Giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 10

  -  

Câu 1. Write the sentences. What did Nam vì yesterdayCâu 2. Write the sentencesCâu 3. Complete the sentences with the positive & negative forms of the verb.Câu 4. Write the questions with DidCâu 5. Complete the sentences below, using the correct forms of the words in brackets.

Bạn đang xem: Giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 10


Câu 1. Write the sentences. What did Nam vì yesterday?

(Viết những câu. Nam đã làm gì ngày hôm qua)

*

Đáp án

a) He washed his face. (Anh ấy đang rửa mặt)

b) He had breakfast. (Anh ấy đã ăn sáng)

c) He brushed his teeth (anh ấy đang đánh răng)

d) He went to lớn school. (Anh ấy đã tới trường)

e) He learned Literature, English, và History. (Anh ấy học tập Ngữ văn, giờ Anh., lịch sử)

f) He played football. (Anh ấy đùa đã bóng)

g) He did his homework . (anh ấy làm bài bác tập về nhà)

h) He watched TV. (Anh ấy xem tivi)

i) He went to bed at 10:00 p.m (anh ấy đi ngủ lúc 10 giờ đồng hồ đêm)


 

Câu 2. Write the sentences. (Viết các câu)

What did you vì yesterday? (Bạn đã làm gì hôm qua)

play volleyball

I played volleyball yesterday (or) I

didn’t play volleyball yesterday

go lớn the movies

 

have a shower/bath

 

do morning exercise

 

wash hands before meals

 

change clothes

 

eat a lot of meat

 

brush teeth after meals

 

go to lớn bed early

 

Đáp án

play volleyball

I played volleyball yesterday (or) I

didn’t play volleyball yesterday

go to the movies

I went to the movies/ I didn’t go to lớn the movies

have a shower/bath

I had a shower/bath / I didn’t have a shower/bath

do morning exercise

I did morning exercise / I didn’t do morning exercise

wash hands before meals

I washed hands before meals / I didn’t wash hands before meals

change clothes

I changed clothes/ I didn’t change clothes

eat a lot of meat

I ate a lot of meat/ I didn’t eat a lot of meat

brush teeth after meals

I brushed teeth after meals/ I didn’t brush teeth after meals

go to bed early

I went to bed early/ I didn’t go to lớn bed early

 

Câu 3. Complete the sentences with the positive & negative forms of the verb.

(Hoàn thành các câu cùng với dạng chủ động và bị động của những động từ)

Mai................... At 6 o’clock. She........... At 6.30. (get up),

a) Mai didn’t get up at 6 o’clock. She got up at 6.30.

b) We.. Our teeth before breakfast. We........................ Our teeth after

breakfast, (brush)

c) I ……. The washing last week. I ………… the washing yesterday, (do)

d) We …….. A shower every day. We ……….. A shower every 3 days, (have)

e) They …….. Home late last night. They …….. Trang chủ early last night. (return)

f) Hoa.............. In Ha Noi last year. She........... In Hue. (live)

g) Mr. Ha............. Geography. He........... English, (teach)

h) Liz............ Fish. She............. Noodles instead, (eat)

i) My mother …… my clothes. I... My clothes myself, (iron)

Đáp án

b) We didn’t brush our teeth before breakfast. We brushed our teeth after

breakfast, (brush)

(Chúng tôi không tiến công răng trước bữa sáng. Chúng tôi đánh răng sau bữa sáng)

c) I didn’t bởi vì the washing last week. I did the washing yesterday, (do)

(Tôi không giặt giũ tuần trước. Tôi đang giặt giũ ngày hôm qua rồi)

d) We didn’t have a shower every day. We had a shower every 3 days, (have)

(Chúng tôi dường như không tắm mỗi ngày. Shop chúng tôi cứ 3 ngày vệ sinh 1 lần)

e) They didn’t return trang chủ late last night. They returned home early last night. (return)

(Họ không trở lại nhà muộn đêm trước. Chúng ta đã quay lại nhà sớm tối qua)

f) Hoa didn’t live in Ha Noi last year. She lived in Hue. (live)

(Hoa ko sống ở tp. Hà nội năm ngoái. Cô ấy vẫn sông sống Huế)

g) Mr. Ha didn’t teach Geography. He taught English, (teach)

(Ông Hà đã không dạy môn địa lý. Anh ấy dạy dỗ môn giờ đồng hồ anh)

h) Liz didn’t eat fish. She ate noodles instead, (eat)

(Liz dường như không ăn cá. Cô ấy đã ăn uống mỳ cầm vào đó)

i) My mother didn’t iron my clothes. I ironed my clothes myself, (iron)

( Mẹ của tôi đang không ủi áo quần của tôi. Tôi vẫn tự ủi quần áo của mình)

Câu 4. Write the questions with Did ...? (Viết thắc mắc với Did….?)

I saw a film last night, (you?) (Tôi vẫn xem 1 bộ phim truyện tối qua)

a) Did you see a film last night? ( bạn có coi 1 tập phim tối qua không)

We played table tennis after school, (they?) (Chúng tôi đã nghịch bóng bàn sau thời điểm tan học)

b) ......................................................................

Xem thêm: Lý Thuyết Giữ Gìn Sự Trong Sáng Của Tiếng Việt, Giữ Gìn Sự Trong Sáng Của Tiếng Việt

Hoa had a big breakfast this morning, (you?)(Hoa có ăn sáng thịnh soạn sáng sủa nay)

c) ......................... …………………………….

Ba received a lot of letters from his pen pal. (Hoa?) (Ba đã nhận nhiều thư tự người bạn qua thư tín của anh ấy ấy)

d) ........................................................................................................

I changed clothes every 3 days, (you?) (Tôi đã chuyển đổi quần áo 3 ngày 1 lần)

e) ...............................................................................................

Xem thêm: Cách Đồng Bộ Danh Bạ Từ Gmail Sang Iphone Nhanh Chóng Chỉ 3 Bước

We spoke lớn Liz yesterday, (they?) (Chúng tôi đã thủ thỉ với Liz ngày hôm qua)

f) ............................................................................................................

Đáp án

b) Did they play table tennis after school ?

c) Did you have a big breakfast this morning ?

d) Did Hoa receive a lot of letters from her pen pal ?

e) Did you change clothes every 3 days ?

f) Did they speak khổng lồ Liz yesterday ?

 

Câu 5. Complete the sentences below, using the correct forms of the words in brackets.