120 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4 Năm 2021

  -  

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 sở hữu tưới 50 đề thi học kì 1, tất cả đáp án kèm theo, giúp thầy cô tìm hiểu thêm để ra đề ôn thi cuối học tập kì 1 cho học sinh của mình. Đồng thời, cũng giúp những em có thêm tài liệu tham khảo, để ôn thi học kì 1 thật tốt.

Bạn đang xem: 120 đề thi học kì 1 môn toán lớp 4 năm 2021

Với 50 đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 gồm đáp án, còn khiến cho các em luyện giải đề, chũm chắc cấu tạo đề thi tương tự như các dạng bài xích tập thường chạm chán trong đề thi cuối học kì 1 để ôn thi hiệu quả hơn. Cụ thể mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung bài viết dưới phía trên của tuvientuongvan.com.vn:


Đề ôn thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4


Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 1

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: Khoanh vào câu vấn đáp đúng (0,5 điểm)

1. Trong số số 5 784; 6874; 6 784; 5748, số lớn nhất là:

A. 5785

B. 6 874

C. 6 784

D. 5 748

2. 5 tấn 8 kilogam = ……… kg?

A. 580 kg

B. 5800 kg

C. 5008 kg

D. 58 kg

3. Trong những số sau số nào phân chia hết mang đến 2 là:

A. 605

B. 1207

C. 3642

D. 24014. Trong số góc dưới đây, góc làm sao là góc tù:

A. Góc đỉnh A

B. Góc đỉnh B

C. Góc đỉnh C

D. Góc đỉnh D

Câu 2: Chu vi của hình vuông là 16m thì diện tích sẽ là: (1 đ)

A. 16m

B. 16m2

C. 32 m

D. 12m

Câu 3: Năm năm nhâm thìn là rứa kỉ đồ vật bao nhiêu? (0,5 điểm)

A. XIX

B. XX

C. XVIII

D. XXI

Câu 4: Xếp các số sau: 2274 ; 1780; 2375 ; 1782 (0,5 điểm)

Theo trang bị tự từ nhỏ xíu đến lớn:

……………………………………………………………………………………………..

I. Trường đoản cú luận: (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính


a. 72356 + 9345

b. 3821 - 1805

c. 2163 x 203

d. 2688 : 24

Câu 2: (1 điểm) Tính bằng phương pháp thuận nhân tiện nhất

a). 2 x 134 x 5

b). 43 x 95 + 5 x 43

Câu 3: (2 điểm) tổng số tuổi của mẹ và bé là 57 tuổi. Bà mẹ hơn con 33 tuổi. Hỏi bà mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

Bài giải

Câu 4: (1 điểm) tra cứu số bị chia bé dại nhất trong phép chia gồm thương là 12 cùng số dư là 19

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, đến ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 4

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Khoanh đúng từng câu được 0,5 điểm.

Câu 1a) - ý B: 6 874

Câu 1b) - ý C: 5 tấn 8 kilogam = 5008 kg

Câu 1c) – ý C: 3642

Câu 1d) – ý B: Góc đỉnh B

Câu 2: B (1 đ)

Câu 3: Năm 2016 là thế kỉ sản phẩm công nghệ bao nhiêu?

- Đúng ý - D. XXI (được 0,5 điểm)

Câu 4: Theo thiết bị tự từ bé xíu đến lớn: 1780; 1782 ; 2274 ; 2375 (0,5 điểm)

II. Trường đoản cú luận: (4 điểm)

Bài 1: (2 điểm): Đặt tính và thực hiện tính đúng mỗi câu được 0,5 điểm. Kết quả là:

a. 81701

b. 2016

c. 439089

d. 112

Bài 2: (1đ) Tính bằng cách thuận nhân tiện nhất: có tác dụng đúng từng phần cho 0,5đ

a. 2 x 134 x 5 = (2 x 5) x 134

= 10 x 134

= 1340

b. 43 x 95 + 5 x 43

= 43 x (95 + 5)

= 43 x 100 = 4300

Bài 3: (2 điểm)

Bài giải Tuổi của bà mẹ là:

(57 + 33) : 2 = 45 (tuổi)

Tuổi của bé là:

(57 - 33) : 2 = 12(tuổi)

Hoặc: 45 – 33 = 12 (tuổi)

Đáp số: Mẹ: 45 tuổi; Con: 12 tuổi


Bài 4: (1 điểm)

Số dư là 19 thì số chia nhỏ xíu nhất là : 20

Số bị chia bé nhất là: 20 x 12 + 19 = 259

Đáp số: 259

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 2

Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng( tự câu 1 đến câu 5)

Câu 1: Số 45 317 hiểu là:

A. Tứ mươi năm nghìn cha trăm mười bảy

B. Tứ lăm nghìn bố trăm mười bảy

C. Tư mươi lăm nghìn ba trăm mười bảy

Câu 2: 6 tạ 5 yến = ……... Kg

A. 650

B. 6 500

C. 605

D. 6050

Câu 3: 2 m2 51 dm2 = …... Dm2

A. 2 501

B. 2 510

C. 2 051

D. 251

Câu 4: Trung bình cùng của hai số là 27. Số nhỏ bé là 19 thì số phệ là:

A. 54

B. 35

C. 46

D. 23

Câu 5: Hình bên có …..

