Hỗn Hợp X Gồm 3 Axit Đơn Chức Mạch Hở

  -  

Hỗn thích hợp X cất 3 axit đều đơn chức, mạch hở bao gồm một axit no cùng 2 axit ko no đều có một kiên kết song (C=C). Cho m gam X công dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch NaOH 2M , chiếm được 25,56 gam tất cả hổn hợp muối. Đốt cháy trọn vẹn m gam X hấp thụ hoàn toàn sản phẩm cháy vào dung dịch NaOH dư thấy trọng lượng dung dịch tăng lên 40,08 gam. Tổng cân nặng của 2 axit không no trong m gam X là :
Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm 3 axit đơn chức mạch hở

+) nRCOOH = nNaOH ; mRCOOH = mRCOONa – 22.nNaOH

+) MRCOOH = 18,96 / 0,3 = 63,2 => axit no, đối kháng có M HCOOH với CH3COOH

+) Bảo toàn cân nặng trong phản nghịch ứng đốt cháy: nO2 = (mCO2 + mH2O – maxit) / 32

+) Bảo toàn thành phần O: 2.nRCOOH + 2.nO2 = 2.nCO2 + nH2O

+) n2 axit không no có 1π = nCO2 – nH2O = 0,15 mol

+) Đặt axit no là CnH2nO2 (n = 1 hoặc n = 2) với 2 axit ko no là CmH2m-2O2 ( m > 3)

nCO2 = 0,15n + 0,15m = 0,69 => n + m = 4,6


Do những axit đều đơn chức yêu cầu ta đặt công thức các axit là RCOOH, ta có

nRCOOH = nNaOH = 0,3 mol; mRCOOH = mRCOONa – 22.nNaOH = 25,56 – 6,6 = 18,96 gam

=> MRCOOH = 18,96 / 0,3 = 63,2 => axit no, đối kháng có M HCOOH với CH3COOH

Bảo toàn khối lượng trong phản ứng đốt cháy: nO2 = (mCO2 + mH2O – maxit) / 32 = 0,66 mol

Bảo toàn yếu tắc O: 2.nRCOOH + 2.nO2 = 2.nCO2 + nH2O = 1,92 mol (1)

Tổng khối lượng sản phẩm = 40,08 gam => 44.nCO2 + 18.nH2O = 40,08 gam (2)

Từ (1) cùng (2) => nCO2 = 0,69 mol; nH2O = 0,54 mol

=> n2 axit không no gồm 1π = nCO2 – nH2O = 0,15 mol

=> naxit no = 0,3 – 0,15 = 0,15 mol

Đặt axit no là CnH2nO2 (n = 1 hoặc n = 2) với 2 axit ko no là CmH2m-2O2 ( m > 3)

nCO2 = 0,15n + 0,15m = 0,69 => n + m = 4,6

Với n = 1 => m = 3,6 => 2 axit là C3H4O2 với C4H6O2

Với n = 2 => m = 2,6 (loại)

=> m2 axit ko no = 18,96 – 0,15.46 = 12,06 gam


Đáp án đề nghị chọn là: a


*


+ tính tổng khối lượng 3 axit => chọn nhầm D

+ đem nhầm số mol 2 axit không no là 0,3 => lựa chọn nhầm B


...

Bài tập tất cả liên quan


Bài tập đốt cháy axit cacboxylic Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Đốt cháy a mol axit X solo chức được x mol CO2 cùng y mol H2O. Biết rằng x – y = a. Công thức tổng quát của X là


Cho những chất : (1) ankan; (2) ancol no, 1-1 chức, mạch hở; (3) xicloankan; (4) ete no, đơn, hở; (5) anken; (6) ancol ko no (1 link C=C), hở; (7) ankin; (8) anđehit no, đơn, hở; (9) axit no, đơn, hở; (10) axit không no (1 links C=C), hở. Hàng gồm các chất nhưng mà khi đốt cháy mang lại số mol của CO2 với H2O bằng nhau là :


Đốt cháy không còn a mol axit X được 2a mol CO2. Để trung hoà vừa không còn a mol X phải 2a mol NaOH. Tìm X


Trong phân tử axit cacboxylic X gồm số nguyên tử cacbon ngay số nhóm chức. Đốt cháy trọn vẹn một lượng X nhận được số mol CO2 ngay số mol H2O. Tên gọi của X là


Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một axit cacboxylic đối chọi chức, đề xuất vừa đầy đủ V lít O2 (đktc), thu được 0,3 mol CO2 cùng 0,2 mol H2O. Cực hiếm V là


Đốt cháy hết m gam một axit no, 1-1 chức, mạch hở được (m + 2,8) gam CO2 và (m – 2,4) gam H2O. Bí quyết phân tử của axit là


Đốt cháy trọn vẹn 3 gam hóa học A, thu được 2,24 lít CO2(ở đktc) và 1,8 gam nước. Tỷ khối hơi của A đối với metan là 3,75. Công thức kết cấu của A biết A tác dụng được cùng với NaHCO3 chế tạo khí là


Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X có hai axit hữu cơ là đồng đẳng sau đó ta thu được 6,6 gam CO2. Khi mang lại 0,1 các thành phần hỗn hợp X công dụng với lượng dư AgNO3/NH3 thì khối lượng kết tủa thu được là


Hỗn thích hợp X tất cả axit Y đối chọi chức và axit Z hai chức (Y, Z có cùng số nguyên tử cacbon). Chia X thành hai phần bằng nhau. Bỏ phần một chức năng hết cùng với Na, có mặt 4,48 lít khí H2 (đktc). Đốt cháy trọn vẹn phần hai, có mặt 26,4 gam CO2. Công thức cấu trúc thu gọn gàng và xác suất về trọng lượng của Z trong tất cả hổn hợp X theo thứ tự là


Trung hoà 3,88 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả hai axit cacboxylic no, đối kháng chức, mạch hở bằng dung dịch NaOH, cô cạn tổng thể dung dịch sau phản bội ứng nhận được 5,2 gam muối hạt khan. Giả dụ đốt cháy trọn vẹn 3,88 gam X thì thể tích oxi (đktc) nên dùng là
Xem thêm: Bộ Đề Kiểm Tra Môn Tiếng Việt Lớp 2 Học Kì 2 Theo Thông Tư 22

Cho hỗn hợp X gồm 2 axit no : G1 đơn chức cùng G2 nhì chức. Nếu như đốt cháy hết 0,3 mol X được 11,2lít CO2 đktc. Để trung hoà vừa không còn 0,3 mol X bắt buộc vừa không còn 500 ml hỗn hợp NaOH 1M . G1 cùng G2 thứu tự là


Cho X với Y là hai axit cacboxylic mạch hở, gồm cùng số nguyên tử cacbon, trong các số ấy X đối kháng chức, Y nhì chức. Phân tách hỗn hợp bao gồm X và Y thành hai phần bằng nhau. Phần một tác dụng hết với Na, thu được 4,48 lít khíH2(đktc). Đốt cháy hoàn toàn phần hai, chiếm được 13,44 lít khí CO2(đktc). Phần trăm cân nặng của Y trong các thành phần hỗn hợp là


Hỗn phù hợp M gồm ancol no, đối chọi chức X và axit cacboxylic đối chọi chức Y, đều mạch hở và bao gồm cùng số nguyên tử C, toàn bô mol của hai hóa học là 0,5 mol (số mol của Y lớn hơn số mol của X). Nếu như đốt cháy trọn vẹn M thì chiếm được 33,6 lít CO2 (đktc) và 25,2 gam H2O. Ngoài ra nếu nấu nóng M cùng với H2SO4 đặc để thực hiện phản ứng este hóa (H = 80%) thì số gam este nhận được là


Hỗn hòa hợp X tất cả axit panmitic, axit stearic và axit linoleic. Để th-nc m gam X đề xuất 40 ml hỗn hợp NaOH 1M. Phương diện khác, giả dụ đốt cháy trọn vẹn m gam X thì chiếm được 15,232 lít khí CO2 (đktc) cùng 11,7 gam H2O. Số mol của axit linoleic vào m gam các thành phần hỗn hợp X là


Hỗn vừa lòng X có axit axetic, axit fomic, axit oxalic. Khi mang đến m gam X tính năng với NaHCO3 dư thì chiếm được 15,68 lít khí CO2 (đktc). Phương diện khác, đốt cháy trọn vẹn m gam X cần 8,96 lít khí O2 (đktc) chiếm được 35,2 gam CO2 và y mol H2O. Quý giá của y là


Hóa hơi 8,64 gam láo lếu hợp bao gồm một axit no, đối kháng chức, mạch hở X với một axit no, đa chức Y (có mạch C hở, ko phân nhánh) thu được một thể tích hơi bởi thể tích của 2,8 gam N2 (đo cùng ở điều kiện nhiệt độ, áp suất). Đốt cháy trọn vẹn 8,64 gam hỗn hợp 2 axit trên thu được 11,44 gam CO2. Phần trăm khối lượng của X trong láo lếu hợp lúc đầu là


Hỗn hòa hợp khí với hơi X có C2H4, CH3CHO, CH3COOH. Trộn X cùng với V lít H2 (đktc), rồi mang đến qua Ni, đốt lạnh thu được các thành phần hỗn hợp Y (gồm khí và hơi). Đốt cháy trọn vẹn Y nhận được 0,15 mol CO2 với 0,2 mol H2O. Cực hiếm của V là :


Một tất cả hổn hợp X bao gồm axetilen, anđehit fomic, axit fomic với H2. Mang a mol tất cả hổn hợp X cho qua Ni, đốt lạnh thu được tất cả hổn hợp Y gồm những chất hữu cơ và H2. Đốt cháy trọn vẹn hỗn đúng theo Y rồi hấp thụ hết thành phầm cháy bằng nước vôi vào dư, sau thời điểm các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 15 gam kết tủa và khối lượng dung dịch nước vôi sút 3,9 gam. Quý giá của a là


