Toán lớp 2 nâng cao

  -  

Dưới đây là một số bài xích toán nâng cao lớp 2 kèm lời giải hoặc đáp án. Bài bác tập dành riêng cho các em học sinh ôn luyện nâng cấp Toán lớp 2.

Bạn đang xem: Toán lớp 2 nâng cao

Bài 1: gồm 5 gói kẹo đựng đều số kẹo như nhau. Nếu lấy ở mỗi gói ra 8 cái thì số kẹo còn lại bằng số kẹo trong 3 gói nguyên . Hỏi mỗi gói đựng bao nhiêu cái kẹo ?

Giải:

Lấy 8 chiếc ở mỗi gói (5 gói kẹo) thì được:

8 x 5 = 40 (cái kẹo)

5 gói lấy ra 2 gói thì còn 3 gói nguyên

Tức là 40 dòng kẹo tương ứng với 2 gói kẹo nguyên

Vậy 1 gói có 20 cái kẹo

Bài 2: có 4 hộp bi đựng số bi như nhau. Nếu lấy ở mỗi hộp ra 5 viên thì số bi còn lại bằng số bi vào 2 hộp nguyên. Hỏi mỗi hộp tất cả bao nhiêu viên, 4 hộp có bao nhiêu viên ?

Giải:

Lấy ở mỗi hộp ra 5 viên thì được số viên bi là: 5 x 4 = trăng tròn (viên)

Có 4 hộp bi lấy ra 2 hộp thì còn 2 hộp

Tức là 2 hộp ứng với 20 viên

Vậy 1 hộp gồm 10 viên

Bài 3: tất cả 6 hộp bi đựng số bi như nhau. Nếu lấy ở mỗi hộp ra 4 viên thì số bi còn lại bằng số bi vào 4 hộp nguyên. Hỏi mỗi hộp gồm bao nhiêu viên?

Giải:

Lấy ở mỗi hộp ra 4 viên thì được số viên bi là: 4 x 6 = 24 (viên)

Có 6 hộp lấy ra… hộp thì còn lại 4 hộp. Vậy tức ra số bi bằng 6 – 4 = 2 hộp

Tức là 24 viên bi tương ứng với 2 hộp.

Vậy 1 hộp gồm 12 viên bi

Bài 4: có 5 em đi chung với nhau đến trường . Bên trên đường đi mỗi em gặp 3 bạn cùng đi đến trường . Hỏi tất cả 5 em gặp bao nhiêu bạn .

Giải:

Do đi chung cần 5 em chỉ gặp 3 bạn.

Bài 5 : có 3 người khách Hoà , Hải , Bình khi về bắt tay kính chào nhau . Mỗi người chỉ bắt tay người không giống 1 lần . Hỏi có tất cả từng nào cái bắt tay?

Có 3 loại bắt tay.

Bài 6 : Mẹ để hai đĩa cam bằng nhau bên trên bàn . Lan lấy 4 quả từ đĩa bên phải bỏ sang trọng đĩa phía trái . Hỏi bây giờ đĩa mặt nào nhiều cam hơn và nhiều hơn mấy quả cam?

Giải:

Đĩa bên trái nhiều hơn đĩa bên phải số quả cam là: 3 x 2 = 6 (quả)

Bài 7 : Lan gồm 22 chiếc kẹo , Hà tất cả 16 cái kẹo . Hỏi Lan phải cho Hà mấy dòng kẹo để

Số kẹo nhì bạn bằng nhau .

Xem thêm: Top 19 100 Ca Khúc Bất Hủ Mọi Thời Đại (Cd1), 100 Ca Khúc Hay Nhất Mọi Thời Đại

22 – 3 =19, 16 + 3 = 19

Bài 8 : Lan và Huệ gồm số vở bằng nhau. Huệ tặng Lan 3 quyển vở . Hỏi bây giờ ai nhiều vở hơn cùng nhiều hơn mấy quyển .

Lan nhiều hơn Huệ số quyển vở là: 3 x 2 = 6 (quyển)

Bài 9 : Lan hơn Huệ 5 quyển vở . Huệ lại tặng Lan 3 quyển vở . Hỏi bây giờ ai nhiều vở hơn cùng nhiều hơn mấy quyển .

Lan nhiều hơn Huệ số quyển vở là: 5 + 3 x 2 = 11 (quyển)

Bài 10 : Thu hơn Lan 8 nhãn vở . Lan lại cho Thu 4 nhãn vở . Hỏi bây giờ ai gồm nhiều nhãn vở hơn với nhiều hơn mấy nhãn vở .

Thu nhiều hơn Lan số nhãn vở là: 8 + 4 x 2 = 16 (nhãn vở)

Bài 11 : trong chuồng có cả kê và thỏ . Bạn Hoa đếm được tất cả gồm 8 cái chân . Em hãy đoán xem trong chuồng gồm mấy con gà ? mấy bé thỏ ?

Giải:

1 con thỏ và 2 nhỏ gà

Bài 12 : Từ can 10 lít dầu em muốn rót quý phái can 3 lít cùng can 2 lít . Hỏi bao gồm thể rót đầy được mấy can 2 lít ? mấy can 3 lít ?

Giải:

2 x 3 + 2 x 2 = 10

Vậy tất cả thể rót vào 2 can 3 lít cùng 2 can 2 lít.

Xem thêm: Điều Nào Không Phải Là Vai Trò Của Quang Hợp ? Vai Trò Nào Dưới Đây Không Phải Của Quang Hợp

Bài 13 : Có 9 lít nước mắm đựng vào những can loại 2 lít và 3 lít . Hỏi gồm bao nhiêu can 2 lít ? bao nhiêu can 3 lít ?

2 x 3 + 3 x 1 = 9

Vậy gồm 3 can 2 lít cùng 1 can 3 lít.

Bài 14 : Có 17 lít nước đựng trong các can 5 lít và 2 lít . Hỏi có mấy can 5 lít ? mấy can 2 lít ?

5 x 3 + 2 x 1 = 17

Bài 15 : Dũng có một số bi xanh và đỏ . Biết rằng số bi của Dũng bé hơn 12 . Số bi đỏ hơn số bi xanh là 8 viên . Hỏi Dũng có mấy bi xanh ? mấy bi đỏ ?