GIẢI SÁCH BÀI TẬP TIẾNG ANH 6 UNIT 5: NATURAL WONDERS OF VIETNAM

  -  

Sách bài tập giờ đồng hồ Anh 6 Unit 5: Natural wonders of Vietnam - liên kết tri thức

Trọn bộ lời giải sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 5: Natural wonders of Vietnam bộ sách Kết nối tri thức chi tiết được biên soạn bám đít chương trình sách bài bác tập tiếng Anh 6 (Global Success 6) giúp học viên làm bài xích tập về bên trong SBT giờ Anh 6 dễ ợt hơn.

Bạn đang xem: Giải sách bài tập tiếng anh 6 unit 5: natural wonders of vietnam

*

A. Pronunciation (trang 33 SBT giờ đồng hồ Anh lớp 6)

Exercise 1. Read the following words. Pay attention lớn the underlined sounds (Hãy đọc những từ sau. để ý đến các âm được gạch ốp chân)

1. Down – town

2. Bed – bet

3. Ride – write

4. Bởi vì – to

5. Around – about

6. Food – foot

Hướng dẫn: học sinh tự thực hành hoạt động này.

Exercise 2. Read the following sentences aloud. Underline the words having the sounds /t/ or /d/ (Đọc to các câu sau. Gạch men chân những từ gồm chứa âm /t/ hoặc /d/)

1. The island is too large khổng lồ go round by motorbike.

2. I want to lớn go down the town to lớn buy some food.

3. David doesn’t bởi the dishes often.

4. Are you ready for the boat trip around the bay?

5. Tam didn’t study last night. She talked to her friend for two hours.

Đáp án:

1. The island is too large khổng lồ go round by motorbike.

2. I want lớn go down the town to buy some food.

3. David doesn’t bởi the dishes often.

4. Are you ready for the boat trip around the bay?

5. Tam didn’t study last night. She talked lớn her friend for two hours.

Xem thêm: Các Nhân Tố Hình Thành Đất Các Nhân Tố Hình Thành Đất Bao Gồm Những Gì?

B. Vocabulary và Grammar (trang 33, 34, 35 SBT giờ Anh lớp 6)

Exercise 1. Fill each gap with a word / phrase from the box to lớn complete the sentences (Hãy điền vào khu vực trống cùng với một từ hoặc cụm từ trong hộp để ngừng câu)

remember

backpack

suncream

plaster

compass

1. When you go out in this weather, you must use ______________ to lớn protect your skin from the sun.

2. Take some ______________ with you. You may need it if you get hurt.

3. We’ll have a long walk, so don’t put so many things in your ______________.

4. I don’t think you need khổng lồ bring a ______________. The town is small, & you can’t get lost.

5. When you climb the Fansipan,______________to bring an umbrella. It’s sunny there.

Đáp án:

1. Suncream

2. Plaster

3. Backpack

4. Compass

5. Remember

Dịch:

1. Khi chúng ta ra xung quanh vào mùa hè, chúng ta phải sử dụng kem che nắng để bảo vệ da khỏi nắng.

2. Hãy với theo băng dán. Chúng ta cũng có thể cần nó nếu bạn bị đau.

3. Họ sẽ quốc bộ xa đấy, chớ mang những đồ trong balo.

4. Tôi không nghĩ bạn phải mang la bàn.

Xem thêm: 7 Bài Văn Mẫu Viết Về Mùa Hè Bằng Tiếng Anh Có Dịch, Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Miêu Tả Mùa Hè (3 Mẫu)

5. Khi bạn leo Phan-xi-păng, hãy nhớ với ô. Ở đó nhiều nắng.

Exercise 2. Choose the word different from the other words in each line. (Hãy lựa chọn từ không giống với các từ còn lại)