Đơn Đề Nghị Cấp Cmnd (Mẫu Cm3)

  -  

Đơn kiến nghị cấp chứng minh nhân dân mẫu CM3 là mẫu mã được ban hành theo đưa ra quyết định số 998/2001/QĐ-BCA(C11) trình diễn về việc xin ý kiến đề xuất cấp chứng tỏ nhân dân mang lại mọi đối tượng người dùng trong ngôi trường hợp cấp mới, cấp cho đổi hoặc cấp cho lại để chứng minh nhân dân để các bạn tham khảo.

*
Đơn đề nghị cấp cmnd chủng loại cm3

Mẫu đơn kiến nghị cấp CMND chủng loại CM3Mẫu CM3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do – Hạnh phúc—————————-ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CMND

Kính gửi:………………………………………………………………………………………………….Họ cùng tên khai sinh (*)…………………………………………….. Nam/Nữ:………………….Tên gọi khác:…………………………………………………………………………………………….Sinh ngày……….tháng……….năm…………………………………………………………………..Nơi sinh:……………………………………………………………………………………………………Nguyên quán:……………………………………………………………………………………………Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………..Nghề nghiệp và chỗ làm việc:………………………………………………………………………Họ tên cha:………………………………………………………………………………………………..Họ tên mẹ:…………………………………………………………………………………………………Số điện thoại:…………………………………………………………………………………………….Đã được cung cấp CMND số:………………… cấp ngày……./……./……..nơi cấp…………….Sổ hộ khẩu số:……………tờ………….tập…………………………………………………………..Nêu rõ lý do cấp hội chứng minh: cung cấp mới, cấp cho đổi, cấp lại (nếu sửa sai gồm đơn trình diễn rõ nguyên nhân sai theo chủng loại và kèm theo các tài liệu tất cả liên quan):……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..Tôi xin khẳng định lời khai bên trên là đúng sự thực, nếu có gì không đúng tôi xin phụ trách trước pháp luật./.XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN ………………(Phường, xã, thị trấn nơi ĐKHK hay trú)…………………………………………………….…………ngày…….tháng…….năm……..NGƯỜI LÀM ĐƠN(Ký cùng ghi rõ chúng ta tên)