GIỚI THIỆU VỀ SỞ THÍCH BẰNG TIẾNG ANH

  -  

Viết Về sở trường Bằng giờ đồng hồ Anh gọn nhẹ ❤️️ 18 mẫu Hay ✅ share Tuyển Tập Những nội dung bài viết Ngắn Hay chọn Lọc giúp đỡ bạn Đọc Học tốt Ngoại Ngữ.


Cách Viết Đoạn Văn Viết Về sở trường Bằng tiếng Anh

Chi tiết giải pháp viết đoạn văn viết về sở trường bằng tiếng Anh sau đây với những thắc mắc gợi ý với cách vấn đáp về chủ đề sở thích của phiên bản thân sẽ giúp các em học sinh thực hiện giỏi bài khám nghiệm viết của mình.

1. Biện pháp đặt thắc mắc về sở thích:

What is your hobby?When did you start it?How vị you enjoy it?/ What vị you think about it?/ How vị you feel about it?/ How do you lượt thích it?Why vày you like/enjoy it?How long bởi vì you think you will continue with your hobby?What bởi you lượt thích doing?What sort of hobbies vì chưng you have?What bởi vì you get up to lớn in your miễn phí time?

2. Cách gợi nhắc câu vấn đáp về sở thích:


My hobby is… (walking, reading book, shopping, playing games, cooking…)I started when …(I was young/ I was a child/ I was ten years old…)Firtly, I …, then I …I spend + (số đếm) + hours on itBecause I can learn about many things in…, it make me feel relaxedI would never stop…, I don’t know…In my miễn phí time I…I relax by (watching TVI’m interested in…I enjoy…I’m keen on…

Hướng Dẫn Viết Về sở thích Bằng tiếng Anh

Tham khảo đều hướng dẫn viết về sở thích bằng giờ đồng hồ Anh ví dụ trong đoạn phim dưới đây để luyện tập cho mình bí quyết viết tuyệt nhất.


tuvientuongvan.com.vn tặng kèm bạn