Giải toán hình 12 nâng cao

  -  

Trích dẫn một trong những bài tập chương 1 sgk hình học tập 12 nâng cao

Bài 1 (trang 7 SGK Hình học 12 nâng cao): minh chứng rằng nếu khối đa diện có....Bài 2 (trang 7 SGK Hình học 12 nâng cao): chứng minh rằng nếu như khối nhiều diện có mỗi đỉnh là...Bài 3 (trang 7 SGK Hình học 12 nâng cao): chứng minh rằng trường hợp khối đa diện có những mặt là...Bài 4 (trang 7 SGK Hình học 12 nâng cao): Hãy phân loại một khối vỏ hộp thành năm...Bài 5 (trang 7 SGK Hình học tập 12 nâng cao): Hãy phân chia một khối tứ diện thành bốn......

Lời giải chi tiết bài tập SGK Hình học tập 12 nâng cao chương 1

Chương 1 Khối đa diện: Lí thuyết và bài tập có giải thuật chi tiết


Bạn đang xem: Giải toán hình 12 nâng cao

*

*

*Xem thêm: Các Câu Hỏi Phỏng Vấn Tiếng Anh Ngành Khách Sạn, Thường Gặp

*

*Xem thêm: Đoạn Văn Tả Mẹ Bằng Tiếng Anh Hay Nhất Có Bản Dịch, Đoạn Văn Mẫu Miêu Tả Về Mẹ Bằng Tiếng Anh

Bài 15 (trang 28 SGK Hình học tập 12 nâng cao): mang đến tam giác ABC thắt chặt và cố định và một điểm S ráng đổi....Bài 16 (trang 28 SGK Hình học tập 12 nâng cao): Hãy chia một khối tứ diện thành hai khối tứ diện...Bài 17 (trang 28 SGK Hình học 12 nâng cao): Tính thể tích của khối hộp ABCD.A"B"C"D"...Bài 18 (trang 28 SGK Hình học tập 12 nâng cao): Tính thể tích của khối lăng trụ n-giác...Bài 19 (trang 28 SGK Hình học 12 nâng cao): cho khối lăng trụ đứng ABC.A"B"C"...Bài trăng tròn (trang 28 SGK Hình học 12 nâng cao): đến khối lăng trụ tam giác ABC.A"B"C" tất cả đáy....Bài 21 (trang 28 SGK Hình học 12 nâng cao): mang đến điểm M nằm trong hình tứ diện hầu hết ABCD...Bài 22 (trang 28 SGK Hình học tập 12 nâng cao): cho khối lăng trụ tam giác rất nhiều ABC.A"B"C"...Bài 23 (trang 29 SGK Hình học 12 nâng cao): mang lại khối chóp tam giác S.ABC. Trên cha đường...Bài 24 (trang 29 SGK Hình học 12 nâng cao): Khối chóp S.ABCD gồm đáy là hình bình hành...Bài 25 (trang 29 SGK Hình học 12 nâng cao): minh chứng rằng nếu tất cả phép vị từ bỏ tỉ số k...