A. Tư góc nhọn, hai góc tù với hai góc vuông

B. Tứ góc nhọn, nhị góc tù với một góc vuông

C. Tư góc nhọn, một góc tù cùng hai góc vuông

Câu 6: Tính bằng cách thuận luôn thể nhất: 567x23+433x23

Câu 7: cho các chữ số 0,3,5,7. Từ các chữ số vẫn cho, hãy viết số lớn nhất chia hết đến 2, 3 và 5, những chữ số số đông khác nhau.

Câu 8: Đặt tính rồi tính.

a) 137 052 + 28 456 b

b) 596 178 - 344 695

Câu 9: tìm kiếm x:

a) x x 42 = 15 792

b) x : 255 = 203

Câu 10: Một cửa hàng trong nhì tháng bán được 3 450m vải. Tháng đầu tiên bán được thấp hơn tháng lắp thêm hai là 170m vải. Hỏi từng tháng shop đó bán được bao nhiêu mét vải?

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI VÀ BIỂU ĐIỂM

CÂU
12345
CADBA

Câu 6: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất: 567x23+433x23=23x(567+433)

= 23x 1000 =23 000

Câu 7: Số chính là 750

Câu 8: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm:


Câu 9: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm

x x 42 = 15 792 x : 255 = 203

x = 15 792 : 42 x = 203 x 255

x = 376 x = 51 765

Câu 10: bài giải

Tháng đồ vật nhất shop bán được số mét vải là (0,25đ): ( 3 450 – 170) : 2 = 1640 (m)(0,5đ)

Tháng đồ vật hai cửa hàng bán được số mét vải vóc là (0,25đ): 3450 – 1640 = 1810 (m))(0,5đ)

Đáp số: 1640 mét (0,25đ):

1810 mét (0,25đ):

Chú ý: những câu: 6,8,9,10: HS biết để tính và đúng là được tính 1/2 số điểm

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 3

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số tứ trăm linh nhị nghìn tư trăm hai mươi viết là:

A.40002400 B.4020420C. 402420 D.240420

Câu 2. Số tương thích để viết vào nơi chấm của 7 yến 8 kg =……..kg là:

A.78kg B.780kg C.7008kgD.708kg

Câu 3: bác Hồ sinh năm 1980.Bác hồ sinh vào cầm kỉ……

A.XVIII B.XX C.XVI D.XXI

Câu 4: Trung bình cộng của hai số 42 cùng 26 là:

A.35 B.34 C.36 D.37

Bài 3. Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống:

B. THỰC HÀNH:

Bài 1. Đặt tính rồi tính:


43 679 + 13 487 246 762 -94 874.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................


Bài 2.

Xem thêm: Vị Ngữ Trong Câu Kể Ai Làm Gì ? (Trang 171) Có Thể Là Những Từ Như Thế Nào

tra cứu x :


Bài 3. Cả nhì lớp 4A và lớp 4B trồng được 568 cây. Hiểu được lớp 4B trồng được thấp hơn lớp 4A 36 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được từng nào cây?

Bài giải

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Bài 4. Hãy nêu tên những góc tất cả trong hình vẽ sau:Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)

Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng nhất.

Câu1: (0,5điểm) Số 956 384 521 phát âm là:

A. Chín mươi lăm triệu sáu trăm ba mươi tám nghìn bốn nghìn năm trăm nhì mươi mốt.

B. Chín trăm năm mươi sáu nghìn bố trăm tám mươi tứ triệu năm trăm nhị mươi mốt.

C. Chín trăm năm mươi sáu triệu bố trăm tám mươi bốn năm trăm hai mươi mốt.

D. Chín trăm năm mươi sáu triệu cha trăm tám mươi tư nghìn năm trăm hai mươi mốt.

Câu 2: (0,5 điểm) các số sau đây số nào chia hết mang lại 5?

A. 659 403 753

B. 904 113 695

C. 709 638 551

D. 559 603 553

Câu 3: (1 điểm)

a. 59 tấn 7 tạ = ...........kg

A. 59 700 B. 5 970 C. 59 7000 D. 59 007

b. 4 ngày 7 giờ = ..............giờ

A. 47 B. 11 C. 103 D. 247

II. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a. 386 154 + 260 765;

b. 726 485 – 52 936;

c. 308 x 563;

d. 5 176 : 35

Câu 2: (1 điểm)

Viết những số 75 639; 57 963; 75 936; 57 396 0 theo thiết bị tự từ bé xíu đến lớn:

a) Theo thứ tự từ nhỏ nhắn đến lớn:............................................................................................

Xem thêm: Trắc Nghiệm Địa 10 Bài 42 Địa Lí Lớp 10, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Bài 42 Địa Lí Lớp 10

b) Theo thiết bị tự từ lớn đến bé:..............................................................................................