Các Bài Toán Cộng Trừ Nhân Chia Lớp 5

     

Để cộng, trừ số thập phân ta cộng, trừ các phần tương ứng của những số đó. Để nhân, phân chia số thập phân ta thay đổi số thập phân quý phái phân số.

Bạn đang xem: Các bài toán cộng trừ nhân chia lớp 5

Bạn đã xem: những bài toán cộng trừ nhân phân tách lớp 5

Đó là biện pháp cộng, trừ, nhân, phân tách số thập phân mà các em học sinh lớp 5 buộc phải làm.

Cụ thể các em làm như sau:

Cộng, trừ số thập phân

Muốn cộng, trừ số thập phân ta tiến hành cộng hoặc trừ các phần tương ứng của những số đó. Chú ý cộng phần thập phân trước, theo thứ tự từ bắt buộc qua trái.

Ví dụ 1: Tính 2,7 + 2,1

Cách tính:

Ta cộng phần mười trước: 7 + 1 = 8; tiếp phần nguyên 2 + 2 = 4. Vậy 2,7 + 2,1 = 4,8.

Ví dụ 2: Tính 7,7 – 3,2

Cách tính:

Ta trừ phần mười trước: 7 – 2 = 5; 7 – 3 = 4. Vậy 7,7 – 3,2 = 4,5.

Xem thêm: Làm Gì Để Người Yêu Hết Giận Bằng Tin Nhắn, Mẫu Tin Nhắn Xin Lỗi Người Yêu

Ví dụ 3: Tính 2,37 + 2,75

Cách tính:

Ta cộng tỷ lệ trước: 7 + 5 = 12 viết 2 ghi nhớ 1 ; cùng phần mười: 3 + 7 = 10 nhớ một là 11 viết 1 nhớ 1, cộng phần nguyên: 2 + 2 = 4 nhớ 1 là 5 viết 5. Vậy 2,37 + 2,75 = 5,12

Ví dụ 4: Tính 10,67 – 3,58

Cách tính:

Ta trừ xác suất trước: 7 – 8 không trừ được ta đem 17 – 8 = 9, liên tiếp trừ phần mười: 6 – 5 trừ thêm 1 nữa tức là 6 – 6 = 0. Phần nguyên làm tương tự: 10 – 3 = 7. Vậy 10,67 – 3,58 = 7,09

Nhân, phân chia số thập phân

Cách 1:

Muốn nhân, chia những số thập phân cùng nhau ta viết chúng dưới dạng phân số rồi thực hiện như cách nhân chia phân số đã học.

Ví dụ 5: Tính 2,1 x 3,5

Cách tính:


*

Ví dụ 6:

Tính 4,5 : 3,5

Cách tính:


*

*Chú ý: lúc nhân chia số thập phân với một số tự nhiên khác 0 thì ta coi số tự nhiên có mẫu bởi 1.

Cách 2:Cách nhân số thập phân:

– Nhân như nhân nhì số tự nhiên và thoải mái với nhau.

Ví dụ 7: Tính

*

Cách tính:

– bước 1: Nhân như nhân hai số thoải mái và tự nhiên với nhau.

Xem thêm: Trọn Bộ Giáo Án Văn Hóa Giao Thông Lớp 2 Trọn Bộ, Giáo Án Văn Hóa Giao Thông Lớp 2

– cách 2: hai thừa số gồm tất cảhai chữ sốở phần thập phân, ta cần sử dụng dấu phẩy bóc ở tích rahai chữ số kể từ phải thanh lịch trái.