Các phép tính nhân chia lớp 4

  -  

Toán lớp 4 đặt tính rồi tính là dạng bài tập giám sát và đo lường của các phép tính nhân, chia, cộng, trừ. Thuộc tuvientuongvan.com.vn học vấn đề này nhé!Hôm ni tuvientuongvan.com.vn vẫn hướng dẫn các em học bài xích toán lớp 4 đặt tính rồi tính. Cùng giải những bài tập vận dụng và những bài tập thực hành để củng nạm kiến thức.

Bạn đang xem: Các phép tính nhân chia lớp 4

1. Phía dẫn bài xích tập toán lớp 4 để tính rồi tính

1.1. Lấy ví dụ như 1: Đặt tính với tính cùng với phép nhân.

*

Thực hiện nay phép nhân theo lắp thêm tự từ yêu cầu qua trái ta có:

2 nhân 4 bằng 8, viết 8

2 nhân 2 bởi 4, viết 4

2 nhân 1 bởi 2, viết 2

4 nhân 4 bởi 16, viết 6 (dưới 4) lưu giữ 1

2 nhân 4 bởi 8 thêm một bằng 9, viết 9

4 nhân 1 bằng 4, viết 4

1 nhân 4 bởi 4, viết 4 (dưới 9)

1 nhân 2 bởi 2, viết 2

1 nhân 1 bởi 1, viết 1

Hạ 8

6 cộng 4 bằng 10, viết 0 nhớ 1

2 cộng 9 bởi 11, 11 cùng 4 bằng 15, thêm 1 bằng 16, viết 6 lưu giữ 1

4 cộng 2 bởi 6, thêm một bằng 7 viết 7

Hạ 1

Vậy 124 x 142 = 17608

Trong cách tính trên:

248 được call là tích riêng lắp thêm nhất

496 được call là tích riêng thứ hai. Tích riêng thứ hai được viết lùi sang bên trái một cột đối với tích riêng đồ vật nhất. Vì đó là 496 chục

124 được hotline là tích riêng máy ba. Tích riêng lắp thêm 3 được viết lùi sang phía trái một cột đối với tích riêng sản phẩm 2. Vì đây là 124 trăm.

1.2. Lấy ví dụ như 2: Đặt tính rồi tính với phép chia.

*

Chia theo sản phẩm tự từ trái qua phải. Công việc lần lượt: phép phân chia - phép nhân - phép trừ. Ta có:

144 phân tách 17 bởi 8, viết 8

8 nhân 17 bằng 136, 144 trừ 136 bằng 8

Hạ 5 được 85, 85 phân chia 17 bằng 5

5 nhân 17 bằng 85, 85 trừ 85 bằng 0

Vậy 1445 : 17 = 85 là phép phân tách hết

1.3. Ví dụ như 3: Đặt tính rồi tính với phép cộng.

Quy tắc: hy vọng cộng nhị số thoải mái và tự nhiên ta có thể làm như sau:

- Viết số hạng này dưới số hạng kia làm thế nào cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột cùng với nhau.

- Cộng những chữ số sống từng hàng theo trang bị tự từ đề nghị sang trái, có nghĩa là từ hàng đơn vị đến sản phẩm chục, sản phẩm trăm, sản phẩm nghìn, …

*

Thực hiện nay phép tính theo luật lệ ta có:

1.4. Ví dụ như 4: Đặt tính rồi tính cùng với phép trừ.

Xem thêm: Ngữ Văn 8 Bố Cục Của Văn Bản Ngắn Nhất, Soạn Bài Bố Cục Của Văn Bản

*

Quy tắc: ý muốn trừ hai số tự nhiên và thoải mái ta rất có thể làm như sau:

- Viết số hạng này bên dưới số hạng kia sao để cho các chữ số ở và một hàng để thẳng cột cùng với nhau.

