Giải bài tập toán 5 tập 2

  -  

Giải bài tập trang 6 bài luyện tập Vở bài bác tập (VBT) Toán 5 tập 2. Câu 1: Viết số đo thích hợp vào ô trống...

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 5 tập 2


1. Viết số đo phù hợp vào ô trống :

 Hình thang 

Đáy lớn

Đáy bé

Chiều cao

Diện tích

15cm

10cm

12cm

 

(4 over 5m) 

(1 over 2m) 

(2 over 3m) 

 

1,8dm

1,3dm

0,6dm

 

2.

a. Một hình thang có diện tích s 20m2, đáy mập 55dm và đáy nhỏ nhắn 45dm. Tính chiều cao của hình thang.

b. Tính trung bình cùng hai đáy của một hình thang, biết rằng diện tích hình thang bằng 7m2 và độ cao bằng 2m.

Xem thêm: Các Bài Hát Tiếng Anh Bất Hủ Mọi Thời Đại !, Nhạc Tiếng Anh Bất Hủ Hay Nhất Mọi Thời Đại

3. Một thửa ruộng hình thang có đáy bé bỏng 26m, đáy lớn hơn đáy bé nhỏ 8m, đáy nhỏ hơn chiều cao 6m. Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 70,5kg thóc. Hỏi thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc bên trên thửa ruộng kia ?

4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

*

Cho hình chữ nhật ABCD gồm các kích thước như hình vẽ bên :

Diện tích phần đang tô đậm của hình chữ nhật là………… cm2

Bài giải

1.

Diện tích hình thang ô trống trước tiên :

 (S = left( 15 + 10 ight) imes 12 over 2 = 150cm^2)

Diện tích hình thang ô trống lắp thêm hai :

 (S = left( 4 over 5 + 1 over 2 ight) imes 2 over 3 over 2 = 13 over 30m^2)

Diện tích hình thang ô trống thứ ba :

 (S = left( 1,3 + 1,8 ight) imes 0,6 over 2 = 0,93dm^2)

Hình thang

Đáy lớn

Đáy bé

Chiều cao

Diện tích

15cm

10cm

12cm

150cm2

 (4 over 5m)

(1 over 2m) 

(2 over 3m) 

(13 over 30m^2) 

1,8dm

1,3dm

0,6dm

0,93dm3

2.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Chương 1 Vật Lý 11 Chương I Potx, 140 Bài Tập Trắc Nghiệm Chương 1 Vật Lí 11

Bài giải

a. 20m2 = 2000dm2

Chiều cao hình thang :

 (2 imes 2000 over 55 + 45 = 40,left( dm ight))

b. Trung bình cùng hai đáy hình thang thì bằng diện tích hình thang chia cho độ cao :

 (day,lon, + ,day,nho over 2 = dien,tich over chieu,cao = 7:2 = 3,5,left( m ight))

Đáp số : a. 40dm ; b. 3,5m

3.

Bài giải

Đáy béo của thửa ruộng hình thang là :

26 + 8 = 34 (m)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là :

26 – 6 = trăng tròn (m)

Diện tích thửa ruộng hình thang là :

 (left( 34 + 26 ight) imes 20 over 2 = 600,left( m^2 ight))