Đề Thi Toán Nâng Cao Lớp 2

  -  
Bộ 4 đề Toán lớp 2 nâng cấp học kì 2 năm 2021 tất cả đáp án và khuyên bảo giải cụ thể được shop chúng tôi sưu tầm với tổng hợp. Cung cấp các em học viên lớp 1 tham khảo và chuẩn bị tốt mang đến kì thi cuối kì 2 quan trọng.

Bạn đang xem: đề thi toán nâng cao lớp 2


Kì thi học sinh giỏi sắp tới, nhu yếu tìm tìm nguồn tư liệu ôn thi thiết yếu thống gồm lời giải chi tiết của những em học viên là khôn xiết lớn. Thấu hiểu điều đó, chúng tôi đã dày công đọc Bộ 4 đề Toán cải thiện lớp 2 học tập kì hai năm 2021 (Có đáp án) cùng với nôi dung được reviews có cấu tạo chung của đề thi học sinh giỏi trên toàn quốc. Mời các em cùng quý thầy cô quan sát và theo dõi đề trên đây.

Đề nâng cấp Toán lớp 2 học tập kì 2 năm 2021 - Đề số 1

Phần trắc nghiệm (2 điểm)

Khoanh tròn vào chữ để trước câu trả lời đúng

Câu 1. Trong những số 564; 654; 645; 655; 644; 666 số lớn số 1 là:

A. 666 B. 645 C. 655

Câu 2. Số bao gồm 2 trăm 7 chục 2 đơn vị được viết là:

A. 227 B. 272 C. 227

Câu 3. Chu vi tam giác ABC tất cả độ dài những cạnh AB = 34cm, BC = 20cm, AC = 16cm là:

A. 70cm B. 54cm C. 60cm

Câu 4. Cho hình vẽ:

Hình vẽ trên có:

A. 2 hình tam giác với 3 hình tứ giác

B. 2 hình tam giác cùng 4 hình tứ giác

C. 2 hình tam giác cùng 2 hình tứ giác

Phần từ bỏ luận (8 điểm)

Câu 5. Đặt tính rồi tính:

254 + 235 146 + 153

768 – 523 580 – 254

...........................................

...........................................

...........................................

Câu 6. Tìm x, biết:

a) 467 + x = 877 - 162

b) x – 214 = 61 + 345

c) x : 5 = 10 × 2

d) x × 4 = 30 – 10

...........................................

...........................................

...........................................

Câu 7.

a) tất cả 50 kilogam gạo chia các vào những túi, từng túi chứa 5 kg. Hỏi chia được toàn bộ bao nhiêu túi gạo?

b) Bể thứ nhất chứa được 768 lít nước, bể trang bị hai cất được ít hơn bể thứ nhất 235 lít. Hỏi cả nhị bể đựng được toàn bộ bao nhiêu lít nước?

...........................................

...........................................

...........................................

Câu 8. Mỗi tuần lễ em đi học 5 ngày, sót lại là ngày nghỉ. Hỏi trong 8 tuần lễ:

a) Em tới trường bao nhiêu ngày?

b) Em ngủ học bao nhiêu ngày?

...........................................

...........................................

...........................................

Đáp án bỏ ra tiết

 

Phần trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1. Chọn A

Câu 2. Chọn B

Câu 3. Chọn A

Câu 4. Chọn B

Phần từ bỏ luận (8 điểm)

Câu 5.

Câu 6.

a) 467 + x = 877 – 162

467 + x = 715

x = 715 – 467

x = 248

b) x – 214 = 61 + 345

x – 214 = 406

x = 406 + 214

x = 620

c) x : 5 = 10 × 2

x : 5 = 20

x = đôi mươi × 5

x = 100

d) x × 4 = 30 – 10

x × 4 = 20

x = 20 : 4

x = 5

Câu 7.

a) 50kg gạo phân tách được vào số túi là:

50 : 5 = 10 (túi)

Đáp số: 10 túi

b) Bể đồ vật hai chứa được số lít nước là:

768 – 235 = 533 (lít)

Cả hai bể phân chia được toàn bộ số lít nước là:

768 + 533 = 1301 (lít)

Đáp số: 1301 lít nước

Câu 8.

a) vào 8 tuần, em đi học số ngày là:

5 × 8 = 40 (ngày)

b) trong một tuần, em được nghỉ ngơi số ngày là:

7 – 5 = 2 (ngày)

Trong 8 tuần, em được nghỉ số ngày là:

2 × 8 = 16 (ngày)

Đáp số: 16 ngày.

Đề thi Toán nâng cấp lớp 2 học tập kì hai năm 2021 - Đề số 2

 

Câu 1. Viết (theo mẫu)


345 3 trăm, 4 chục, 5 đơn vị 345 = 300 + 40 + 5
  7 trăm, 0 chục, 1 đơn vị  
    812 = 800 + 10 + 2
567    
  6 trăm, 9 chục, 2 đối chọi vị  

Câu 2. Tính nhẩm:

3 x 4 = ............... 3 x 5 = ...............

