ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƯỞNG TIỂU HỌC

  -  

*
*

Quy định new về tiêu chuẩn hiệu trưởng trường tè học


Hiệu trưởng trường tiểu học tập là người phụ trách quản lý, quản lý và điều hành các hoạt động và unique giáo dục ở trong phòng trường. Theo đó, người được chỉ định làm hiệu trưởng ngôi trường tiểu học tập công lập hoặc công nhận làm hiệu trưởng trường tè học tư thục phải đáp ứng nhu cầu các đk dưới đây.

Bạn đang xem: đánh giá hiệu trưởng tiểu học

1. Hiệu trưởng trường tè học nên đạt tiêu chuẩn quy định tại chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông

Căn cứ theo quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông được ban hành kèm theo Thông tứ số 14/2018/TT-BGDĐT ngày trăng tròn tháng 7 năm 2018 của cục trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo. Chuẩn chỉnh hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông gồm 5 tiêu chuẩn với 18 tiêu chí.

Xem thêm: Top 10 Hạ Cánh Nơi Anh Mọt Phim " Thao Thức Với "Hạ Cánh Nơi Anh"

Tiêu chuẩn 1 – Phẩm chất nghề nghiệp gồm 03 tiêu chí: Đạo đức nghề nghiệp; tứ tưởng đổi mới trong lãnh đạo, quản trị bên trường; năng lượng phát triển chăm môn, nghiệp vụ bản thân;Tiêu chuẩn 2 – quản trị công ty trường bao gồm 07 tiêu chí: tổ chức triển khai xây dựng kế hoạch cách tân và phát triển nhà trường; quản lí trị chuyển động dạy học, giáo dục đào tạo học sinh; quản ngại trị nhân sự công ty trường; cai quản trị tổ chức, hành chính nhà trường; quản trị các đại lý vật chất, sản phẩm công nghệ và technology trong dạy học, giáo dục và đào tạo học sinh của nhà trường; quản ngại trị quality giáo dục trong bên trường;Tiêu chuẩn 3 – Xây dựng môi trường thiên nhiên giáo dục tất cả 03 tiêu chí: Xây dựng văn hóa nhà trường; tiến hành dân chủ các đại lý trong công ty trường; kiến tạo trường học an toàn, chống chống bạo lực học đường;Tiêu chuẩn chỉnh 4 – cải tiến và phát triển mối quan hệ giữa bên trường, gia đình, xã hội có 3 tiêu chí: phối hợp giữa nhà trường, gia đình, làng hội để thực hiện chuyển động dạy học đến học sinh; kết hợp giữa công ty trường, gia đình, làng mạc hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống, cống hiến và làm việc cho học sinh; phối kết hợp giữa nhà trường, gia đình, buôn bản hội trong kêu gọi và sử dụng nguồn lực để cách tân và phát triển nhà trường;Tiêu chuẩn chỉnh 5 – thực hiện ngoại ngữ và technology thông tin bao gồm 02 tiêu chí: thực hiện ngoại ngữ; Ứng dụng technology thông tin.

Xem thêm: Lắp Card Màn Hình Cho Laptop, Laptop Có Lắp Được Card Màn Hình Rời Không

Mỗi tiêu chí có ba mức reviews theo lever tăng dần: nút đạt, nấc khá và mức tốt.

2. Các yêu cầu hiệu trưởng ngôi trường tiểu học đề xuất đáp ứng

Hiệu trưởng ngôi trường tiểu học tập ngoài đk phải đạt tiêu chuẩn quy định tại chuẩn chỉnh hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông còn cần bảo vệ các yêu ước sau:

Thứ nhất, bắt buộc đạt trình độ chuẩn được đào tạo trong phòng giáo theo qui định của hiện tượng Giáo dục so với cấp đái học. Chũm thể, hiệu trưởng trường tè học phải có bởi cử nhân ngành huấn luyện và giảng dạy giáo viên tiểu học tập hoặc bởi cử nhân siêng ngành phù hợp và chứng từ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục tiểu học tập trong trường hợp không được giáo viên có bởi cử nhân sư phạm;Thứ hai, vẫn có thời gian dạy học ít nhất 05 năm (hoặc 04 năm đối với miền núi, hải đảo, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng gồm điều kiện tài chính – xã hội đặc trưng khó khăn) ở cấp cho tiểu học.