- Trừ những chữ số nghỉ ngơi từng sản phẩm theo đồ vật tự từ đề nghị sang trái, có nghĩa là từ hàng đơn vị đến sản phẩm chục, mặt hàng trăm, sản phẩm nghìn, …

2. Bài bác tập vận dụng

2.1. Bài bác tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính của phép tính nhân.

a) 253 x 172

b) 146 x 160

c) 46 x 14

d) 1837 x 725

g) 147848 x 3

Bài 2: Đặt tính rồi tính của phép chia

a) 125462 : 9

b) 50562 : 6

c) 2475 : 36

d) 37125 : 99

e) 4375 : 175

g) 73645 : 416

h) 8000 : 160

Bài 3: Đặt tính rồi tính của phép trừ

Đặt tính rồi tính cùng với phép trừ không nhớ.

a) 82959 - 10547

b) 564383 - 460532

c) 27458 - 6324

d) 7578 - 534

Đặt tính rồi tính với phép trừ gồm nhớ.

g) 567283 - 468496

h) 36270 - 13758

m) 64763 - 5697

n) 9370 - 999

Bài 4: Đặt tính với tính của phép cộng

Đặt tính rồi tính với phép cộng không nhớ

a) 3682 + 5217

b) 41280 + 37619

c) 28475 + 1524

d) 184759 + 413210

Đặt tính rồi tính cùng với phép cộng bao gồm nhớ.

g) 3421 + 2847

h) 17492 + 2649

m) 683992 + 28490

n) 93756 + 758

2.2. Bài giải

Bài 1:

Thực hiện tại phép tính theo sản phẩm tự từ đề nghị qua trái ta có:

