Giải bài tập hóa 11 bài 1

  -  

Bài giảng đi vào mày mò Sự năng lượng điện li là gì? Chất điện li là gì? Rèn luyện kĩ năng quan sát thí nghiệmrút ra được kết luận về tính dẫn điện của dung dịch chất điện li,Phân biệt được chất điện li, chất không năng lượng điện li, hóa học điện li mạnh, hóa học điện li yếu,Viết được phương trình điện li của hóa học điện li mạnh, hóa học điện li yếu.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 11 bài 1


1. Nắm tắt lý thuyết

1.1.Hiện tượng Điện li

1.2.Phân loại những chất điện li

2. Bài xích tập minh hoạ

3. Rèn luyện Bài 1 hóa học 11

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài tập SGK và Nâng caoChương 1 bài 1

4. Hỏi đápvềBài 1: Sự năng lượng điện li


1.1.1. Thí nghiệmTrong SGK trình diễn cách thực hiện thí nghiệm đồng loạt bằng nguồn tích điện và hóa chất làNaCl khan, NaOH khan, sacarozơ, nước cất, dd NaCl , dd NaOH , dd sacarozo, ancol etylic.

*

Hình 1: cỗ dụng cụ chứng minh sự dẫn năng lượng điện của dung dịch

Tuy nhiên, nghiên cứu này dụng cụ tiến hành thí nghiệm hơi lướt thướt nên khi thực hiện cho học viên quan sát, GV thường thực hiện thiết bị demo tính dẫn điện đơn giản và dễ dàng như sau:

Video 1: nghiên cứu Sự năng lượng điện li

Hiện tượng:Dd NaCl, HCl, NaOH, … có tác dụng đèn sáng.Dd saccarozơ, rượu etylic … không làm cho đèn phạt sángGiải thích:Cho qui định thử tính dẫn điện vào lần lượt các cốc đựng những chất khác nhau.Bóng đèn phạt sáng minh chứng chất đựng trong ly đó có tính dẫn điện.​Kết luận: hỗn hợp Axit, bazơ và muối phần đa dẫn điện1.1.2.Nguyên nhân tính dẫn điện của những dd axit, bazơ, muối trong nước.Các muối, axít, bazơ khi tan nội địa phân li ra các ion tạo nên dd của chúng dẫn điện.Quá trình phân li những chất trong H2O ra ion là sự điện li.Những chất tan vào H2O phân li thành các ion call là hóa học điện li.Sự điện li được biểu diễn bằng pt năng lượng điện li: NaCl → Na+ + Cl-

HCl → H+ + Cl-

NaOH → Na+ + OH-


1.2. Phân loại những chất năng lượng điện li


1.2.1. Thí nghiệmTiến hành phân tích với hóa học điện li bạo gan như dung dịch NaOH và hóa học điện li yếu hèn như CH3COOH

Video 2: Tính dẫn năng lượng điện của dung dịch hóa học điện li mạnh

Video 3:Tính dẫn điện của dung dịch hóa học điện li yếu

Hiện tượng: Cả nhì dung dịch phần lớn làm đèn điện phát sáng. đèn điện ở hỗn hợp axit axetic sáng mờ rộng ở hỗn hợp NaOH cực kỳ nhiềuGiải thích:ở thuộc nồng độ thì NaOH phân li ra ion nhiều hơn thế nữa CH3COOH. Lượng ion càng nhiều thì tính dẫn điện càng tăng đề nghị bóng đèn ở hỗn hợp NaOH sáng hơn.Nhận xét: phụ thuộc vào mức độ phân li thành ion của các chất năng lượng điện li khác nhau, fan ta tạo thành chất điện dạn dĩ và hóa học điện li yếu.1.2.2. Chất điện li mạnh, hóa học điện li yếu

*Chất điện li mạnh:

Khái niệm: hóa học điện li bạo gan là chất khi tung trong nước, các phân tử hoà tan các phân li ra ion.Phương trình điện li NaCl: (chú ý thực hiện mũi thương hiệu một chiều)

NaCl → Na+ + Cl-

100 ptử → 100 ion Na+ với 100 ion Cl-

Bao gồm:Các axít mạnh bạo HCl, HNO3, H2SO4…Các bazơ mạnh:NaOH, KOH, Ba(OH)2Hầu hết các muối.

