Hàm tính số tháng số ngày giữa hai thời điểm

  -  

Đôi khi, trong vượt trình thao tác với tài liệu ngày tháng sinh hoạt trong Excel, họ cần tính khoảng thời hạn giữa nhì thời điểm. Nội dung bài viết này Học Excel Online sẽ share cho chúng ta về việc sử dụng hàm DATEDIF kết phù hợp với 1 số kí thuật khác nhằm đạt được hiệu quả này. Đầu tiên là bảng tính Excel Online của họ đã chứa phần nhiều các thông tin về nội dung bài viết hôm nay.

Bạn đang xem: Hàm tính số tháng số ngày giữa hai thời điểm


Cú pháp hàm DATEIF

Cú pháp hàm DATEIF: =DATEDIF(start_date,end_date,unit)

Trong đó:

Start_date: Là ngày tháng trước tiên hoặc ngày bắt đầu của một khoảng thời hạn đã cho.End_date: Là ngày sau cuối hoặc ngày hoàn thành khoảng thời gian.Unit: Là giá chỉ trị thông tin muốn trả về.

Dưới đó là những ví dụ cụ thể để các bạn hiểu rộng về hàm Dateif nhé!

Tính số giờ thân hai thời khắc trong Excel bởi hàm datedif

Để tính số giờ giữa hai thời khắc trên họ sử dụng công thức sau:

=INT((B2-A2)*24)


*

và dìm được công dụng là 42988

hoặc

=DAY(ABS(B2-A2))*24*60 + HOUR(ABS(B2-A2))

Tính số phút hai thời gian trong Excel với hàm datedif

Để tính số phút giữa hai thời gian trên bọn họ sử dụng cách làm sau:

=INT((B2-A2)*24*60)

và dấn được hiệu quả là 2579334

Hoặc

=DAY(ABS(B2-A2))*24*60 + HOUR(ABS(B2-A2))*60 + MINUTE(ABS(B2-A2))

Tính số giờ giây giữa hai thời gian trong Excel

Để tính số giây giữa hai thời điểm trên bọn họ sử dụng công thức sau:

=INT((B2-A2)*24*60*60)

và thừa nhận được tác dụng là 154760085

Tính số năm thân hai thời khắc trong Excel

Để tính số năm giữa hai thời khắc trên chúng ta sử dụng bí quyết sau:

=DATEDIF(A2,B2,"y")

và thừa nhận được tác dụng là 4

Tính số tháng giữa hai thời điểm trong Excel

Để tính số tháng giữa hai thời gian trên chúng ta sử dụng cách làm sau:

=DATEDIF(A2,B2,"m")

và nhấn được hiệu quả là 58

Tính số ngày thân hai thời gian trong Excel cùng với hàm datedif

Để tính số ngày thân hai thời khắc trên họ sử dụng hàm datedif với công thức sau:

=DATEDIF(A2,B2,"d")

và dìm được công dụng là 1791

Trước khi chia sẻ một công thức bao quát cho phần nhiều trường hợp bạn cũng có thể nghĩ đến, xin hãy phân tách sẻ bài viết này, sự chia sẻ là nguồn khích lệ lớn nhất để trang web tiếp tục những nội dung bài viết thế này

Tính thời gian tổng vừa lòng ra năm, tháng, giờ, phút, giây giữa 2 thời gian hàm datedif

Chúng ta cần sử dụng công thức hàm datedif để thực hiện:

=DATEDIF(A2,B2,"y")&" năm, "&DATEDIF(A2,B2,"ym")&" tháng ,"&DATEDIF(A2,B2,"md")&" ngày, "&TEXT(B2-A2,"hh")&" giờ, "&TEXT(B2-A2,"mm")&" phút, "&TEXT(B2-A2,"ss")&" giây"

Và dìm được hiệu quả như mong mỏi muốn:

4 năm, 10 mon ,26 ngày, 04 giờ, 54 phút, 45 giây

Sử dụng hàm TEXT để định dạng thời gian


Để thực hiện hàm TEXT, họ hãy có tác dụng quen với 1 số quy ước định dạng của hàm này.

