Ghép Nhiều File Excel Thành 1

  -  

Bài viết tiếp sau đây hướng dẫn chi tiết cách gộp nhiều file Excel thành 1 tệp tin duy nhất.

Bạn đang xem: Ghép nhiều file excel thành 1

Ví dụ bao gồm 2 file dữ liệu sau:

File 1 tên DS_1 bao gồm nội dung:

File 2 thương hiệu DS_2 tất cả nội dung:

muốn tổng hợp dữ liệu từ 2 file trên thành 1 file tài liệu duy nhất đặt tên Book1 (các phiên bản ghi nằm thuộc trên 1 Sheet) các bạn làm như sau:

Bước 1: Tạo 1 file Excel bắt đầu tên là Book1 -> nhấn tổng hợp phím Alt + F11 -> cửa ngõ sổ mở ra -> chọn thẻ Insert -> Module.

Bước 2: Copy toàn bộ đoạn code sau vào Module 1.

Sub GopFileExcel() Dim FilesToOpen Dim x As Integer On Error GoTo ErrHandler Application.ScreenUpdating = False FilesToOpen = Application.GetOpenFilename _ (FileFilter:="Microsoft Excel Files (*.xlsx), *.xlsx", MultiSelect:=True, Title:="Files lớn Merge") If TypeName(FilesToOpen) = "Boolean" Then MsgBox "No Files were selected" GoTo ExitHandler kết thúc If x = 1 While x Bước 3: Save Module 1 khắc tên GopFileExcel (). Vì chưng Module gồm chứa Macro nên những lúc lưu có cảnh báo bạn kích chọn OK nhé.

Bước 4: Tạo thêm một Module kích chọn Insert -> Module.

Bước 5: Copy toàn thể đoạn code sau vào module 2 -> giữ giàng đặt tên GopCacSheet ().

Sub GopCacSheet()Dim Sh As WorksheetApplication.ScreenUpdating = False.CurrentRegion.Offset(1, 1).ClearContentsFor Each Sh In WorksheetsIf Sh.Name "Gop_File" ThenWith .End(xlUp).Offset(1) .CurrentRegion.Offset(1, 1).Copy Destination:=.Offset(0) kết thúc WithEnd IfNext ShApplication.ScreenUpdating = TrueColumns("E:E").Hidden = False: Randomize.Resize(, 6).Interior.ColorIndex = 34 + 9 * Rnd() 1End SubBước 6: Quay quay trở lại File Excel vừa chế tác -> Vào thẻ View -> View Marco.

Bước 7: Hộp thoại macro xuất hiện -> lựa chọn module 1 (tên GopFileExcel ()) -> Run.

Xem thêm: Mặt Cắt Chấp Dùng Để Biểu Diễn Mặt Cắt Nào? Trả Lời Câu Hỏi Bài 4 Trang 23 Sgk Công Nghệ 11

Bước 8: hộp thoại Browse xuất hiện thêm chọn đường truyền tới những file tài liệu cần gộp (ở phía trên file DS_1 cùng DS_2) -> Open.

Sau khi lựa chọn Open dữ liệu từ 2 file tương ứng ghi vào sheet 2 với sheet 3 trong file Book1. Việc sau cùng gộp những Sheet thành 1 Sheet duy nhất.

Xem thêm: Kí Tự Đặc Biệt Au 2021 ❤️❤️❤️ Tạo Tên Kí Tự Đẹp Trong Au, Kí Tự Đặc Biệt Audition Đẹp 2022

Bước 9: Vào thẻ View -> View Macro -> GopCacSheet () -> Run.

Tất cả dữ liệu ở hai Sheet gộp vào Sheet 1. để ý về số trang bị tự chưa đúng chúng ta cần nhập lại và chỉnh sửa kích thước những cột. Sau khi chỉnh sửa kết quả:

Chú ý:

- Sheet gộp sheet2, sheet 3 là sheet 1.

- Áp dụng với con số các file khác nhau xem xét số tệp tin càng lớn tốc độ xử lý càng chậm.

- Trong quá trình gộp file dữ liệu không nên sử dụng bất cứ hàm tài liệu nào sẽ tạo ra lỗi (vì add thay đổi). đề xuất dùng tài liệu nhập đơn thuần.