Giải bài tập toán 9 sgk trang 6

     

Hướng dẫn giải bài §1. Căn bậc hai, chương I – Căn bậc hai. Căn bậc ba, sách giáo khoa toán 9 tập một. Nội dung bài xích giải bài xích 1 2 3 4 5 trang 6 7 sgk toán 9 tập 1 bao gồm tổng phù hợp công thức, lý thuyết, cách thức giải bài bác tập phần đại số bao gồm trong SGK toán để giúp đỡ các em học sinh học giỏi môn toán lớp 9.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 9 sgk trang 6

Lý thuyết

1. Căn bậc nhì số học

Căn bậc nhị của số a ko âm là số $x$ làm thế nào để cho (x^2=a)

Định nghĩa:

Với số dương $a$, số (sqrta) được điện thoại tư vấn là căn bậc hai số học tập của $a$.

Số $0$ cũng rất được gọi là căn bậc hai số học của $0$.

2. So sánh các căn bậc nhị số học

Định lý: Với nhì số a cùng b ko âm, ta bao gồm (a

Dưới đấy là phần phía dẫn trả lời các thắc mắc có trong bài học kinh nghiệm cho chúng ta tham khảo. Chúng ta hãy phát âm kỹ thắc mắc trước khi trả lời nhé!

Câu hỏi

1. Trả lời thắc mắc 1 trang 4 sgk Toán 9 tập 1

Tìm những căn bậc hai của mỗi số sau:

a) $9$; b) (dfrac49); c) $0,25$; d) $2$.

Trả lời:

a) Căn bậc hai của $9$ là $3$ cùng $-3$ (vì (3^2 = 9) với (left( – 3 ight)^2 = 9))

b) Căn bậc nhì của (dfrac49) là (dfrac23) và ( – dfrac23) (vì (left( displaystyle2 over 3 ight)^2 = displaystyle4 over 9) cùng (left( – displaystyle2 over 3 ight)^2 = displaystyle4 over 9))

c) Căn bậc nhì của $0,25$ là $0,5$ và $-0,5$ (vì (0,5^2 = 0,25) và (left( – 0,5 ight)^2 = 0,25))

d) Căn bậc nhị của $2$ là (sqrt 2 ) và ( – sqrt 2 ) (vì (left( sqrt 2 ight)^2 = 2) cùng (left( – sqrt 2 ight)^2 = 2))

2. Trả lời câu hỏi 2 trang 5 sgk Toán 9 tập 1

Tìm căn bậc hai số học của từng số sau:

a) $49$; b) $64$;

c) $81$; d) $1,21$.

Trả lời:

Ta có:

a) (sqrt 49 = 7) vì (7 ge 0) và 72 $= 49$

b) (sqrt 64 = 8) vì (8 ge 0) và 82 $= 64$

c) (sqrt 81 = 9) bởi vì (9 ge 0) cùng 92 $= 81$

d) (sqrt 1,21 = 1,1 ) vày (1,1 ge 0) cùng 1,12 $= 1,21$

3. Trả lời thắc mắc 3 trang 5 sgk Toán 9 tập 1

Tìm các căn bậc nhì của mỗi số sau

a) (64) ; b) (81) ; c) (1,21).

Trả lời:

Ta có:

a) Căn bậc nhị của số (64) là (8) và (-8)

b) Căn bậc nhị của số (81) là (9) cùng (-9)

c) Căn bậc hai của số (1,21) là (1,1) và (-1,1)

4. Trả lời thắc mắc 4 trang 6 sgk Toán 9 tập 1

So sánh

a) $4$ và (sqrt 15 ) ; b) (sqrt 11 ) và $3$.

Trả lời:

Ta có:

a) $16 > 15$ đề nghị (sqrt 16 > sqrt 15 ). Vậy $4 >$ (sqrt 15 )

b) $11 > 9$ cần (sqrt 11 > sqrt 9 ). Vậy (sqrt 11 ) $> 3$

5. Trả lời thắc mắc 5 trang 6 sgk Toán 9 tập 1

Tìm số (x) không âm, biết:

a) (sqrt x>1) ; b) (sqrt x1 Leftrightarrow x>1)

Kết phù hợp với (x ge 0) ta bao gồm (x>1) thỏa mãn đề bài.

b) (sqrt xDưới đấy là Hướng dẫn giải bài xích 1 2 3 4 5 trang 6 7 sgk toán 9 tập 1. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Bài tập

tuvientuongvan.com.vn giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài xích tập phần đại số cửu kèm bài xích giải bỏ ra tiết bài 1 2 3 4 5 trang 6 7 sgk toán 9 tập 1 của bài bác §1. Căn bậc nhì trong chương I – Căn bậc hai. Căn bậc cha cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài xích tập các bạn xem dưới đây:

*
Giải bài 1 2 3 4 5 trang 6 7 sgk toán 9 tập 1

1. Giải bài 1 trang 6 sgk Toán 9 tập 1

Tìm căn bậc nhị số học của từng số sau rồi suy ra căn bậc nhị của chúng.

