CHO M GAM HỖN HỢP MG AL VÀO 250ML DUNG DỊCH X

  -  

Cho m gam hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml dung dịch X chứa các thành phần hỗn hợp axit HCl 1M cùng axit H2SO4 0,5M chiếm được 5,32 lít H2 (ở đktc) và dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi). Dung dịch Y bao gồm pH là:
Bạn đang xem: Cho m gam hỗn hợp mg al vào 250ml dung dịch x

$left. egingatheredn_H^ + (HCl) = 0,25.1 = 0,25(mol) hfill \n_H^ + (H_2SO_4) = 0,25.0,5.2 = 0,25(mol) hfill \ endgathered ight},,n_H_(X)^ + = 0,25 + 0,25 = 0,5mol$

$n_H_2 = dfrac5,3222,4 = 0,2375(mol)$

Bảo toàn yếu tố H ta có: (n_H^ + ) dư = (n_H^ + + 2n_H_2) 

=>

$n_H^ + (Y) = 0,5 - 0,475 = 0,025(mol),, Rightarrow = dfrac0,0250,250 = 0,1 = 10^ - 1(mol/lít)$

→ pH = 1 


*
*
*
*
*
*
*
*

(ĐH B - 2008)Cho dãy những chất: KAl(SO4)2.12H2O, C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ), CH3COOH, Ca(OH)2, CH3COONH4. Số hóa học điện li là


Cho các chất sau: HF, NaCl, NaOH, CuSO4, H3PO3, MgCl2, CH3COOH, H2S, NH3, saccarozơ, AgNO3, C2H5OH . Số chất điện li yếu ớt là


Trong hỗn hợp CH3COOH 4,3.10-2 M người ta xác minh được mật độ ion H+ là 8,6.10-4 M. Xác suất phân tử CH3COOH phân li ra ion là


Trong những muối sau : NaCl, Na2CO3, K2S, Na2SO4, KNO3, NH4Cl, ZnCl2, số đông muối có môi trường xung quanh trung tính là


Trong các dung dịch sau : Na2SO4, NaHSO4, H3PO4, Na2HPO3, CaCl2, FeCl3, Na2S, NH4NO3, gồm bao nhiêu hỗn hợp có môi trường thiên nhiên axit ?


Cho dãy những chất Al, Al(OH)3, NaHCO3, Na2SO4, Zn(OH)2. Số chất trong hàng vừa phản bội ứng được với dung dịch HCl, vừa làm phản ứng được với hỗn hợp NaOH là


Cho các chất: Cr, Fe2O3, Cr2O3, Al(OH)3, Zn, Al2O3, NaAlO2, AlCl3, Zn(OH)2, ZnSO4. Số chất tất cả tính lưỡng tính là


Khối lượng chất rắn khan khi cô cạn dung dịch đựng 0,01 mol K+, 0,025 mol Cu2+, 0,05 mol Cl- và a mol $SO_4^2 - $ là


Một dung dịch chứa 0,2 mol Cu2+; 0,3 mol K+, a mol $NO_3^ - $ và b mol $SO_4^2 - $. Tổng khối lượng muối tan bao gồm trong dung dịch là 62,3 gam. Giá trị của a với b theo lần lượt là


Dung dịch Y chứa Ca2+ (0,1 mol), Mg2+ (0,3 mol), $Cl^ - $ (0,4 mol), $HCO_3^ - $ (y mol). Khi cô cạn hỗn hợp lượng muối bột khan chiếm được là


Khi đến 100 ml dung dịch KOH 1M vào 100 ml dung dịch HCl chiếm được dung dịch gồm chứa 6,525 gam hóa học tan. Nồng độ mol của HCl trong dung dịch đã sử dụng là


Cho m gam các thành phần hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml hỗn hợp X chứa tất cả hổn hợp axit HCl 1M cùng axit H2SO4 0,5M thu được 5,32 lít H2 (ở đktc) cùng dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi). Hỗn hợp Y tất cả pH là:
Xem thêm: Những Ngôi Sao Xa Xôi Full, Truyện Những Ngôi Sao Xa Xôi

Trộn 100ml dung dịch (gồm Ba(OH)2 0,1M cùng NaOH 0,1M cùng với 400 ml dung dịch (gồm H2SO4 0,0375 M và HCl 0,0125 M) thu đ­ược hỗn hợp X, quý giá pH của dung dịch X là:


Trộn 200 ml dd lếu láo hợp bao gồm HNO3 0,3M và HClO4 0,5M cùng với 200 ml dd Ba(OH)2 a mol/lit thu được dd tất cả pH = 3. Vậy a có giá trị là:


Thể tích của n­ước cần thêm vào 15 ml hỗn hợp axit HCl gồm pH = 1 để đ­ược hỗn hợp axit gồm pH = 3 là:


Trộn V1 lít dung dịch HCl (pH = 5) cùng với V2 lít hỗn hợp NaOH (pH = 9) thu được dung dịch tất cả pH = 8. Tỉ lệ V1/ V2 là:


Cho 40 ml hỗn hợp HCl 0,75M vào 160 ml dung dịch đựng đồng thời Ba(OH)2 0,08M và KOH 0,04M. PH của hỗn hợp thu được:


Có 4 dung dịch trong suốt, mỗi hỗn hợp chỉ chứa 1 cation và 1 anion trong các các ion sau: Ba2+, Al3+, Na+, Ag+, CO32-, NO3-, Cl-, SO42-. Những dung dịch đó là:


Xét phương trình: $ extS^ ext2 - ext + 2 extH^ ext + o extH_ ext2 extS$. Đây là phương trình ion thu gọn gàng của phản ứng


Cho các phản ứng hóa học sau:

(1) (NH4)2SO4 + BaCl2 (2) CuSO4 + Ba(NO3)2

(3) Na2SO4 + BaCl2 (4) H2SO4 + BaSO3

(5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2

Các phản bội ứng đều phải có cùng một phương trình ion thu gọn gàng là


Tính pH của dung dịch thu được khi trộn 40 ml hỗn hợp HCl 2,5.10-2 M với 60 ml hỗn hợp CH3COOH 1,67.10-4 M. Biết CH3COOH tất cả Ka = 10-4,76.


Có 4 hỗn hợp riêng biệt: Na2CO3, Na2SO4, NaNO3, BaCl2. Chỉ dùng thêm quỳ tím thì có thể nhận hiểu rằng mấy chất?


Đối với hỗn hợp axit dũng mạnh HNO3 0,1M nếu làm lơ sự điện li của nước thì nhận xét nào sau đây là đúng?


Để được hỗn hợp chứa: 0,05 mol Al3+; 0,06 mol SO42- ; 0,03 mol Cl-. Cần hòa chảy vào nước phần lớn muối nào, từng nào mol ?


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Các Dung Dịch Đều Làm Quỳ Tím Chuyển Đỏ Là M Quỳ Tím Chuyển Đỏ Là

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực tuyến số 240/GP – BTTTT vày Bộ tin tức và Truyền thông.