*

2 nhân 3 bởi 6, viết 6

2 nhân 5 bởi 10, viết 0 lưu giữ 1

2 nhân 2 bằng 4 thêm một bằng 5,viết 5

7 nhân 3 bởi 21, viết 1 (dưới số 0) nhớ 2

7 nhân 5 bằng 35 thêm 2 bởi 37, viết 7 nhớ 3

7 nhân 2 bởi 14 thêm 3 bởi 17, viết 17

1 nhân bởi 3, viết 3

1 nhân 5 bằng 5, viết 5

1 nhân 2 bằng 2, viết 2

Hạ 6

0 cùng 1 bởi 1, viết 1

5 cùng 7 bằng 12, cùng 3 bằng 15, viết 5 ghi nhớ 1

7 cùng 5 bởi 12 thêm 1 bằng 13, viết 3 lưu giữ 1

1 cùng 2 bởi 3 thêm 1 bằng 4, viết 4

Vậy 253 x 172 = 43516

*

0 nhân 146 bằng 06 nhân 6 bằng 36, viết 6 nhớ 3

6 nhân 4 bằng 24 thêm 3 bằng 27, viết 7 ghi nhớ 2

6 nhân 1 bởi 6 thêm 2 bằng 8, viết 8

1 nhân 146 bằng 146Hạ 6

7 cộng 6 bằng 13, viết 3 nhớ 1

8 cộng 4 bằng 12 thêm 1 bằng 13, viết 3 nhớ 1

Hạ 1 thêm một bằng 2

Vậy 146 x 160 = 23360

*

4 nhân 6 bởi 24, viết 4 lưu giữ 2

4 nhân 4 bởi 16 thêm 2 bởi 18, viết 18

1 nhân 46 bởi 46Hạ 4

8 cộng 6 bằng 14, viết 4 nhớ 1

1 cùng 4 bằng 5 nhớ 1 bằng 6, viết 6

Vậy 46 x 14 = 644

*

5 nhân 35 bởi 5,viết 5 ghi nhớ 3

5 nhân 3 bởi 15 thêm 3 bằng 18, viết 8 nhớ 1

5 nhân 8 bởi 40 thêm một bằng 41, viết 1 ghi nhớ 4

5 nhân 1 bằng 5 thêm 4 bởi 9, viết 9

2 nhân 7 bởi 14, viết 4 (dưới số 8) lưu giữ 1

2 nhân 3 bằng 6 thêm 1 bằng 7, viết 7

2 nhân 8 bởi 16, viết 6 ghi nhớ 1

2 nhân 1 bởi 2 thêm một bằng 3, viết 3

7 nhân 7 bằng 49, viết 9 (dưới số 4) nhớ 4

7 nhân 3 bằng 21 thêm 4 bằng 25, viết 5 ghi nhớ 2

7 nhân 8 bởi 56, viết 6 lưu giữ 5

7 nhân 1 bằng 7 thêm 5 bởi 12, viết 12

Cộng 9185 + 3674 + 12859 = 1331825

Vậy: 1837 x 825 = 1331825

*

3 nhân 8 bởi 24, viết 4 lưu giữ 23 nhân 4 bởi 12 thêm 2 bởi 14,viết 4 nhớ 13 nhân 8 bởi 24 thêm 1 bằng 25, viết 5 lưu giữ 23 nhân 7 bởi 21 thêm 2 bằng 23, viết 3 nhớ 23 nhân 4 bằng 12 thêm 2 bởi 14, viết 4 lưu giữ 13 nhân 1 bởi 3 thêm 1 bằng 4, viết 4

Vậy 147848 x 3 = 443544

Bài 2:

Thực hiện phép chia ta có:

*

12 chia 9 bằng 1, viết 1

1 nhân 9 bằng 9, 12 trừ 9 bằng 3

Hạ 5 được 35 phân chia 9 bởi 3,viết 3

3 nhân 9 bằng 27, 35 trừ 27 bởi 8

Hạ 4 được 84 phân tách 9 bởi 9, viết 9

9 nhân 9 bởi 81, 84 trừ 81 bằng 3

Hạ 6 được 36 phân tách 9 bởi 4, viết 4

4 nhân 9 bằng 36, 36 trừ 36 bằng 0

Hạ 2, 2 không phân tách hết cho 9, viết 0 dư 2

Vậy 125462 : 9 = 13940 (dư 2)

*

50 phân tách 6 bằng 8, viết 8

8 nhân 6 bởi 48, 50 trừ 48 bằng 2

Hạ 5 được 25 chia 6 bằng 4,viết 4

4 nhân 6 bằng 24, 25 trừ 24 bằng 1

Hạ 6 được 16 phân chia 6 bởi 2, viết 2

2 nhân 6 bằng 12, 16 trừ 12 bởi 4

Hạ 2 được 42 phân tách 6 bởi 7, viết 7

7 nhân 6 bởi 42, 42 trừ 42 bằng 0

Vậy 50562 : 6 = 8427

*

247 phân chia 36 bởi 6, viết 6

6 nhân 36 bởi 216, 247 trừ 216 bởi 31

Hạ 5 được 315 chia 36 bằng 8, viết 8

8 nhân 36 bằng 288, 315 trừ 288 bởi 27

Vậy 2475 : 36 = 68 dư 27

*

371 phân tách 99 bởi 3, viết 3

3 nhân 99 bởi 297, 371 trừ 297 bằng 74

Hạ 2 được 742 phân tách 99 bằng 7, viết 7

7 nhân 99 bởi 693, 742 trừ 693 bằng 49

Hạ 5 được 495 phân chia 99 bằng 5, viết 5

5 nhân 99 bằng 495, 495 trừ 495 bởi 0

Vậy 37125 : 99 = 375

*

437 phân tách 175 bởi 2, viết 2

2 nhân 175 bởi 350, 437 trừ 350 bởi 87

Hạ 5 được 875 chia 175 bằng 5, viết 5

5 nhân 175 bởi 875, 875 trừ 875 bởi 0

Vậy 4375 : 175 = 25

*

736 phân tách 416 bởi 1, viết 1

1 nhân 416 bởi 416, 736 trừ 416 bởi 320

Hạ 4 được 3204 phân chia 416 bởi 7, viết 7

7 nhân 416 bằng 2912, 3204 trừ 2912 bằng 292

Hạ 5 được 2925 phân chia 416 bởi 7, viết 7

7 nhân 416 bởi 2912, 2925 trừ 2912 bởi 13

Vậy 73645 : 416 = 177 dư 13

*

800 chia 160 bởi 5, viết 5

5 nhân 160 bởi 800, 800 trừ 800 bởi 0

0 chia 160 bằng 0, viết 0

Vậy 8000 : 160 = 50

Bài 3:

