CÁCH TẠO KHUNG ẢNH TRONG PHOTOSHOP

  -  

Cách tạo nên khung viền hình ảnh đẹp bằng photoshopHôm nay mình sẽ làm cho một bài xích hướng dẫn cho các bạn một cách để tạo khung viền cho ảnh chụp thiên nhiên với cảm giác khá đẹp giống như kiểu ảnh 3D, thông thường hoàn toàn có thể khi hình ảnh bạn chụp với blend màu ngừng thấy khá bình thường nhưng nhiều lúc tạo mang đến nó mẫu viền khung bảo phủ nhiều rất riêng mắt. Sau đó là một vài hình hình ảnh mà mình đã tạo size viền lâu lâu đi in ra để treo