Hệ Thống Từ Loại Tiếng Việt

  -  
Hệ thống tiếng Việt

*
Sơ đồ bao gồm hệ thống từ loại tiếng Việt


ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA DANH TỪ

Danh từ là một từ loại lớn, bao gồm một số lượng từ rất lớn với đóng vai trò quan lại trọng trong họat động nhận thức, tư duy cùng giao tiếp của bé người.

Bạn đang xem: Hệ thống từ loại tiếng việt

*
Hoạt động đọc

Cho đoạn văn sau:

“Tôi lắng nghe tiếng xôn xang từ cánh đồng. Những âm nhạc ấy tác động thật mạnh mẽ đến tốc độ chín xoàn của lúa. Mới đây thôi đồng lúa phơi một màu vàng chanh , còn hôm nay nó đã rực lên một màu tiến thưởng cam rồi. Mặt trời từ từ trôi về phía những dãy núi mờ xa.Dường như đồng lúa và mặt trời đang có một sự đua tài thầm bí mật nào đấy.”

SV tìm những DT tất cả trong đoạn văn trên?

“Tôi lắng nghe tiếng xôn xang từ cánh đồng. Những music ấy tác động thật mạnh mẽ đến tốc độ chín xoàn của lúa. Mới đây thôi đồng lúa phơi một màu đá quý chanh , còn lúc này nó đã rực lên một màu rubi cam rồi. Mặt trời từ từ trôi về phía những dãy núi mờ xa.Dường như đồng lúa và mặt trời đang bao gồm một sự đua tài thầm kín đáo nào đấy.”

*
Trả lời câu hỏi

Em dựa vào những tiêu chuẩn nào để nhận ra DT? Từ đó hãy đúc rút đặc điểm của DT?

 SV xét danh từ trên 3 tiêu chí nhận diện từ loại nói chung:ý nghĩa khái quát, khả năng kết hợp, chức vụ cú pháp.Cụ thể là:

Ý nghĩa khái quát: danh từ là từ thường chỉ sự vật, chỉ người, chỉ hiện tượng tự nhiên - xóm hội và các khái niệm trừu tượng thuộc phạm trù tinh thần.

VD: cánh đồng, hàng núi, âm thanh,xã hội, tư tưởng...

-Khả năng kết hợp: thường kết hợp với từ chỉ lượng ở đằng trước với từ chỉ định ở đằng sau. Tức là,danh từ tất cả khả năng làm cho thành tố chính trong cụm danh từ.

  Chức vụ cú pháp: đảm nhận phương châm của các thành phần câu (thành phần chính và thành phần phụ)

*
Phân tích ví dụ

Hãy tìm kiếm những tổ hợp chứa danh từ để lưu ý khả năng kết hợp của danh từ trong đoạn văn trên?.

Tôi lắng nghe tiếng xốn xang từ cánh đồng. Những music ấy tác động thật mạnh mẽ đến tốc độ chín rubi của lúa. Mới đây thôi đồng lúa phơi một màu đá quý chanh , còn hôm nay nó đã rực lên một màu tiến thưởng cam rồi. Mặt trời từ từ trôi về phía những dãy núi mờ xa.Dường như đồng lúa và mặt trời đang gồm một sựđua tài thầm kín đáo nào đấy.”

*
Thực hành

Hãy tìm các thành phần câu mà danh từ ( cụm danh từ) đảm nhận.

Tôi lắng nghe tiếng xôn xao từ cánh đồng. Những âm thanh ấy tác động thật mạnh mẽ đến tốc độ chín xoàn của lúa. Mới đây thôi đồng lúa phơi một màu tiến thưởng chanh , còn hôm nay nó đã rực lên một màu xoàn cam rồi. Mặt trời từ từ trôi về phía những dãy núi mờ xa.Dường như đồng lúa và mặt trời đang tất cả một sựđua tài thầm kín nào đấy.”

