CÁC BÀI TOÁN NÂNG CAO VỀ LŨY THỪA LỚP 6

  -  
trang web Luyện thi online miễn phí,hệ thống luyện thi trắc nghiệm trực tuyến đường miễn phí,trắc nghiệm online, Luyện thi test thptqg miễn giá thành https://tuvientuongvan.com.vn/uploads/thi-online.png
Chuyên đề luỹ vượt Toán lớp 6 , những bài toán nâng cao lớp 6 về lũy thừa tất cả đáp án, gợi ý giải toán lũy thừa lớp 6, phương pháp tính tổng hàng số lũy quá lớp 6, cách làm lũy quá lớp 6, Toán năng cao về lũy quá lớp 6 ViOLET, bài bác tập về lũy vượt lớp 7, lý thuyết lũy vượt lớp 6, bài tập lũy vượt với số mũ tự nhiên
*
siêng đề luỹ vượt Toán lớp 6
chăm đề luỹ quá Toán lớp 6 , những bài toán nâng cấp lớp 6 về lũy thừa bao gồm đáp án, trả lời giải toán lũy quá lớp 6, công thức tính tổng hàng số lũy vượt lớp 6, phương pháp lũy vượt lớp 6, Toán năng cao về lũy quá lớp 6 ViOLET, bài bác tập về lũy vượt lớp 7, triết lý lũy thừa lớp 6, bài xích tập lũy quá với số nón tự nhiênCHUYÊN ĐỀ 3. LUỸ THỪA VỚI SỐ MŨ TRÊN TỰ NHIÊNA. Kỹ năng cơ bản: +
*
=a.a...a ( n quá số a,
*
)+ Quy ước: a1 = a, a0 = 1.+ am.an = am+n (m, n in N*); am:an =am-n (
*
); - Nâng cao
: + Luỹ quá của một tích: (a.b)n = am.bn + Luỹ vượt của luỹ thừa: (am)n = am.n+ Luỹ vượt tầng:
*
( trong một luỹ thừa tầng ta triển khai phép luỹ thừa từ trên xuống dưới ).+ Số bao gồm phương là bình phương của một trong những tự nhiên.- so sánh hai luỹ thừa: + nếu như hai luỹ thừa bao gồm cùng cơ số ( lớn hơn 1 ) thì luỹ vượt nào bao gồm số nón lơn hơn sẽ mập hơn.
ví như m > n Thì am > an (a > 1)
+ nếu như hai luỹ thừa có cùng số mũ to hơn 0 thì luỹ vượt nào gồm cơ số lơn hơn sẽ phệ hơn.

Bạn đang xem: Các bài toán nâng cao về lũy thừa lớp 6

trường hợp a > b Thì am > bm (m > o).
B. Bài bác tâp.
Bài toán 1. Viết các tích sau hoặc yêu quý sau bên dưới dạng luỹ quá của một số.a) 25 . 84 ; b) 256.1253 ; c) 6255:257 việc 2: Viết mỗi tích , yêu thương sau dưới dạng một luỹ thừa:a) 410.230 ; b)
*
; c)
*
; d)
*
; e)
*
;
*
;
*
;
*
f)
*
Bài toán 3
. Tính giá trị các biểu thức.
*
Bài toán 4:
Viết những số sau bên dưới dạng tổng các luỹ vượt của 10.

