Học thuyết tam dân của tôn trung sơn là gì

  -  

Tôn chỉ của học thuyết tam dân của Tôn Trung Sơn là Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc, chủ nghĩa Tam Dân hay Tam Dân Chủ nghĩa là một cương lĩnh chính trị do Tôn Dật Tiên đề xuất, với tinh thần biến Trung Quốc thành một quốc gia tự do, phồn vinh và hùng mạnh.

Bạn đang xem: Học thuyết tam dân của tôn trung sơn là gì


Câu hỏi: 

Tôn chỉ của học thuyết tam dân của Tôn Trung Sơn là?

A. Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc

B. Dân tộc bình đẳng, dân quyền công bằng, dân sinh hạnh phúc

C. Dân tộc tự do, dân quyền bình đẳng, dân sinh hạnh phúc

D. Dân tộc độc lập, dân sinh tự do, dân quyền hạnh phúc

Đáp án đúng A.

Tôn chỉ của học thuyết tam dân của Tôn Trung Sơn là Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc, chủ nghĩa Tam Dân hay Tam Dân Chủ nghĩa là một cương lĩnh chính trị do Tôn Dật Tiên đề xuất, với tinh thần biến Trung Quốc thành một quốc gia tự do, phồn vinh và hùng mạnh.

Giải thích lý do chọn đáp án A:

Nội dung cơ bản của học thuyết tam dân là: Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc.

Thứ nhất: Dân tộc độc lập

– “Chủ nghĩa dân túy” hoặc “sự cai trị” hay “dân tộc” mô tả rõ ràng một quốc gia hơn là một nhóm người được thống nhất bởi một mục đích. Do đó, cách dịch thường được sử dụng và khá chính xác là “chủ nghĩa dân tộc”.

– Theo Tôn Trung Sơn có nghĩa là dân tộc độc lập khỏi sự thống trị hoặc áp bức của đế quốc. Để đạt được điều này, ông tin rằng Trung Quốc phải phát triển một “Chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc”, Dân tộc Trung Hoa, trái ngược với một chủ nghĩa dân tộc sắc tộc. Để đoàn kết tất cả các sắc tộc khác nhau của Trung Quốc.

– Ý thức về chủ nghĩa dân tộc này khác với ý tưởng về “chủ nghĩa sắc tộc”, “tương tự như ý nghĩa của chủ nghĩa dân tộc trong ngôn ngữ Trung Quốc. Để đạt được điều này, ông tin rằng Trung Quốc phải phát triển một”ý thức dân tộc” để đoàn kết người Hán trước sự xâm lược của đế quốc.

– Ông cho rằng, Minzu có thể được dịch là “con người” , “quốc tịch” hoặc “chủng tộc” được định nghĩa bằng cách chia sẻ chung huyết thống, sinh kế, tôn giáo, ngôn ngữ và phong tục.

Thứ hai: Dân quyền tự do

Có thể hiểu là quyền lực của nhân dân hoặc chính phủ do nhân dân. Đối với Tôn Trung Sơn, nó đại diện cho một chính phủ hợp hiến của phương Tây. Ông chia chính trị theo lý tưởng của mình đối với Trung Quốc thành hai tập hợp đó là quyền lực chính trị và quyền lực quản trị.

– Quyền lực chính trị:

+ Là quyền của người dân để bày tỏ mong muốn chính trị của họ, tương tự như quyền của công dân hoặc nghị viện ở các quốc gia khác và được đại diện bởi Quốc hội.

Xem thêm: Tiếng Anh Lớp 7 Unit 4 A Closer Look One, A Closer Look 1

+ Có bốn quyền bao gồm bầu cử, bãi miễn – triệu hồi, sáng kiến và trưng cầu dân ý.

– Quyền lực quản trị: Là quyền lực quản lý. Ông đã mở rộng lý thuyết Hiến pháp Âu – Mỹ về một chính phủ ba nhánh và một hệ thống kiểm tra và cân bằng bằng cách kết hợp các hệ thống hành chính truyền thống của Trung Quốc để tạo ra một chính phủ gồm 05 nhánh bao gồm:

+ Lập pháp viên.

+ Hành chính viên.

+ Tư pháp Viên.

+ Giám sát viên.

+ Khảo thí viên.

Thứ ba: Dân sinh hạnh phúc

– Khái niệm này có thể được hiểu là phúc lợi xã hội và là sự chỉ trích trực tiếp những bất cập của chủ nghĩa tư bản. Ông chịu ảnh hưởng của nhà tư tưởng người Mỹ Henry George. Tôn Trung Sơn dự định đưa ra một cuộc cải cách thuế theo nghĩa Georgist.

– Ông chia sinh kế thành bố lĩnh vực: Quần áo, thực phẩm, nhà ở và di chuyển và hoạch định cách một chính phủ lý tưởng có thể chăm sóc những điều này cho người dân của mình.

Xem thêm: Soạn Văn Lớp 7 Từ Hán Việt Tiếp Theo ), Soạn Bài Từ Hán Việt Tiếp Theo (Trang 81)

– Tôn Trung Sơn chết trước khi ông có thể giải thích đầy đủ tầm nhìn của mình về nguyên tắc này và nó đã là chủ thể của nhiều cuộc tranh luận trong cả Quốc dân Đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau đó, cho rằng ông ủng hộ chủ nghĩa xã hội. Tưởng Giới Thạch nêu rõ thêm nguyên tắc Dân sinh về tầm quan trọng của phúc lợi xã hội và các hoạt động giải trí đối với một Trung Quốc hiện đại hóa vào năm 1953 tại Đài Loan.