CÁCH TÍNH ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA TAM GIÁC

  -  
*

+ (Delta ABC) có (D) là trung điểm của (AB) , (E) là trung điểm của (AC) phải (DE) là con đường trung bình của tam giác (ABC) ( Rightarrow DE m//BC;,DE = dfrac12BC.)

+ ví như (left{ eginarraylDA = DB\DE m//BCendarray ight. Rightarrow EC = EA) .

Bạn đang xem: Cách tính đường trung bình của tam giác

Đường trung bình của hình thang

Ví dụ:

*

+ Hình thang (ABCD) (hình vẽ) có (E) là trung điểm (AD) , (F) là trung điểm của (BC) đề nghị (EF) là đường trung bình của hình thang ( Rightarrow left{ eginarraylEF m//DC\EF = dfracAB + DC2endarray ight.)

2. Các dạng toán thường xuyên gặp

Dạng 1: chứng minh các hệ thức về cạnh cùng góc. Tính các cạnh cùng góc.

Phương pháp:

Sử dụng đặc điểm đường vừa đủ của tam giác cùng hình thang.


+ Đường trung bình của tam giác thì song song cùng với cạnh thứ cha và bằng nửa cạnh ấy.

+ Đường mức độ vừa phải của hình thang thì song song cùng với hai đáy và bằng nửa tổng hai đáy.

+ Đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh của tam giác và song song cùng với cạnh thứ hai thì đi qua trung điểm cạnh thứ ba.

Xem thêm: Tổng Hợp Những Bài Văn Hay Nhất Thế Giới, Top 16 Bài Văn Tả Mẹ Hay Nhất

+ Đường thẳng đi qua trung điểm một lân cận của hình thang và tuy nhiên song với hai lòng thì trải qua trung điểm kề bên thứ hai.

Dạng 2: chứng tỏ một cạnh là đường trung bình của tam giác, hình thang.

Phương pháp:

Sử dụng có mang đường trung bình của tam giác cùng hình thang.

+ Đường trung bình của tam giác là đoạn trực tiếp nối trung điểm nhị cạnh của tam giác.

Xem thêm: Hướng Dẫn Học Tiếng Anh Lớp 7 Unit 11 Skills 2, Tiếng Anh 7 Unit 11 Skills 2

+ Đường vừa đủ của hình thang là đoạn trực tiếp nối trung điểm hai lân cận của hình thang.


Mục lục - Toán 8
CHƯƠNG 1: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP phân chia CÁC ĐA THỨC
bài bác 1: Phép nhân đơn thức với nhiều thức, đa thức với đa thức
bài bác 2: đều hằng đẳng thức kỷ niệm
bài bác 3: các hằng đẳng thức kỷ niệm (tiếp)
bài bác 4: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương thức đặt nhân tử bình thường
bài bác 5: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức
bài bác 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử
bài 7: phối kết hợp nhiều phương thức phân tích nhiều thức thành nhân tử
bài bác 8: Chia solo thức cho đơn thức
bài 9: chia đa thức một biến đã bố trí
bài bác 10: Ôn tập chương 1
CHƯƠNG 2: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
bài 1: Phân thức đại số
bài 2: Rút gọn phân thức đại số
bài xích 3: Qui đồng mẫu thức những phân thức
bài 4: Cộng, trừ những phân thức
bài xích 5: Nhân, chia những phân thức hữu tỉ
bài 6: biến hóa các phân thức hữu tỉ
bài xích 7: Ôn tập chương 2: Phân thức đại số
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
bài xích 1: bắt đầu về phương trình
bài 2: Phương trình số 1 một ẩn và biện pháp giải
bài 3: Phương trình tích
bài 4: Phương trình cất ẩn ở mẫu
bài 5: Giải bài toán bằng phương pháp lập phương trình
bài bác 6: Ôn tập chương 3: Phương trình số 1 một ẩn
CHƯƠNG 4: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
bài 1: tương tác giữa sản phẩm công nghệ tự với phép cùng
bài bác 2: liên hệ giữa trang bị tự với phép nhân
bài xích 3: Bất phương trình hàng đầu một ẩn
bài 4: Phương trình đựng dấu giá chỉ trị hoàn hảo nhất
bài bác 5: Ôn tập chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn
CHƯƠNG 5: TỨ GIÁC
bài bác 1: Tứ giác
bài xích 2: Hình thang
bài xích 3: Đường mức độ vừa phải của tam giác, hình thang
bài xích 4: Đối xứng trục
bài bác 5: Hình bình hành
bài 6: Đối xứng tâm
bài bác 7: Hình chữ nhật
bài bác 8: Hình thoi
bài xích 9: hình vuông
bài bác 10: Ôn tập chương 5: Tứ giác
CHƯƠNG 6: ĐA GIÁC. DIỆN TÍCH ĐA GIÁC
bài xích 1: Đa giác, nhiều giác phần nhiều
bài 2: diện tích s hình chữ nhật, diện tích tam giác
bài 3: diện tích hình thang, diện tích s hình thoi
bài xích 4: Ôn tập chương 6: Đa giác, diện tích đa giác
CHƯƠNG 7: TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
bài bác 1: Định lí Ta-lét. Định lí đảo và hệ trái của định lí Ta-lét
bài bác 2: đặc điểm đường phân giác của tam giác
bài bác 3: nhị tam giác đồng dạng
bài bác 4: Trường vừa lòng đồng dạng đầu tiên
bài 5: Trường thích hợp đồng dạng lắp thêm hai
bài xích 6: Trường vừa lòng đồng dạng thứ bố
bài 7: các trường vừa lòng đồng dạng của tam giác vuông
bài bác 8: Ôn tập chương 7: TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
CHƯƠNG 8: HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU
bài xích 1: Hình hộp chữ nhật
bài xích 2: Thể tích hình hộp chữ nhật
bài bác 3: Hình lăng trụ đứng
bài 4: Hình chóp đều, hình chóp cụt phần đa
bài 5: Ôn tập chương 8: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần đông
*

*

học tập toán trực tuyến, tìm kiếm kiếm tài liệu toán và share kiến thức toán học.