Xem thêm: Các Trường Hợp Đặc Biệt Rubik 4X4 Và Cách Giải Cho Người Mới

213; 421; 2009;
*
Bài toán 5
So sánh những số sau, số nào khủng hơn?a) 2711 và 818 b) 6255 và 1257 c) 523 cùng 6. 522 d) 7. 213 và 216Bài toán 6: Tính giá chỉ trị các biểu thức sau:a) a3.a9 b) (a5)7 c) (a6)4.a12 d) 56 :53 + 33 .32 e) 4.52 - 2.32Bài toán 7. kiếm tìm n in N * biết.
*
*
*
*
*
Bài toán 12:
a) Viết các tổng sau thành một tích: 2+22; 2+22+23 ; 2+22+23 +24b) chứng tỏ rằng: A = 2 + 22 + 23 + 24 +...+22004 phân chia hết mang lại 3;7 và 15Bài toán 13: a) Viết tổng sau thành một tích 34 +325 +36+ 37b) chứng tỏ rằng: + B = 1 + 3 + +32 +32 +...+ 399
*
40+ A = 2 + 22 + 23 + 24 +...+2100
*
31+ C = 165 + 215 vdots 33 + D = 53! - 51!
*
29Bài toán 14
: tiến hành các phép tính sau một bí quyết hợp lý: a) (217+172).(915 - 159)(42- 24) b) (71997- 71995):(71994.7)
*
*
Các việc về chữ số tận cùng: * bắt tắt lý thuyết
: - tìm chữ số tận cùng của một tích: +Tích của các số lẽ là một vài lẽ + Tích của một vài chẵn với một số bất kỳ số trường đoản cú nhiên nào thì cũng là một vài chẵn.- kiếm tìm chữ số tận cùng của một luỹ thừa.+ các số tự nhiên và thoải mái có tận cùng bằng 0,1,5,6 khi thổi lên luỹ thừa bất kể (khác 0) vẫn không thay đổi các chữ số tận thuộc của nó.+ các số tự nhiên tận cùng bởi những chữ 2,4,8 nâng lê luỹ quá 4n (n e 0) đều phải sở hữu tận cùng bằng 6....24n = ...6 ; ...44n = ...6 ; ...84n = ...6+ những số tự nhiên tận cùng bởi những chữ 3,7,9 nâng lê luỹ vượt 4n (n e 0) đều sở hữu tận cùng bởi 1....34n = ...1 ; ...74n = ...1 ;...94n = ...1- một vài chính phương thì không có tận cùng bởi 2,3,7,8.* bài xích tập áp dụng: Bài toán 1: kiếm tìm chữ số tận cùng của các số sau.
*
;
*
;
*
*
*
*
*
Bài toán 2
: minh chứng rằng những tổng cùng hiệu sau chia hết mang đến 10.481n + 19991999 ; 162001 - 82000 ; 192005 + 112004 ; 175 + 244 - 1321Bài toán 3: tìm chữ số tận cùng của tổng: 5 + 52 + 53 +...+ 596Bài toán 4: chứng minh rằng A =
*
là một số tự nhiên.

Xem thêm: Vì Sao Lá Cây Có Màu Xanh ? Những Thông Tin Thú Vị Về Lá Cây

Bài toán 5: cho S = 1 + 3 +32 +33 +...+ 330 . Tìm chữ số tận thuộc của S. CMR: S không là số bao gồm phương.Bài toán 6: mang lại A = 2 + 22 + 23 + 24 +...+2100 a) chứng minh
*
b) chứng minh
*
; c) kiếm tìm chữ số tận thuộc của A.Bài toán 7. Chú ý: +
*
+ các số 320; 815 ; 74 ; 512; 992 tất cả tận cùng bằng 01.+ các số 220; 65; 184;242; 684;742 có tận cùng bằng 76.+ 26n (n >1) bao gồm tận cùng bởi 76.áp dụng: Tìm hai chữ số tận cùng của các số sau. 2100; 71991; 5151;
*
; 6666; 14101; 22003.Bài toán 8. Tra cứu chữ số tận cùng của hiệu 71998 - 41998Bài toán 9. Các tổng sau bao gồm là số bao gồm phương không?
*
a) 108 + 8 ; b) 100! + 7 ; c) 10100 + 1050 + 1.Bài toán 10. Chứng minh rằnga) 20022004 - 10021000 10 b) 1999 2001 + 2012005 10; việc 11. Minh chứng rằng: a) 0,3 . ( 20032003 - 19971997) là một số trong những từ nhiênb)
*

Tổng số điểm của bài viết là: 31 trong 8 tiến công giá