Cấu Trúc There Is No Point

  -  

Dưới đấy là những cấu trúc quen ở trong với It’s no với There’s no nhưng khiến cho người học dễ dàng nhầm lẫn còn nếu như không nắm vững.Bạn sẽ xem: cấu tạo there is no point


*

1. It’s no secret: dễ thấy là, ai ai cũng biết, ai ai cũng thấy

It’s no secret that he likes that book. He has read it for many times.

Bạn đang xem: Cấu trúc there is no point

Dễ thấy là anh ta vô cùng thích cuốn sách đó. Anh ấy đọc nó bao nhiêu lần rồi.

2. It’s no surprise: Chẳng gồm gì bất ngờ

She studies so hard, so it’s no surprise that she passed the exam.

Cô ấy học hành rất cần mẫn nên chả tất cả gì bất thần khi cô ấy qua kì thi.

3. It’s no use/There’s no point: Điều gì đấy sẽ ko có kết quả tốt, không xứng đáng để thử

It’s no use asking me about it, because I don’t know anything.

Hỏi tôi về điều đó chỉ có hại thôi, cũng chính vì tôi chả biết gì cả.

There’s no point wasting time worrying about things you can’t change.

Đừng phí thời gian vào việc lo lắng những điều mà các bạn không thể nạm đổi.

4. It’s no coincidence/accident: không hẳn ngẫu nhiên (có mối contact giữa hai sản phẩm công nghệ gì đó)

It’s no coincidence that they choose this university.

5. There’s no denying/question/doubt: không thể khước từ được (điều gì ví dụ đúng đắn)

There’s no denying that this has been a difficult year for the company.

Xem thêm: Nêu Vai Trò Của Lớp Giáp Xác, Nêu Vai Trò Thực Tiễn Của Lớp Giáp Xác

Không thể khước từ được đó là 1 năm đầy khó khăn của công ty.

6. There’s no need: Không phải thiết

There is no need to hotline him again. He is so busy.

Không quan trọng để gọi cho anh ta đợt nữa đâu. Anh ấy bận lắm.

7. There’s no choice but: Đây là gạn lọc duy nhất, không có lựa lựa chọn nào khác

We missed the last train of the day. There’s no choice but khổng lồ wait until tomorrow.

Chúng ta bị trễ chuyến tàu của ngày rồi. Không hề lựa lựa chọn nào không giống ngoài việc đợi đến ngày mai.

8. There’s no reason: không đời nào, không tồn tại lý vày nào

There’s no reason that I will come to see her.

Không không lẽ tôi tới chạm chán cô ấy.

9. There’s no chance: thiết yếu nào

There’s no chance of changing my mind. I thought twice before making decision.

Xem thêm: Unit 1 Lớp 9: Looking Back (Phần 1 Trang 14 Sgk Tiếng Anh 9 Mới

Không thể nào biến đổi được ý định của tôi đâu. Tôi đang nghĩ kĩ rồi new ra quyết định.