Để thêm một bản ghi mới ta thực hiện

  -  
" class="title-header">Trong khi nhập dữ liệu cho bảng, muốn chèn thêm một bạn dạng ghi mới, ta tiến hành : Insert  ……….. A. Record B.


Bạn đang xem: để thêm một bản ghi mới ta thực hiện

*

45 điểm

Trần Tiến


Trong lúc nhập dữ liệu cho bảng, mong muốn chèn thêm một bạn dạng ghi mới, ta tiến hành : Insert  ………..A. RecordB. New RowsC. RowsD. New Record


Xem thêm: Em Hãy Cho Biết Môi Trường Sống Của Trùng Roi Là Gì? Môi Trường Sống Của Trùng Roi Là

*

*Xem thêm: Phân Tích Sóng Khổ 1 2 Khổ Đầu Bài Sóng Hay Nhất (14 Mẫu), Phân Tích 2 Khổ Đầu Bài Sóng

Trả lời: trong những lúc nhập tài liệu cho bảng, mong muốn chèn thêm một phiên bản ghi mới, ta tiến hành : Insert → New Record. Ko kể ra, còn thực hiện bằng cách nháy nút hoặc nháy con chuột trực tiếp vào bạn dạng ghi trống sống cuối bảng rồi gõ dữ liệu tương ứng.Đáp án: D