Thực hiện tại phép tính theo sản phẩm tự từ đề nghị qua trái ta có:

*

9 trừ 7 bằng 2, viết 25 trừ 4 bởi 1, viết 19 trừ 5 bằng 4, viết 42 trừ 0 bởi 2, viết 28 trừ 1 bằng 7, viết 7

Vậy 82959 - 10547 = 72412

*

3 trừ 2 bằng 1, viết 18 trừ 3 bởi 5, viết 53 trừ 0 bởi 3, viết 34 trừ 3 bởi 1, viết 16 trừ 6 bằng 0, viết 05 trừ 4 bởi 1, viết 1

Vậy 564383 - 463032 = 101351

*

8 trừ 4 bởi 4, viết 45 trừ 2 bởi 3, viết 34 trừ 3 bởi 1, viết 17 trừ 6 bởi 1, viết 1hạ 2

Vậy 27458 - 6324 = 21134

*

8 trừ 4 bằng 4, viết 47 trừ 3 bởi 4, viết 45 trừ 5 bằng 0, viết 0hạ 7 xuống

Vậy 7578 - 534 = 7044

*

13 trừ 6 bằng 7, viết 7 lưu giữ 118 trừ 9 bởi 9, 9 trừ 1 bằng 8, viết 8 ghi nhớ 112 trừ 4 bởi 8, trừ 1 bằng 7, viết 7 lưu giữ 117 trừ 8 bởi 9, trừ 1 bởi 8, viết 8 ghi nhớ 116 trừ 6 bằng 10, trừ 1 bằng 9, viết 9 nhớ 15 trừ 4 bởi 1, 1 trừ 1 bởi 0

Vậy 567283 - 468496 = 98787

*

10 trừ 8 bằng 2, viết 2 lưu giữ 17 trừ 5 bởi 2, 32 trừ 1 bởi 1, viết 112 trừ 7 bằng 5, viết 5 nhớ 16 trừ 3 bởi 3, 3 trừ 1 bởi 2, viết 23 trừ 1 bằng 2, viết 2

Vậy 36270 - 13758 = 22512

*

13 trừ 7 bằng 6, viết 6 nhớ 116 trừ 9 bởi 7, 7 trừ 1 bằng 6, viết 6 ghi nhớ 17 trừ 6 bởi 1, 1 trừ 1 bằng 0, viết 014 trừ 5 bởi 9, viết 9 ghi nhớ 16 trừ 0 bằng 6, 6 trừ 1 bởi 5, viết 5

Vậy 64763 - 5697 = 59066

*

10 trừ 9 bằng 1, viết 1 nhớ 117 trừ 9 bằng 8, 8 trừ 1 bởi 7, viết 7 ghi nhớ 113 trừ 9 bằng 4, 4 trừ 1 bởi 3, viết 3 nhớ 19 trừ 0 bởi 9, 9 trừ 1 bởi 8, viết 8

Vậy 9370 - 999 = 8371

Bài 4:

Thựchiện phép cộng từ buộc phải qua trái ta có:

*

2 cộng 7 bằng 9, viết 98 cộng 1 bởi 9, viết 96 cùng 2 bởi 8, viết 83 cùng 5 bởi 8, viết 8

