Chuyển Định Dạng Text Sang Số

  -  

Đôi khi bọn họ làm việc với một bảng tính Excel chứa nhiều con số, mà lại lại không thể triển khai các hàm toán học như cộng, trừ, nhân hoặc phân tách trên những con số này.

Có một số lý do gây ra lỗi này nhưng có lẽ phổ phát triển thành nhất là các con số này định dạng dưới dạng văn phiên bản thay vì chưng định dạng số đề xuất Excel sẽ không hiểu đây là số để tiến hành các phép tính.

Chuyển format văn phiên bản thành số vào Excel

Thông thường Excel đã hiện thị chú ý ⚠ cho mình biết được những dữ liệu số nhưng đang được định dạng bên dưới dạng văn bản. Sau đó là 5 cách mà bạn có thể tham khảo áp dụng.

1) sử dụng công cụ khám nghiệm lỗi của Excel

Nếu những Cells chứa giá trị hiện thị cam kết hiệu cảnh báo lỗi ⚠ thì chúng ta có thể click chuột vào ký kết hiệu kia và lựa chọn Convert to Number để đưa về định dạng số.


*