Các dạng bài tập kinh tế vĩ mô

  -  

Bài tập tài chính vĩ mô có đáp án | kinh tế vĩ mô là môn khoa học suy xét việc nghiên cứu, phân tích, lựa chọn các vấn đề tài chính tổng thể của toàn bộ nền tởm tế. Kinh tế vĩ mô nghiên cứu và phân tích sự tác động giữa các khía cạnh của nền kinh tế quốc dân. Ví dụ điển hình nó nghiên cứu sự liên quan giữa sự đầu tư chi tiêu vốn với tỉ lệ thất nghiệp, lạm phát, tổng thành phầm xã hội, thu nhập cá nhân quốc dân. Thuộc Kế toán Việt Hưng giải đáp 5 dạng bài tập cơ bạn dạng ngay dưới đây.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập kinh tế vĩ mô

Bài tập kinh tế tài chính vĩ tế bào có giải thuật tham khảo mới nhất 2

Nội dung bài bác viết


1. Dạng bài tập kinh tế vĩ mô bao gồm đáp án về hàm tổng bỏ ra phí

Một hãng đối đầu và cạnh tranh hoàn hảo bao gồm hàm tổng chi tiêu là TC=Qbình+Q+169 trong số đó Q là sản lượng sản phẩm con TC đo bằng $

a. Hãy cho thấy thêm FC,VC,AVC,ATC,và MC

b. Giả dụ giá thị phần là 55$,hãy xác định lợi nhuận tối đa hãng hoàn toàn có thể thuđược

c. Xác minh sản lượng hòa vốn của hãng

d. Lúc nào hãng nên đóng cử sản xuất

e. Khẳng định đường cung của hãng

f. Mang sử cơ quan chính phủ đánh thuế 5$/đơn vị sp thì điều gì đã xảy ra?

g. Khi mức giá trên thi trường là 30$ thì mặt hàng có thường xuyên sản xuất ko và sản lượng là bao nhiêu?

BÀI GIẢI

a/ FC:chi phí vắt định, là giá cả khi Q= 0, FC = 169

VC là chi phí biến đổi, = TC – FC = Q bình + Q

AVC:chi phí biến đổi trung bình, = VC/Q = Q+1

ATC: giá thành trung bình = AVC+AFC tốt = TC/Q = Q+1+169/Q

MC: giá thành biên, = (TC)’ = 2Q+1

b/ Giá p = 55, để tối đa hóa lợi nhuận, MC=P

c/Hòa vốn lúc TC=TR PQ=TC

55P= Q bình +Q+169 => Q= 50,66 hay Q = 3,33

d/ Hãng ngừng hoạt động khi P

Mà ATC = Q+1+169/ Q

Lấy đạo hàm của ATC = 1 – 169/Q bình

=> Q= 13 => ATC min = 27

Vậy khi giá bán

e/Đường cung của hãng là con đường MC, ban đầu từ điểm tạm dừng hoạt động P=27 trở lên.

f/ nếu CP tiến công thuế 5$ thì chi tiêu sản xuất sống mỗi nấc sẽ tạo thêm 5$. Đường cung dịch lên trên, điểm tạm dừng hoạt động dịch lên thành 32.

g/Khi giá là 30, ví như như sau khoản thời gian đánh thuế thì sẽ không còn sản xuất bởi nó ở dưới điểm tạm dừng hoạt động là 32.

Còn trước lúc đánh thuế giá chỉ là 32 thì vẫn sẽ sản xuất.

Xem thêm: 1) Vì Sao Sứa Thích Nghi Với Đời Sống Di Chuyển Tự Do? 3)Nêu Các Biện Pháp Phòn Chống Bênh Sốt Rét

NSX vẫn sản xuất sao cho MC=P

2Q+1 = 32 => Q= 15,5

2. Dạng bài bác tập kinh tế tài chính vĩ mô bao gồm đáp án về hàm cầu và hàm số cung

Hàm cầu và hàm số cung của một sản phẩm được cho dưới đây cầu: P=-1/2Q+100; cung: P=Q+10 (P: đồng, Q:kg)

a. Hãy search điểm cân bằng của thị phần

b. Hãy tính độ co giản của cung và ước theo giá chỉ tại điểm cân đối cảu thị phần

c. Hãy tính thặng dư sản xuất, thặng dư tiêu dùng, thặng dư toàn xóm hội. đưa sử chính phủ đánh thuế 5đồng/đvsp.Tổn thất làng hội bởi thuế gây nên là bao nhiêu? bởi sao lại sở hữu khoản tổn thất đó?

