Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Unit 6: Places

  -  

Bài viết phía dẫn biện pháp học và phương pháp giải bài xích tập của phần A. Our house (Nhà của bọn chúng tôi) về chủ đề của Unit 6: Places (Những địa điểm), một chủ điểm rất đáng để quan trọng tâm trong lịch trình tiếng Anh lớp 6. Hãy thuộc điểm qua những từ vựng, cấu trúc cần nhớ và tham khảo gợi nhắc giải bài tập dưới đây.


*

What is this/ that?

=> It is ___ ___.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 6 unit 6: places

What are these/ those?

=> They are ___.

1. Write the questions & answers - Viết thắc mắc và câu trả lời

c) What is that? (Đó là đồ vật gi vậy?)=> It is a stool. (Nó là 1 trong những cái ghế đẩu.)d) What is this? (Đây là vật gì vậy?)=> It is a door. (Đây là cửa ra vào.)e) What are those? (Kia là cái gì vậy?)=> They are clocks. (Chúng là các cái đồng hồ.)f) What are these? (Đây là cái gì vậy?)=> They are erasers. (Chúng là mọi cục tẩy.)g) What is this? (Đây là cái gì vậy?)=> It is a pen. (Nó là một trong cái bút.)h) What is this? (Đây là đồ vật gi vậy?)=> It is a picture. (Nó là một bức tranh.)i) What is that? (Đó là đồ vật gi vậy?)=> It is a hotel. (Nó là một trong khách sạn.)

2. Write sentences with There is/ There are - Viết câu cùng với There is/ There are

b) There are two armchairs. (Có 2 cái ghế.)c) There are two windows. (Có 2 cửa ngõ sổ.)d) There is a bookshelf. (Có 1 giá chỉ sách.)e) There is a clock. (Có 1 dòng đồng hồ.)f) There is a lamp. (Có 1 dòng đèn học.)g) There is a television. (Có 1 chiếc ti vi.)h) There are two stools. (Có 2 mẫu ghế đẩu.)i) There is a table.

Xem thêm: Bài Văn Tả Một Cây Ăn Quả Mà Em Thích, Tả Một Loại Cây Ăn Quả Mà Em Biết Lớp 4Xem thêm: Giải Sgk Tiếng Anh 7 Unit 6 Getting Started (Phần 1, Getting Started (Phần 1

(Có 1 loại bàn.)j) There is a vase. (Có 1 lọ hoa.)k) There is a couch. (Có 1 mẫu ghế dài.)l) There is a chair. (Có 1 mẫu ghế.)

3. Complete the sentences - dứt các câu sau

a) There is a house. (Có 1 ngôi nhà.)

b) There ___ is a paddle___ near the house. (Có 1 cánh đồng lúa sát ngôi nhà.)

c) ___There are___ high trees near ___ a path___. (Có các cây cao gần tuyến phố mòn.)

d) ___ There is___ a river ___among___ trees. (Có 1 con sông trong số những cái cây.)

e) ___ There is a___ park ___near___ the river. (Có 1 khu vui chơi công viên gần dòng sông.)

f) ___There are___ many trees & flowers in ___ the park___. (Có những cây và hoa trong công viên.)

g) ___ There is___ a school near ___ the park___. (Có 1 ngôi trường gần công viên.)

h) ___ There are some students___ in a school yard. (Có 1 vài học sinh trên sân trường.)

4. Rewrite the words - Viết lại những từ sau

Example: ohsue --> house

a) river: con sông f) hotel: khách sạn
b) park: công viêng) city: thành phố
c) village: ngôi làngh) town: thị trấn
d) school: ngôi trườngi) yard: sân
e) lake: loại hồ

5. Write the sentences - Viết câu

Example: lake / park

There is a lake near the park.

a)house / river=> There is a house near the river. (Có 1 khu nhà ở gần chiếc sông.)b)village / rice paddy=> There is a village near the rice paddy. (Có 1 ngôi làng sát cánh đồng lúa.)c)school / bookstore=> There is a school near the book store. (Có 1 ngôi trường gần hiệu sách.)d)hotel / park=> There is a khách sạn near the park. (Có 1 khách hàng sạn ngay gần công viên.)e)big trees / river => There are big trees near the river. (Có các cái cây lớn gần dòng sông.)