng, tính từ thiết lập và đại trường đoản cú sở hữu. Mời chúng ta đọc xem thêm nhiều tư liệu tiếng Anh cũng như các bài xích tập giờ Anh hữu dụng tại website tuvientuongvan.com.vn. Chúc chúng ta học tập tốt và lấy điểm số cao nhất.