$121; 144; 169; 225; 256; 324; 361; 400$.

Bài giải:

Ta có:

(sqrt121) bao gồm căn bậc nhì số học là (11) (Rightarrow 121) tất cả hai căn bậc nhì là (11) cùng (-11).

(sqrt144) gồm căn bậc nhì số học là (12) (Rightarrow 144) có hai căn bậc nhì là (12) và (-12).

(sqrt169) bao gồm căn bậc hai số học tập là (13) (Rightarrow 169) gồm hai căn bậc hai là (13) và (-13).

(sqrt225) gồm căn bậc nhì số học tập là (15) (Rightarrow 225) gồm hai căn bậc nhì là (15) với (-15).

(sqrt256) gồm căn bậc nhị số học là (16) (Rightarrow 256) tất cả hai căn bậc hai là (16) và (-16).

Xem thêm: Tiếng Anh Lớp 7 Trang 49 - Mục 2 Trang 49 Sgk Tiếng Anh Lớp 7

(sqrt324) gồm căn bậc nhị số học là (18) (Rightarrow 324 ) tất cả hai căn bậc nhì là (18) cùng (-18).

(sqrt361) gồm căn bậc nhị số học là (19) (Rightarrow 361) gồm hai căn bậc hai là (19) với (-19).

(sqrt400) bao gồm căn bậc hai số học là (20) (Rightarrow 400 ) tất cả hai căn bậc nhị là (20) và (-20).

2. Giải bài 2 trang 6 sgk Toán 9 tập 1

So sánh:

a) 2 cùng $sqrt3$ ; b) 6 và $sqrt41$ ; c) 7 và $sqrt47$.

Bài giải:

a) Ta có: (left{ matrix2^2 = 4 hfill cr left( sqrt 3 ight)^2 = 3 hfill cr ight.)

Vì (4>3 Leftrightarrow sqrt4>sqrt3 Leftrightarrow 2>sqrt3).

Vậy (2>sqrt3).

b) Ta có: (left{ matrix6^2 = 36 hfill cr left( sqrt 41 ight)^2 = 41 hfill cr ight.)

Vì (3647 Leftrightarrow sqrt49>sqrt47 Leftrightarrow 7>sqrt47).

Vậy (7>sqrt47).

3. Giải bài 3 trang 6 sgk Toán 9 tập 1

Dùng máy tính xách tay bỏ túi, tính cực hiếm gần đúng của nghiệm mỗi phương trình sau (làm tròn mang lại chữ số thập phân thứ 3):

a) $X^2 = 2$; b) $X^2 = 3$;

c) $X^2 = 3,5$; d) $X^2 = 4,12$

Hướng dẫn: Nghiệm của phương trình $X^2$ = a (với a ≥ 0) là những căn bậc nhị của a.

Bài giải:

a) Ta có: (x^2 = 2 Leftrightarrow x = pm sqrt 2 )

Tính bằng laptop ta được: (xapprox pm 1,414)

*

b) Ta có: (x^2 = 3 Leftrightarrow x = pm sqrt 3 )

Tính bằng máy tính xách tay ta được: ( x approx pm 1,732)

c) Ta có: (x^2 = 3,5 Leftrightarrow x = pm sqrt 3,5 )

Tính bằng laptop ta được: (x approx pm 1,871)

d) Ta có: (x^2 = 4,12 Leftrightarrow x = pm sqrt 4,12 )

Tính bằng máy tính ta được: (x approx pm 2,030)

4. Giải bài xích 4 trang 7 sgk Toán 9 tập 1

Tìm số x không âm, biết:

a) $sqrtx = 15$; b) 2$sqrtx =14$;

c) $sqrtx

5. Giải bài bác 5 trang 7 sgk Toán 9 tập 1

Đố: Tính cạnh một hình vuông, biết diện tích của nó bằng diện tích của một hình chữ nhật bao gồm chiều rộng 3,5m với chiều nhiều năm 14m (h.1).

*

Bài giải:

Gọi (x) là độ lâu năm hình vuông, (x > 0).

Diện tích của hình vuông là: (x^2 , (m^2))

Diện tích của hình chữ nhật là: (3,5.14 = 49) (m^2).

Theo đề bài, diện tích s của hình vuông vắn bằng diện tích của hình chữ nhật, phải ta có:

( x^2 =49 Leftrightarrow x=pm sqrt 49 Leftrightarrow x = pm 7left( m ight)).

Vì (x > 0) bắt buộc (x = 7).

Xem thêm: Soạn Bài Việt Bắc - Phần 2 Siêu Ngắn Gọn Nhất, Soạn Việt Bắc

Vậy độ lâu năm cạnh hình vuông vắn là (7m).

Bài tiếp theo:

Chúc chúng ta làm bài tốt cùng giải bài bác tập sgk toán lớp 9 cùng với giải bài bác 1 2 3 4 5 trang 6 7 sgk toán 9 tập 1!