Vậy 3682 + 5217 = 8899

*

0 cộng 9 bởi 9, viết 98 cùng 1 bằng 9, viết 92 cùng 6 bằng 8, viết 81 cùng 7 bởi 8, viết 84 cùng 3 bởi 7, viết 7

Vậy 41280 + 37619 = 78899

*

5 cùng 4 bằng 9, viết 97 cộng 2 bởi 9, viết 94 cộng 5 bởi 9, viết 98 cộng 1 bởi 9, viết 9hạ 2 xuống

Vậy 28475 + 1524 = 29999

*

9 cộng 0 bằng 9 viết 95 cùng 1 bởi 6 viết 67 cộng 2 bằng 9, viết 94 cùng 3 bằng 7, viết 78 cùng 1 bằng 9, viết 91 cùng 4 bởi 5, viết 5

Vậy 184759 + 413210 = 597969

*

2 cùng 9 bằng 11, viết 1 ghi nhớ 19 cộng 4 bằng 13 thêm một bằng 14, viết 4 lưu giữ 14 cộng 6 bởi 10 thêm một bằng 11, viết 1 ghi nhớ 17 cùng 2 bằng 9 thêm 1 bằng 10, viết 0 nhớ 1hạ 1 thêm một bằng 2, viết 2

Vậy 17492 + 2649 = 20141

*

2 cùng 0 bằng 2, viết 29 cộng 9 bởi 18, viết 8 ghi nhớ 19 cộng 4 bằng 13 thêm một bằng 14, viết 4 lưu giữ 13 cùng 8 bởi 11 thêm một bằng 12, viết 2 ghi nhớ 18 cùng 2 bằng 10 thêm 1 bằng 11, viết 1 lưu giữ 1Hạ 6 thêm 1 bằng 7, viết 7

Vậy 683992 + 28490 = 712482

*

6 cộng 8 bởi 14, viết 4 nhớ 15 cộng 5 bằng 10 thêm 1 bằng 11, viết 1 lưu giữ 17 cùng 7 bởi 14 thêm 1 bằng 15, viết 5 ghi nhớ 1Hạ 93 thêm một bằng 94, viết 94

Vậy 93756 + 758 = 94514

3. Bài xích tập thực hành: Đặt tính rồi tính của 5 đề thi học kỳ 1 toán lớp 4.

Xem thêm: Bài 13Trang 158 Sgk Môn Lý 12, Giới Hạn Quang Điện Của Kẽm Là 0 35 Μm

3.1. Bài bác tập

Đề 1: Đặt tính rồi tính

a) 1998 : 14

b) 235 x 19

c) 104562 + 572820

d) 864937 - 364024

Đề 2: Đặt tính rồi tính

a) 365852 + 25893

b) 57395 - 49375

c) 308 x 563

d) 7564 : 72

Đề 3: Đặt tính rồi tính

a) 75995 + 50248

b) 437520 - 58038

c) 576949 x 4

d) 9603 : 7

Đề 4: Đặt tính rồi tính

a) 9172 : 653

b) 56 x 92

c) 7539 + 8290

d) 8493 - 7493

Đề 5: Đặt tính rồi tính

a) 36075 : 925

b) 28403 x 5

c) 57760 + 30149

d) 674029 - 521007

3.2. Đáp án

Đề 1:

a) 142 (dư 10)

b) 4465

c) 677382

d) 503913

Đề 2:

a) 391745

b) 8020

c) 173404

d) 105 (dư 4)

Đề 3:

a) 126243

b) 379482

c) 2307796

d) 1371 (dư 6)

Đề 4:

a) 14 (dư 30)

b) 5152

c) 15829

d) 1000

Đề 5:

a) 39

b) 142015

c) 87909

d) 153022

Toán lớp 4 để tính rồi tính là dạng giám sát và đo lường của 4 phép nhân, chia, cộng, trừ. Học tốt dạng toán này em cần cần cù luyện bài xích tập và liên tục theo dõi tuvientuongvan.com.vn để update những kỹ năng hay nhé.