Dấu Hiệu Nhận Biết Thì Quá Khứ Hoàn Thành Tiếp Diễn

  -  

Thì thừa khứ kết thúc tiếp diễn (Past Perfect Continuous Tense) là giữa những thì khá cực nhọc và vận dụng nhiều vào đề thi. Cùng 4Life English Center (tuvientuongvan.com.vn) khám phá công thức, giải pháp dùng và những bài tập áp dụng trong thì này nhé.

Bạn đang xem: Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

*
Thì vượt khứ ngừng tiếp diễn (Past Perfect Continuous Tense)
3. Phương pháp thì thừa khứ hoàn thành tiếp diễn 4. Biện pháp dùng thì quá khứ chấm dứt tiếp diễn 5. Phân biệt thì vượt khứ kết thúc tiếp diễn với thì vượt khứ hoàn thành 6. Một vài bài tập và lời giải thì vượt khứ ngừng tiếp diễn

1. Định nghĩa thì thừa khứ xong tiếp diễn (Past Perfect Continuous Tense)

Thì vượt khứ hoàn thành tiếp diễn (Past perfect continuous tense) sử dụng để mô tả một hành động, vấn đề đã đang xẩy ra trong vượt khứ và ngừng trước một hành động cũng xảy ra trong thừa khứ.

2. Vệt hiệu nhận thấy thì vượt khứ kết thúc tiếp diễn

Trong câu có một số từ sau thì ta áp dụng thì vượt khứ chấm dứt tiếp diễn:

Until then: cho đến lúc đóBy the time: Đến lúcPrior lớn that time: thời gian trước đóBefore, after: Trước, sau

3. Bí quyết thì thừa khứ hoàn thành tiếp diễn

*
Công thức Past Perfect Continuous Tense

3.1. Thể khẳng định

Cấu trúc: S + had + been + V-ing +…Trong đó: S (subject): công ty ngữhad: trợ hễ từbeen: phân từ hai của rượu cồn từ “to be”V-ing: cồn từ thêm “-ing”f

3.2. Thể lấp định

Cấu trúc: S + had + not + been + V-ingLưu ý: had not = hadn’t

3.3. Thể nghi vấn

Câu hỏi Yes/No question

Cấu trúc: Had + S + been + V-ing +… ?Trả lời: Yes, S + had.No, S + hadn’t.

Câu hỏi WH- question

Cấu trúc: WH-word + had + S + been + V-ing +…?Trả lời: S + had + been + V-ing…

4. Biện pháp dùng thì quá khứ dứt tiếp diễn

*
Cách sử dụng thì vượt khứ xong tiếp diễn

4.1. Miêu tả 1 hành động xảy ra kéo dãn dài liên tục trước 1 hành động khác trong vượt khứ

We had been sleeping for 12 hours when he woke us up.It had been raining and the road was covered in water.

4.2. Diễn tả 1 hành động xảy ra kéo dãn liên tục trước 1 thời điểm khẳng định trong vượt khứ

They had been waiting at the station for 90 minutes when the train finally arrived.We had been looking for her ring for two hours and then we found it in the bathroom.

Xem thêm: Gợi Ý 20 Cách Làm Giàu Ở Nông Thôn Với 20 Nghề Xu Hướng Hốt Bạc

4.3. Dùng làm nhấn táo tợn hành động hiệu quả để lại trong thừa khứ

I was really tired because I had been studying.Frank Sinatra caught the flu because he had been singing in the rain too long

5. Phân biệt thì vượt khứ chấm dứt tiếp diễn cùng thì vượt khứ trả thành

5.1. Về công thức

The past perfect

S + had + V-3S + hadn’t + V-3Had + S + V-3 ?How /Wh-question + had + S + V-3?

The past perfect continuous

S + had been + V-ingS + hadn’t been + V-ingHad + S + been + V-ing ?How /Wh-question + had + S + been + V-ing?

5.2. Về phong thái dùng

The past perfect

Diễn đạt một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ.Dùng để mô tả hành vi trước 1 thời gian khẳng định trong vượt khứ.Dùng trong câu điều kiện loại 3 với mệnh đề wish trái với thừa khứ.Trong câu có những từ: When, by the time, until, before, after

The past perfect continuous

Diễn đạt một hành động xảy ra trước một hành động khác trong vượt khứ (nhấn táo bạo tính tiếp diễn).Diễn đạt một hành vi kéo dài liên tục đến một hành vi khác trong vượt khứ.Trong câu có các từ: since, for, how long…

6. Một vài bài tập và đáp án thì thừa khứ xong xuôi tiếp diễn

*
Bài tập luyện tập có đáp án

6.1. Bài xích tập 1

When we got home, Lisa was sitting in front of the TC. She had just turned it off. (she/watch/a film). ……………………………………………………………………Nam woke up in the middle of the night. He was frightened and didn’t know where she was. (he/dream)……………………………………………………………………..She was disappointed when she had to cancel her holiday. (she/look/forward khổng lồ it)………………………………………………………………………Two friends came into the house. They had tennis and they were both very tired. (they/play/tennis)……………………………………………………………………..We were very tired when we arrived home. (we/work/hard all day)………………………………………………………………………

6.2. Bài bác tập 2

When she arrived, everybody was sitting around the table with their mouths full. They _____ (eat).It was very noisy next door. My neighbors __________ (have) a party.When he arrived, everybody was sitting around the table & talking. Their mouths were empty, but their stomachs were full. They ___________ (eat).Sam was sitting on the ground. She was out of breath. She __________ (run)Jame & Lily went for a walk. Lily had difficulty keeping up with him because Jame ________ (walk) so fast.Tom was on his hands và knees on the floor. He _________ (look) for his liên hệ lens.When I arrived, Peter __________ (wait) for me. He was annoyed with me because I was late & he __________ (wait) for a long time.

6.3. Đáp án

Bài tập 1:

She had been watching a film.He had been dreaming.She had been looking forward khổng lồ it.They had been playing tennis.We had been working hard all day.

Bài tập 2:

were eating.were having.had been eating.had been running.was walking.was looking.was waiting/had been waiting.

Xem thêm: Lập Dàn Ý Tả Một Ca Sĩ Đang Biểu Diễn, Dàn Ý Bài Văn Tả Một Ca Sĩ Đang Biểu Diễn

Trên đấy là tất cả cách làm và ví dụ vận dụng về thì quá khứ chấm dứt tiếp diễn nhưng mà 4Life English Center (tuvientuongvan.com.vn) tổng hợp. Hy vọng để giúp bạn trang bị thêm kỹ năng để vận dụng vào bài tập hay tình huống giao tiếp hằng ngày.