d. Nếu đơn vị nước áp đặt mức giá trần cho thành phầm là 50 đồng, hãy tính khoản tổn thất bất lợi của phúc lợi xã hội cùng hãy lý giải tại sao lại có khoan tổn thất này?

BÀI GIẢI

a) tại điểm cân nặng bằng: PE=PS=PD, QE=QS=QD

=> Giải pt cung và cầu có: PE=70 VÀ QE=60

b) Ed= Q’d*P/Q= – 2,33, Es= Q’s*P/Q= 1,167

c) Vẽ hình ra gồm : CS= 900, PS=1800

=> NSB=CS+PS=2700 G/S CP tấn công thuế vào fan sản xuất là : t= 5=> PS=Q+15

Điểm thăng bằng mới: PE’=71.67, QE’=56,67

Giá mà khách hàng phải trả: PD= Giá cân bằng sau thuế = 71,67

Giá mà fan sản xuất cần trả: PS= 71,67- T=66,67 CS=802,73, PS= 1605,74=> NSB= 2408,47

Phần mất không là: 291,53

d) PC= 50 => QD=100,QS=40=> DWL= 300 

3. Dạng bài xích tập tài chính vĩ mô tất cả đáp án về hàm AVC 

1 doanh nghiệp trong thj trường cạnh tranh hoàn hảo tất cả hàm AVC = 2Q + 10 trong bởi vì AVC đơn vị là USD . Q là đơn vị chức năng 1000 sản phẩm.

a) Viết phương trình màn biểu diễn đường cung của công ty

b) lúc gia buôn bán của thành phầm la 22 USD thì doanh nghiệp hòa vốn . Tính chi phí cố định của người tiêu dùng nếu doanh nghiệp tiết kiệm ngân sách được 1000 usd giá thành cố định thì lợi nhuận của người tiêu dùng là bao nhiêu

c) Nếu cơ quan chính phủ trợ cung cấp 2 USD trên một đơn vị sản phẩm đẩy ra thì doanh nghiệp sẽ lựa chọn mức sản lượng như thế nào tính lợi tức đầu tư thu được.

BÀI GIẢI

a. Ta có:

VC = AVC.Q = 2Qbình + 10Q

MC = (VC)’ = 4Q + 10

Do đây là doanh nghiệp tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh hoàn hảo => Ps= MC = 4Q + 10.

Vậy con đường cung của khách hàng có phương trình là Ps = 4Q + 10.

b. Công ty hòa vốn =>> TR = TC P.Q = VC + FC.

22.Q = 2Qbình + 10Q + FC

FC = 12Q – 2Qbình

Từ câu a, ta gồm Ps = 4Q + 10 => Q = (P – 10)/4 = (22 – 10)/4 = 3

Thay Q = 3 vào ta được: FC = 12.3 – 2.3bình = 18 (nghìn USD)

Ta có: TC = VC + FC = 2Qbình + 10Q + 18

Lợi nhuận công ty lớn thu được:

TP = TR – TC = P.Q – (2Qbình + 10Q + 18)

(1) khi doanh nghiệp tiết kiệm ngân sách và chi phí được 1000USD chi tiêu cố định: TP = TR – TC2 = P.Q – (2Qbình + 10Q + 17)

(2) trường đoản cú (1) với (2) suy ra, khi doanh nghiệp tiết kiệm ngân sách và chi phí được 1000USD chi phí cố định thì lợi nhuận của khách hàng sẽ tạo thêm 1000USD. Trước khi tiết kiệm, doanh nghiệp lớn hòa vốn, vậy sau khi tiết kiệm, tổng doanh thu của khách hàng là 1000USD.

c. Khi cơ quan chỉ đạo của chính phủ trợ cấp cho bạn 2$/ 1 sản phẩm:

MCe = MC – e = 4Q + 10 – 2

=> MCe = 4Q + 8.

