Cách Ghi Dung Sai Trên Bản Vẽ Chi Tiết

  -  
System.NullReferenceException: Object reference not set lớn an instance of an object. At PhucTrungLaw.ViewFullText.BindNodesToTreeView(String sCode) in c: usachluatDesktopModulesPhucTrungLawViewFullTextViewFullText.ascx.cs:line 2180 at PhucTrungLaw.ViewFullText.ViewTabFullText() in c: usachluatDesktopModulesPhucTrungLawViewFullTextViewFullText.ascx.cs:line 2127 at PhucTrungLaw.ViewFullText.LoadInfo() in c: usachluatDesktopModulesPhucTrungLawViewFullTextViewFullText.ascx.cs:line 550 at PhucTrungLaw.ViewFullText.Page_Load(Object sender, EventArgs e) in c: usachluatDesktopModulesPhucTrungLawViewFullTextViewFullText.ascx.cs:line 226
*
*
" />
TCVN 5706:1993

CÁCH GHI DUNG không nên - KÍCH THƯỚC DÀI VÀ KÍCH THƯỚC GÓC

Tolerancing of linear and angular dimensions

 

Lời nói đầu

TCVN 5706:1993 được xây đắp trên cơ sở ISO 406:1987

TCVN 5706:1993 thay thế cho các phần 4, 5, 6 và 7 của TCVN 9:1985.

TCVN 5706:1993 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TC/10 ISO về “Tài liệu thiết kế” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn chỉnh Đo lường unique trình duyệt, bộ Khoa học công nghệ và môi trường thiên nhiên (nay là bộ Khoa học với Công nghệ) ban hành.

Bạn đang xem: Cách ghi dung sai trên bản vẽ chi tiết

 

CÁCH GHI DUNG không đúng - KÍCH THƯỚC DÀI VÀ KÍCH THƯỚC GÓC

Tolerancing of linear and angular dimensions

Tiêu chuẩn chỉnh này quy định cách ghi đúng cho form size dài và kích thước góc trên các bản vẽ kỹ thuật. Vấn đề ghi dung không nên không phụ thuộc vào vào phương pháp gia công, đo đạc hoặc kiểm tra.

1. Đơn vị đo

Các không đúng lệch form size có cùng đơn vị đo với kích cỡ danh nghĩa.

Hai xô lệch giới hạn của cùng một kích cỡ có con số thập phân hệt nhau (Hình 2); trừ trường hợp một trong các hai rơi lệch giới hạn bằng không thì chỉ ghi số “0” (Hình 5).

2. Biện pháp ghi dung không đúng của form size dài

2.1. Một kích cỡ có dung sai gồm những thành phần như sau

a) form size danh nghĩa

b) ký kết hiệu dung không nên (Hình 1).

Nếu sát bên kích thước danh nghĩa và ký hiệu dung sai buộc phải ghi trị số sai lệch hoặc kích thước giới hạn, thì phải ghi những trị số đó trong ngoặc đối chọi (Hình 2,3).

Xem thêm: Bài Tập Ôn Tập Chương 4 Môn Toán 7 Ôn Tập Chương 4 9, 50, 51

Hình 1

Hình 2

Hình 3

2.2. Chất nhận được ghi dung không nên trong bảng riêng (Bảng 1)

Đối cùng với các kích thước có độ chính xác thấp, rất có thể ghi thông thường trị số cùng dấu của các lệch lạc giới hạn trong yêu cầu kỹ thuật trên phiên bản vẽ.

Bảng 1

Ф 18H7

+ 0,018

0

12e8

-0,032

-0,05

2.3. Một kích thước có dung sai gồm các thành phần như sau

a) kích thước danh nghĩa

b) trị số lệch sai giới hạn

Độ mập của chữ số thể hiện trị số rơi lệch giới hạn nhỏ dại hơn hoặc bằng độ to của chữ số thể hiện size danh nghĩa (Hình 4, 5).

- lệch lạc giới hạn bên trên được ghi ngơi nghỉ phía trên, lệch lạc giới hạn được ghi sinh hoạt phía dưới, không rành mạch đó là dung sai của trục xuất xắc dung không đúng của lỗ (Hình 4, 5)

Hình 4

Hình 5

- Nếu một trong hai sai lệch giới hạn bằng không thì chỉ ghi số “0” (Hình 6)

- ví như dung không nên đối xứng so với kích thước danh nghĩa thì ghi trị số của các lệch lạc giới hạn với dấu cùng trừ nghỉ ngơi phía trước (Hình 7). Khi ấy độ mập của chữ số biểu đạt trị số rơi lệch giới hạn bởi độ béo của chữ số thể hiện kích cỡ danh nghĩa

Hình 6

Hình 7

2.4. Các size ghi số lượng giới hạn được bộc lộ bằng kích thước giới hạn lớn số 1 ghi ở trên và size giới hạn nhỏ dại nhất ghi ở dưới (Hình 8).

Hình 8

2.5. Nếu form size chỉ gồm một giới hạn nhỏ nhất hoặc lớn số 1 thì ghi chữ “min” hoặc chữ “max” sau chữ số form size đó (Hình 9)

Hình 9

2.6. Giả dụ hai phần của một bề mặt có cùng một form size danh nghĩa nhưng gồm dung sai không giống nhau thì dùng nét mảnh làm cho đường phân cách và ghi kích cỡ riêng đến từng phần (Hình 10). Không kẻ đường phân cách qua vùng gạch men sọc của mặt phẳng cắt (Hình 11)

Hình 10

Hình 11

3. Phương pháp ghi dung không nên trên phiên bản vẽ lắp

3.1. Ký kết hiệu dung không đúng của lỗ ghi trước ký hiệu dung sai của trục (Hình 12), hoặc ghi ở phía bên trên ký hiệu dung không đúng của trục (Hình 13)

- Để đơn giản, hoàn toàn có thể ghi và một đường kích cỡ như Hình 15

Hình 12

Hình 13

- Nếu buộc phải ghi thêm các trị số sai lệch giới hạn thì những trị số này được ghi vào ngoặc đối kháng theo trang bị tự như nguyên lý (Hình 14)

Hình 14

3.2. Form size mỗi yếu tố của côn trùng ghép được ghi sau tên gọi hoặc ghi sau số địa điểm của từng thành phần

Kích thước của lỗ được ghi sinh sống trên, kích cỡ của trục ghi ở dưới.

Xem thêm: Châu Nam Cực Châu Lục Lạnh Nhất Thế Giới, Bài 47: Châu Nam Cực

- độ cao chữ số vị trí to hơn chiều cao chữ số form size (Hình 15, 16)

Hình 15

Hình 16

4. Phương pháp ghi dung sai của form size góc

Các nguyên tắc về ghi dung sai của kích thước dài cũng áp dụng cho ghi dung không nên của kích cỡ góc, chỉ khác là đơn vị chức năng đo của kích cỡ danh nghĩa với của không nên lệch form size góc là độ, phút, giây.

- nếu như trị số rơi lệch của kích cỡ góc là một số trong những phút, thì trước số phút đề nghị ghi “0” (Hình 17)

- ví như trị số xô lệch của kích thước góc là một số giây, thì trước số giây này yêu cầu ghi “ 000’ “ (Hình 18)