4 x 7 = ............... 5 x 4 = ...............

15 : 3 = .............. 24 : 4 = ..............

5 x 6 = ............... 5 x 9 = ...............

25 : 5 = ..............

Câu 3. Đặt tính rồi tính:

356 + 212 857 – 443

96 – 48 159 + 220

...........................................

...........................................

...........................................

Câu 4. Thực hiện phép tính:

4 x 5 + 10 =

3 x 9 – 20 =

...........................................

...........................................

...........................................

Câu 5. Tìm x, biết:

a. 113 + 142 + x = 999 – 103

b. X – 124 = 400 + 56

c. 963 – x = 869 – 28 : 4

...........................................

...........................................

...........................................

Câu 7. Tính hiệu của số tròn trăm lớn nhất có cha chữ số cùng số lẻ bé nhất có bố chữ số khác nhau.

...........................................

...........................................

...........................................

Câu 8. Cho con đường gấp khúc ABCD. Biết độ dài đường gấp khúc ABC là 13cm, độ dài mặt đường gấp khúc BCD là 10cm, độ nhiều năm đoạn trực tiếp BC là 6cm. Hãy tính:

a) Độ dài đoạn trực tiếp AB với độ nhiều năm đoạn thẳng CD.

b) Độ dài con đường gấp khúc ABCD.

...........................................

Xem thêm: Cách Đưa Biểu Tượng Ra Desktop Trong Win 7 10, Đưa Icon Biểu Tượng Ra Màn Hình Desktop Win 7

...........................................

...........................................

Câu 9. Anh cao 169 centimet và cao hơn em 25cm. Hỏi cả hai bằng hữu cao bao nhiêu cm?

...........................................

...........................................

...........................................

Câu 10. Để khắc số trang một quyển sách từ 134 cho 143, ta phải dùng hết từng nào chữ số?

...........................................

...........................................

...........................................

Đáp án chi tiết

Câu 1.


345 3 trăm, 4 chục, 5 đơn vị 345 = 300 + 40 + 5
701 7 trăm, 0 chục, 1 solo vị 701 = 700 + 0 + 1
812 8 trăm, 1 chục, 2 đối kháng vị 812 = 800 + 10 + 2
567 5 trăm, 6 chục, 7 đối kháng vị 567 = 500 + 60 + 7
692 6 trăm, 9 chục, 2 đối chọi vị 692 = 600 + 90 + 2

Câu 2.

3 x 4 = 12 3 x 5 = 15

4 x 7 = 28 5 x 4 = 20

15 : 3 = 5 24 : 4 = 6

5 x 6 = 30 5 x 9 = 45

25 : 5 = 5

Câu 3.

Câu 4.

4 x 5 + 10 = 20 + 10 = 30

3 x 9 – 20 = 27 – trăng tròn = 7

Câu 5.

a. 113 + 142 + x = 999 – 103

255 + x = 896

x = 896 – 255

x = 641

b. X – 124 = 400 + 56

x – 124 = 456

x = 456 + 124

x = 580

c. 963 – x = 869 – 28 : 4

963 – x = 869 – 7

963 – x = 862

x = 963 – 862

x = 101

Câu 7.

Số tròn trăm lớn nhất có cha chữ số là: 900

Số lẻ nhỏ nhắn nhất có cha chữ số khác biệt là: 103

Hiệu của nhì số là: 900 – 103 = 797

Đáp số: 797

Câu 8.

a)

Độ nhiều năm đoạn thẳng AB là:

13 – 6 = 7 (cm)

Độ nhiều năm đoạn trực tiếp CD là:

10 – 6 = 4 (cm)

b)

Độ dài con đường gấp khúc ABCD là:

7 + 6 + 4 = 17 (cm)

Đáp số: a) 7cm; 7cm b) 17cm

Câu 9.

Chiều cao của em là:

169 – 25 = 144 (cm)

Chiều cao của cả hai bằng hữu là:

169 + 144 = 313 (cm)

Đáp số: 144cm; 313cm

Câu 10.

Từ 134 cho 143 tất cả 10 số có chữ số.

Phải dùng hết số chữ số là:

3 × 10 = 30 (chữ số)

Đáp số: 30 chữ số.

Đề thi toán lớp 2 nâng cấp học kì 2 năm 2021 - Đề số 3

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Kết quả của phép tính: 245 – 59 = ?

