TÊN CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT BẰNG TIẾNG ANH

  -  

>Học tên các con vật bằng tiếng Anh là một trong những chủ đề đơn giản, cần thiết nhất khi trẻ bắt đầu tiếp xúc với ngoại ngữ. Vậy vì sao nó hữu ích? Nên giúp con học những từ vựng nào trong chủ đề này? Bố mẹ hãy cùng Kyna For Kids tìm hiểu ngay trong bài viết dưới này nhé.

Bạn đang xem: Tên các loài động vật bằng tiếng anh

Có nên học tiếng anh qua tên động vật?

Học từ vựng tiếng Anh theo từng chủ đề là một trong những phương pháp cực kỳ quan trọng.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán 5 Tập 2, 3, 4 Trang 60 Vở Bài Tập (Vbt) Toán 5 Tập 2

Hoạt động này giúp con dễ dàng ghi nhớ, não bộ sắp xếp khoá học và vận dụng hiệu quả hơn.

Xem thêm: Phân Tích Cơ Cấu Nguồn Vốn, Phân Tích Cấu Trúc Tài Chính

*
*
*
*
*
*
*
*

Alligator /ˈæl.ɪ.ɡeɪ.tər/ => cá sấu MỹAnaconda /ˌæn.əˈkɒn.də/ => trăn Nam MỹAsp /æsp/ => rắn màoBasilisk /ˈbæz.ə.lɪsk/ => giông túiBearded dragon /ˌbɪə.dɪd ˈdræɡ.ən/ => rồng ÚcBlack caiman / blæk ˈkeɪ.mən/ => cá sấu đenBlack racer / blæk ˈreɪ.sər/ rắn lải đenBlue-tongued skink => thằn lằn lưỡi xanhBoa constrictor /ˈboʊ·ə kənˌstrɪk·tər/ => trăn Mỹ nhiệt đớiBull snake /bʊl sneɪk/ => rắn trâuChameleon /kəˈmiː.li.ən/ => tắc kè hoaCobra /ˈkəʊ.brə/ => rắn mang bànhCopperhead /ˈkäpərˌhed/ => rắn hổ mangCoral snake /ˈkɒr.əl sneɪk/ rắn san hôCorn snake /kɔːn sneɪk/ rắn ngôCrocodile /ˈkrɒk.ə.daɪl/ => cá sấu

Mong rằng hơn 100 từ vựng tiếng Anh con vật trên sẽ giúp bé và bố mẹ có thêm nguồn học tập hiệu quả. Đặc biệt, bố mẹ hãy chia nhỏ ra từ 5-10 từ giúp con học từng ngày. Tránh việc học 1 lần quá nhiều, não bộ sẽ khó tiếp thu và ghi nhớ chính xác.