Danh từ gồm thể đảm nhận mọi thành phần câu nhưng thường xuyên nhất là danh từ thường giữ chức vụ chủ ngữ với bổ ngữ.

*
Kiến thức cần đạt

Danh từ là một loại thực từ biểu thị sự vật tính (sinh vật, vật thể, hiện tượng, sự việc vào đời sống thực tại cùng tư duy), bao gồm những đặc trưng ngữ pháp sau đây: a) không trực tiếp làm vị ngữ. Bởi đó, khi có tác dụng vị ngữ phải tất cả hệ từ "là" (câu khẳng định) hoặc "không phải", "không phải là" (câu phủ định), ko đặt sau các từ như "đừng", "hãy", "sẽ"... b) gồm thể kết hợp với một trong những từ loại sau đây và được các từ loại này xác định, hạn chế: số từ (một, hai,...), đại từ chỉ số (tất cả), lượng từ (những, các), phó danh từ (con, cái,...), đại từ chỉ định (này, ấy, kia,...).

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 141 : Ôn Tập Về Phân Số (Tiếp Theo)

(Nguyễn Kim Thản, "Nghiên cứu về ngữ pháp tiếng Việt". Nxb Khoa học, Hà Nội, 1963. Tr. 162)

Danh từ là từ chỉ người, sự vật. Danh từ có thể kết hợp với những từ chỉ số lượng ở trước nó và những từ để trỏ ở sau nó. Khi sử dụng vị ngữ, danh từ thường phải đặt sau từ "là". (Trương Dĩnh. "Về vấn đề ra đời khái niệm ngữ pháp mang đến học sinh phổ thông". Tạp chí Ngôn ngữ, số 3, năm 1974. Tr. 19)

Nói chung danh từ thường chỉ sự vật (bao gồm đồ vật, động vật, thực vật), chỉ người (bao gồm tên người và cả tên những nghề nghiệp,chức vụ của nhỏ người), chỉ các hiện tượng tự nhiên, hiện tượng buôn bản hội, và các khái niệm. (Nguyễn Anh Quế. "Giáo trình lí thuyết tiếng Việt". Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội, 1976. Tr. 19)

Danh từ là loại từ ko thể độc lập có tác dụng vị ngữ. Đó là một từ loại không tồn tại vị ngữ tính. (Nguyễn Tài Cẩn. "Từ loại danh từ vào tiếng Việt hiện đại". Nxb KHXH. Hà Nội, 1975. Tr. 29). Trên phương diện ý nghĩa có thể coi danh từ là lớp từ chỉ những khái niệm sự vật cụ thể, những khái niệm trừu tượng với tất cả những khái niệm khác được nhận thức một cách độc lập. (Đinh Văn Đức. "Về một giải pháp hiểu ý nghĩa những từ loại trong tiếng Việt". Tạp chí Ngôn ngữ, số 2, năm 1978. Tr.37)

Về mặt ý nghĩa, danh từ là những từ tất cả ý nghĩa từ vựng bao quát chỉ sự vật và những khái niệm trừu tượng.

Xem thêm: 13 Chuyên Đề Nâng Cao Môn Toán Nâng Cao Lớp 6 Học Kì 1 Toán Lớp 6 Nâng Cao

(Hữu Quỳnh. "Ngữ pháp tiếng Việt hiện đại". Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1980. Tr.55) Danh từ là những từ bao gồm khả năng đứng giữa và kết hợp hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp với số từ (hay những phụ từ chỉ lượng - những, các, mọi, mỗi, mấy; hay những đại từ chỉ lượng - bao nhiêu, bấy nhiêu,...) và với từ chỉ định (này, kia, ấy, đó, nọ,...) để tạo ra cấu trúc danh ngữ. (Hồ Lê. "Một số vấn đề bao phủ vị trí bắt buộc cùng vị trí tùy ý trong danh ngữ tiếng Việt hiện đại". Tạp chí Ngôn ngữ, số 1, 1983. Tr.37)