Xem thêm: Ý Nghĩa Về Sự Im Lặng Của Đàn Ông Trong Tình Yêu, Nói Lên Điều Gì


Cú pháp của hàm TEXT như sau:

=TEXT(, )
Tham số máy nhất cụ thể rồi, bọn họ muốn định hình gì thì chúng ta sẽ bỏ vô đó. Tham số thứ 2 là họ muốn định dạng như thế nào, trong bài này, họ muốn format thời gian. Vậy nên chúng ta sẽ tham khảo 1 số ví dụ sau đây:
Tính số giờ giữa 2 thời điểm:=TEXT(B2-A2,"h")Tính giờ và phút giữa 2 thời điểm:= TEXT(B2-A2,"h:mm")Tính giờ, phút cùng giây thân 2 thời điểm=TEXT(B2.A2, "h:mm:ss")Để chúng ta hiểu rộng về hàm Dateif, mình đang cung cấp cho mình thêm một ví dụ nữa nhé!

Tính số ngày từ ngày bắt đầu cho tới ngày kết thúc

Để tính khoảng cách ngày thân 2 thời điểm: từ thời điểm ngày bắt đầu cho tới ngày kết thúc, họ có 2 cách làm như sau:

*

Cách 1: sử dụng phép trừ trực tiếp thân 2 mốc ngày: Ngày ngừng – Ngày bắt đầu

Kết quả y hệt như tại ô C2 vào hình trên.

Cách 2: thực hiện hàm DATEDIF theo đơn vị tính là số ngày

Cấu trúc: DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, "d")

Ký hiệu “d” đại diện cho ngày (Day)

Ta thấy hiệu quả của cả 2 cách tính đều bởi nhau.

Tính số tuần thân hai ngày

Bản thân hàm DATEDIF không có đơn vị tính là Tuần, tuy vậy dựa vào đặc điểm: 1 tuần luôn có 7 ngày, do đó ta rất có thể làm như sau:

Lấy hiệu quả hàm DATEDIF theo ngày chia cho số 7

*

Công thức tại ô D2 cho chúng ta kết quả tính theo số tuần giữa hai ngày: từ thời điểm ngày bắt đầu cho tới Ngày kết thúc:

=DATEDIF(A2,B2,”d”)/7

Để tính theo tròn số tuần (đủ tuần), chúng ta sẽ sử dụng hàm loại trừ phần thập phân là hàm TRUNC hoặc hàm INT

=TRUNC(DATEDIF(A2,B2,”d”)/7, 0)

=INT(DATEDIF(A2,B2,”d”)/7)

Tính số tháng thân hai ngày

Để tính số tháng, chúng ta sử dụng tham số “m” trong hàm DATEDIF như sau:

*

=DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, “m”)

Số tháng được tính vào hàm DATEDIF trên lý lẽ tròn ngày, đủ ngày chứ không đơn thuần chỉ xét chênh lệch số tháng.

Tính số năm giữa nhị ngày

Để tính số tháng, bọn họ sử dụng thông số “y” trong hàm DATEDIF như sau:

*

Tại ô F2 dùng bí quyết xác định số năm:

=DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, “y”)

Số năm được tính trong hàm DATEDIF được tính trên nguyên tắc đủ ngày.

Xem thêm: Tải Phần Mềm Nhìn Xuyên Quần Áo, Tải Camera Chụp Xuyên Quần Áo

Tính số tháng lẻ ngoài các năm tròn

Để tính số mon lẻ kế bên số năm, ta có thể tính theo 2 cách:

Cách 1: Tính số mon – (Số năm * 12)

Cách 2: sử dụng hàm DATEDIF với thông số là “ym”

*

Trong ô E2, bí quyết Datedif thực hiện là:

=DATEDIF(A2,B2,”ym”)

Kết quả: 16 tháng = một năm + 4 mon lẻ

Hi vọng với phương pháp này, các bạn có thể vận dụng linh động cho công việc của mình.

Để rất có thể ứng dụng xuất sắc Excel vào vào công việc, bọn họ không chỉ nắm vững được những hàm mà còn phải sử dụng giỏi cả các công ráng của Excel. đầy đủ hàm nâng cao giúp áp dụng giỏi vào công việc như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH… Những quy định thường thực hiện là Data validation, Conditional formatting, Pivot table…