Trước khi gồm trợ cung cấp thì công ty lớn đang hòa vốn. Gạn lọc sản xuất của bạn luôn nhằm để tối đa hóa lợi nhuận, do đó:

P = MCe => 22 = 4Q + 8 => Q = 3,5 (nghìn sản phẩm)

Lợi nhuận mà lại doanh nghiệp thu được:

TP = TR – TC = P.Q – (2Qbình + 10Q + 18 – 2Q)

= 22.3,5- (2.3,5bình + 10.35 + 18 – 2.3,5) = 6,5 (nghìn $)

4. Dạng bài tập kinh tế tài chính vĩ mô bao gồm đáp án về hàm lợi ích

Một khách hàng có hàm lợi ích : U = một nửa X.Y và ông ta có khoản thu nhập 480$. Để download X, Y cùng với Px = 1$, Py= 3$.

a. Để về tối đa hoá roi với thu nhập cá nhân đã cho, ông ta sẽ cài đặt bao nhiêu sản phẩm X? bao nhiêu Y?. Tính tiện ích thu được

b. đưa định thu nhập ông ta giảm chỉ với 360$, kết hợp X, Y được cài đặt là từng nào để công dụng tối đa. Tìm công dụng đó.

Xem thêm: 79 Stt Hay Về Sự Khinh Bỉ, Những Câu Nói Về Sự Khinh Bỉ Hay Nhất

c. Giả định rằng giá chỉ của Y ko đổi, giá bán X tăng thêm 50% thì kế thích hợp X, Y được chọn là từng nào để công dụng tối nhiều hoá cùng với I = 360$.

BÀI GIẢI

a. Ta có:I=X.Px+Y.Py =>480=1X+3Y (1)

Đồng thời thì đk để về tối đa hóa lợi nhuậnh thì: (MUx/Px)=(MUy/Py) =>(0,5Y/1)=(0,5X/3) (2)

Từ (1) và(2) ta có: X=210 và Y=80

Lợi ích là:TU=0,5.210.80=8400

b. Lúc thu nhập sút còn 360 thì 360=1X+3Y (1”)

Từ (1”) cùng (2) ta được hệ phương trình => Giải ra ta được giống như

c. Vày giá hàng hóa X tắng lên 50% nên Px”=1,5

Hệ phương trình: 360=1,5X+3Y cùng (0,5Y/1,5)=(0,5X/3)

=> X=120 ,Y=60

5. Dạng bài bác tập kinh tế tài chính vĩ mô có đáp án về hàm cầu

Một nhà phân phối có hàm mong là:Q=130-10P

a) Khi giá thành P=9 thì lợi nhuận là bao nhiêu? Tính độ co giãn của ước theo giá tại mức giá thành này và cho nhận xét.

b) hãng sản xuất đang xuất kho với giá P=8,5 hãng ra quyết định giảm già nhằm tăng doanh thu.quyết định này của hãng sản xuất đúng xuất xắc sai? vày sao?

c) Nếu mang đến hàm cung Qs=80, hãy tính giá cùng lượng cân nặng bằng? Tính độ co và giãn của ước theo giá bán tại mức ngân sách cân bằng và mang đến nhận xét.

a) Ta có: P=9 thế vào pt đường cầu ta được: Q=130-10×9=40.

Ta lại có TR=PxQ= 9×40= 360

Vậy khi giá cả là P=9 thì lệch giá là TR= 360.

Ta có: Q= 130-10P => (Q)`= -10

Độ giãn nở của đường cầu = (Q)`x PQ= -10×940= -2,25

Vậy khi giá biến hóa 1% thì lượng cầu đổi khác 2,25%

b) Khi giá chỉ là P= 8,5 thì dịp đó lượng cầu sẽ là Q=130-10×8,5=45 thời gian đó doanh thu sẽ là TR= 8,5×45=382,5 Vậy khi thương hiệu quyết định giảm giá thì lợi nhuận đạt được bự hơn. đưa ra quyết định của hãng sản xuất là đúng.