Xem thêm: Tiếng Anh Lớp 7 Unit 10 A Closer Look 2, Unit 10 Lớp 7: A Closer Look 2

Ví dụ: Tính độ đậm đặc của ion Na+và SO42-trong hỗn hợp muối Na2SO40,1M

Dung dịchmuối Na2SO4là dung dịch hóa học điện li dạn dĩ nên ta có phương trình ion như sau:

Na2SO4→2Na+ + SO42-

0,1M→ 0,2M → 0,1 M

Vậy mật độ của ion Na+là 0,2M; của ion SO42-là 0,1M

*Chất năng lượng điện li yếu:

Khái niệm: chất điện li yếu hèn là hóa học khi chảy trong nước, chỉ có một phần số phân tử hoà tan phân li ra ion, phần sót lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch.Phương trình điện li: (chú ý sử dụng 2 mũi tên ngược hướng nhau)

CH3COOH (leftrightarrows)CH3COO- + H+

Ví dụ trong dung dịchCH3COOH cứ 100 phân tử tổ hợp thì bao gồm 2 phân tử phân li thành ion, 98 phân tử sót lại không phân li.

Ví dụ:Các axít yếu: H2S, HClO, CH3COOH, HF, H2SO3, HNO2, H3PO4, H2CO3, ...Bazơ yếu: Mg(OH)2, Bi(OH)3...Lưu ý: quy trình phân li của hóa học điện li yếu là quá trình cân bằng động, tuân thủ theo đúng nguyên lí Lơ Satơliê.

Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Bài Tập Hóa 12 Trang 11, Giải Bài 1 Trang 11 Sgk Hóa 12


Bài 1:

Xác định hóa học điện li mạnh, năng lượng điện li yếu với viết phương trình điện li của các chất sau: HNO3, Mg(OH)2,Ba(OH)2, HCl, H2SO4, H2S

Hướng dẫn:Chất năng lượng điện li bạo phổi là:HNO3, Ba(OH)2, HCl, H2SO4

​HNO3→H++ NO3-

Ba(OH)2→Ba2++ 2OH-

HCl→H++ Cl-

H2SO4→2H++ SO42-

Chất năng lượng điện li yếu đuối là:Mg(OH)2,H2S

Mg(OH)2 là bazơ sinh hoạt dạng kết tủa bắt buộc phân li yếu.Mg(OH)2(leftrightarrows)Mg2++ 2OH-

H2S là axit yếu yêu cầu phân li cũng yếu ớt theo 2 nấc như sau:

H2S(leftrightarrows)H++ HS-

HS-(leftrightarrows)H++ S2-

Bài 2:

Tính nồng độ những ion trong số dung dịch sau

a. Dd NaOH 0,1M b. Dd BaCl2 0,2 M c. Dd Ba(OH)2 0,1M

Hướng dẫn:

a. Phương trình điện li:

NaOH → Na++ OH-

0,1M→ 0,1M→ 0,1 M

Vậy độ đậm đặc của ion Na+và OH-đều là 0,1 M

b. Phương trình năng lượng điện li:

BaCl2 → Ba2++ 2Cl-

0,1 M→ 0,1 M→ 0,2 M

Vậy độ đậm đặc của ion Ba2+là 0,1M với ion Cl-là 0,2M

c. Phương trình điện li:

Ba(OH)2→ Ba2++ 2OH-

0,1M → 0,1M→ 0,2 M

Bài 3:

Một dung dịch chứa 0,02 mol Cu2+, 0,03 mol K+, x mol Cl- cùng y mol SO42-. Tổng cân nặng muối tan tất cả trong dung dịch là 5,435 gam. Xác minh giá trị của x và y

Hướng dẫn:

Các ion trong dịch tồn tại cùng mọi người trong nhà vì ghép những ion không tạo kết tủa.

Áp dụng định biện pháp bảo toàn năng lượng điện ta có:

(1) 0,02.2 + 0,03.1 = x + 2y

Áp dụng định nguyên lý bảo toàn trọng lượng thành phần ta có:

(2) 0,02.64 + 0,03.39 + 35,5x + 96.y = 5,435

Kết phù hợp (1) với (2) ta gồm hệ phương trình:

(left{ eginarrayl x + 2y = 0,07\ 35,5x + 96y = 2,985 endarray ight. Rightarrow left{ eginarrayl x = 0,03(mol)\ y = 0,02(mol) endarray ight.)