Giải bài tập toán 12 logarit

  -  
- Chọn bài -Bài 1: Lũy thừaBài 2: Hàm số lũy thừaBài 3: LôgaritBài 4: Hàm số mũ. Hàm số lôgaritBài 5: Phương trình mũ với phương trình lôgaritBài 6: Bất phương trình mũ với bất phương trình lôgaritBài ôn tập chương II

Xem tổng thể tài liệu Lớp 12: trên đây

Sách giải toán 12 bài 3: Lôgarit giúp cho bạn giải những bài tập vào sách giáo khoa toán, học tốt toán 12 để giúp bạn rèn luyện tài năng suy luận phù hợp và hòa hợp logic, hình thành tài năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống cùng vào những môn học khác:

Trả lời thắc mắc Toán 12 Giải tích bài xích 3 trang 61: search x để:

a) 2x = 8;

b) 2x = 1/4;

c) 3x = 81;

d) 5x = 1/125.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 12 logarit

Lời giải:

a) 2x = 8 ⇔ 2x = 23 ⇔ x = 3.

b) 2x = 1/4 ⇔ 2x = 2(-2) ⇔ x = -2.

c) 3x = 81 ⇔ 3x = 34 ⇔ x = 4.

d) 5x = 1/125 ⇔ 5x = 5(-3) ⇔ x = -3.

a) Tính log1/2⁡4, log3⁡1/27.

b) Có các số x, y nào để 3x = 0, 2y = -3 hay không ?

Lời giải:

a) log1/2⁡4 = -2, log3⁡1/27 = -3.

b) không tồn tại số x, y nào nhằm 3x = 0, 2y = -3 bởi 3x > 0,2y > 0 với mọi x, y.

Trả lời thắc mắc Toán 12 Giải tích bài 3 trang 62: Hãy chứng tỏ các đặc thù trên

loga⁡1 = loga⁡⁡a0 = 0

loga⁡⁡ a = loga⁡⁡a1 = 1

Lời giải:

Ta có:

aloga⁡⁡b = aα với α = loga⁡⁡b. Từ tư tưởng ta tất cả aα = b bắt buộc aloga⁡⁡b = aα = b.

Xem thêm: Hiện Tượng Liên Kết Gen Có Ý Nghĩa Của Liên Kết Gen, Câu Hỏi: Hiện Tượng Liên Kết Gen Có Ý Nghĩa Gì

Đặt loga⁡aα = b. Theo định nghĩa aα = ab cần α = b. Vậy loga⁡aα = b = α.


Lời giải:

*

Trả lời thắc mắc Toán 12 Giải tích bài 3 trang 63: cho b1 = 23, b2 = 25.

Tính log2b1 + log2b2; log2b1b2 và so sánh các kết quả.

Lời giải:

log2b1 + log2b2 = log223 + log2 25 = 3 + 5 = 8.

log2b1b2) = log2(23.25 )= log2(2(3+5))= log2(28) = 8.

Vậy log2b1 + log2b2 = log2b1b2

Lời giải:

log1/2⁡2 + 2log1/2⁡1/3 + log1/2⁡3/8

= log1/2⁡2 + log1/2⁡1/3 + log1/2⁡1/3 + log1/2⁡3/8

= log1/2⁡(2.1/3.1/3 .3/8) = log1/2⁡1/12.

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích bài xích 3 trang 64: cho b1 = 25, b2 = 23. Tính log2⁡b1 – log2⁡b2 , log2⁡b1/b2 cùng so sánh các kết

Lời giải:

*

Tìm một hệ thức tương tác giữa ba hiệu quả thu được.

Lời giải:

loga⁡b = log464 = log443 = 3.

Xem thêm: Câu 1, 2, 3 Trang 13 Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 13 Sgk Toán 5

logca = log24 = 2.

logcb = log264 = log226 = 6.

Vậy logcb = logca. Loga⁡b

Bài 1 (trang 68 SGK Giải tích 12): Không sử dụng máy tính, hãy tính:

*

Lời giải:


*

Bài 2 (trang 68 SGK Giải tích 12): Tính

*

Lời giải:

*

*

Bài 3 (trang 68 SGK Giải tích 12):
Rút gọn gàng biểu thức:

*

Lời giải:

*

Bài 4 (trang 68 SGK Giải tích 12): So sánh những cặp số sau:


*

Lời giải:

*

Bài 5 (trang 68 SGK Giải tích 12): a) đến a = log303; b = log305

Hãy tính log301350 theo a, b.