A. 304

B. 186

C. 168

D. 286

Câu 2. Điển số tương thích vào khu vực chấm: 1 m = ..... Cm

A. 10 centimet

B. 100 cm

C. 1000 centimet

D. 1 cm

Câu 3. Kết quả của phép tính 0 : 4 là:

A. 0

B. 1

C. 4

D. 40

Câu 4. Độ dài đường gấp khúc sau là:

A. 16 centimet

B. đôi mươi cm

C. 15 centimet

D. 12 cm

Câu 5. 30 + 50 ... 20 + 60. Dấu nên điền vào ô trống là:

A.

C. =

Câu 6. Chu vi hình tứ giác

A. 19cm

B. 20cm

C. 21cm

D. 22cm

Phần tự luận (7 điểm)

Câu 7. Đặt tính rồi tính

465 + 213 857 – 432

459 – 19 234 + 296

Câu 9. Tính:

a) 10 kg + 36 kilogam – 21kg =

b) 18 centimet : 2 + 45 cm=

Câu 10. Lớp 2C gồm 30 học sinh. Một trong những phần ba số học viên lớp 2C là nữ. Hỏi lớp 2C có bao nhiêu học viên nữ? Bao nhiêu học sinh nam?

Câu 11.

Hình bên bao gồm ............. Hình tứ giác

Hình bên bao gồm ............. Hình tam giác

Câu 12. Một bác bỏ thợ may dùng 20 m vải nhằm may 5 bộ xống áo giống nhau. Hỏi để may một bộ quần áo như vậy cần bao nhiêu mét vải?

Câu 13. Tìm hiệu của số tròn chục lớn nhất có nhì chữ số cùng với số chẵn lớn nhất có một chữ số.

Đáp án & Thang điểm

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Chọn B

Câu 2. Chọn B

Câu 3. Chọn A

Câu 4. Chọn A

Câu 5. Chọn C

Câu 6. Chọn C

Phần từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 7.

Câu 9.

a) 10kg + 36kg – 21kg = 46kg – 21kg = 25kg

b) 18 cm : 2 + 45 centimet = 9cm + 45cm = 54cm

Câu 10.

Lớp 2C tất cả số học sinh nữ là:

30 : 3 = 10 (học sinh)

Lớp 2C bao gồm số học sinh nam là:

30 – 10 = trăng tròn (học sinh)

Đáp số: Nữ: 10 học tập sinh; Nam: trăng tròn học sinh

Câu 11.

Có 3 hình tứ giác

Có 3 hình tam giác

Câu 12.

May 1 bộ áo quần cần số mét vải là:

20 : 5 = 4 (m)

Đáp số: 4m

Câu 13.

Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là: 90

Số chẵn lớn nhất có một chữ số là: 8

Hiệu hai số kia là: 90 – 8 = 82

Đáp số: 82

Đề toán cải thiện lớp 2 học tập kỳ hai năm 2021 - Đề số 4

Câu 1. Số tức thời sau của số 499 là:

A. 497

B. 498

C. 500

Câu 2. Điền vệt >, 397

Câu 3. Chọn B

Câu 4. Chọn C

Câu 5.

Câu 6.

Ta có: 3 = 1 + 1 + 1 = 2 + 1 + 0 = 3 + 0 + 0

Các số có bố chữ số mà tổng của ba chữ số đó bởi 3 là: 111, 210, 201, 102, 120, 300

Câu 7.

a) 1 tiếng + 2 tiếng đồng hồ = 3 giờ

5 tiếng – 2 tiếng đồng hồ = 3 giờ

b) 4 tiếng x 3 = 12 giờ

12 giờ đồng hồ : 3 = 4 giờ

c) 2dm + 3cm + 4mm = 200mm + 30mm + 4mm = 234mm

d) 15dm + 30cm = 150cm + 30cm = 180cm

Câu 8.

Trước khi tạm dừng bến đỗ, trên xe gồm số quý khách là:

40 – 6 + 4 = 38 (hành khách)

Đáp số: 38 hành khách

Câu 9.

Số học sinh nam là:

430 – 120 = 310 (học sinh)

Có tất cả số học viên là:

310 + 430 = 740 (học sinh)

Đáp số: 740 học tập sinh

Câu 10.

Mỗi tổ tất cả số học sinh là:

40 : 4 = 10 (học sinh)

Đáp số: 10 học tập sinh

Câu 11.

Xem thêm: Vỏ Trai Sông Gồm...Gắn Với Nhau Nhờ...Ở, Lý Thuyết Trai Sông

Đổi 1dm = 10cm

Độ dài đường gấp khúc ABCDEG là:

8 + 6 + 10 + 10 + 7 = 41 (cm)

Đáp số: 41cm

Ngoài ra các em học viên và thầy cô tất cả thể xem thêm nhiều tư liệu hữu ích không thiếu các môn được cập nhật liên tục tại chăm trang của bọn chúng tôi.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ sau đây để download về cỗ 4 đề Toán cải thiện lớp 2 học tập kì 2 năm 2021 (Có đáp án) file Word, pdf trọn vẹn miễn phí!