Hỗn thích hợp X tất cả anđehit axetic, axit butiric, etilen glicol và axit axetic trong các số ấy axit axetic chiếm phần 27,13% cân nặng hỗn hợp. Đốt 15,48 gam hỗn hợp X chiếm được V lít CO2 (đktc) cùng 11,88 gam H2O. Kêt nạp V lít CO2 (đktc) vào 400 ml dd NaOH x mol/l thu được dung dịch Y cất 54,28 gam hóa học tan. Quý hiếm của x là:


Cho 0,1 mol axit axetic vào cốc đựng 30 ml hỗn hợp MOH 20% (D = 1,2g/ml ; M là sắt kẽm kim loại kiềm ). Cô cạn dung dịch sau phản nghịch ứng nhận được m gam chất rắn khan. Đốt cháy hoàn toàn chất rắn thu được 9,54g M2CO3 và tất cả hổn hợp khí , dẫn hỗn hợp khí qua hỗn hợp nước vôi vào dư thì cân nặng dung dịch tăng hay giảm bao nhiêu gam ?


Nung m gam tất cả hổn hợp X có 3 muối bột natri của 3 axit cơ học no, đơn chức cùng với NaOH dư, thu được hóa học rắn D và các thành phần hỗn hợp Y tất cả 3 ankan. Tỉ khối của Y đối với H2 là 11,5. Cho D công dụng với H2SO4 dư thu được 17,92 lít CO2 (đktc).Giá trị của m là


Hỗn đúng theo X cất 3 axit đều đơn chức, mạch hở gồm 1 axit no và 2 axit không no đều có 1 kiên kết đôi (C=C). Cho m gam X tác dụng vừa đầy đủ với 150 ml dung dịch NaOH 2M , chiếm được 25,56 gam hỗn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn m gam X hấp thụ hoàn toàn sản phẩm cháy vào dung dịch NaOH dư thấy trọng lượng dung dịch tăng thêm 40,08 gam. Tổng cân nặng của 2 axit ko no vào m gam X là :


Hỗn thích hợp X gồm 1 axit no, mạch thẳng, 2 lần axit (Y) và 1 axit ko no gồm một nối đôi trong cội hiđrocacbon, mạch hở, solo chức (Z), số nguyên tử cacbon vào Y gấp hai số nguyên tử cacbon vào Z. Đốt cháy trọn vẹn 5,08 gam X chiếm được 4,704 lít CO2(đktc). Trung hoà 5,08 gam X buộc phải 350ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,1M. Cách làm phân tử của Y cùng Z khớp ứng là


Đốt cháy hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm glixerol, metan, ancol etylic với axit cacboxylic no, đơn chức mạch hở Y (trong đó số mol glixerol bằng 1/2 số mol metan) buộc phải 0,41 mol O2, nhận được 0,54 mol CO2. Mang đến m gam X chức năng với hỗn hợp KOH dư thì lượng muối bột thu được là


Axit cacboxylic X, ancol Y, anđehit Z đều 1-1 chức, mạch hở, thâm nhập được phản nghịch ứng cộng với Br2 và đều phải sở hữu không quá bố nguyên tử cacbon trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp bao gồm X, Y, Z (trong kia X chiếm phần 20% về số mol) đề xuất vừa đầy đủ 0,34 mol O2. Mặt khác 14,8 gam các thành phần hỗn hợp trên phản ứng tối đa với a mol H2 (xúc tác Ni). Giá trị của a là


X là lếu hợp gồm HOOC-COOH, OHC-COOH, OHC-C≡C-CHO, OHC-C≡C-COOH; Y là axit cacboxylic no, đối chọi chức, mạch hở. Đun nóng m gam X cùng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, nhận được 23,76 gam Ag. Nếu cho m gam X tính năng với NaHCO3 dư thì nhận được 0,07 mol CO2. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp có m gam X và m gam Y đề nghị 0,805 mol O2, chiếm được 0,785 mol CO2. Cực hiếm của m là


Cho X là axit cacboxylic đối chọi chức mạch hở, trong phân tử tất cả một liên kết đôi C=C, Y cùng Z là nhì axit cacboxylic đều no, solo chức, mạch hở đồng đẳng sau đó (MY Z). đến 23,02 gam các thành phần hỗn hợp E tất cả X, Y cùng Z tính năng vừa đầy đủ với 230 ml dung dịch NaOH 2M, thu được hỗn hợp F. Cô cạn F, thu được m gam hóa học rắn khan G. Đốt cháy trọn vẹn G bằng O2 dư, chiếm được Na2CO3, tất cả hổn hợp T gồm khí cùng hơi. Hấp thụ toàn cục T vào trong bình nước vôi trong, sau thời điểm các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn cân nặng bình tạo thêm 22,04 gam. Trọng lượng Z vào 23,02 gam E gần với giá trị nào tiếp sau đây ?


Hỗn đúng theo X tất cả một axit cacboxylic solo chức, một axit cacboxylic nhì chức (hai axit hầu hết mạch hở, gồm cùng số liên kết π) cùng hai ancol đơn chức là đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy trọn vẹn m gam X, nhận được 0,21 mol CO2 với 0,24 mol H2O. Thực hiện phản ứng este hóa m gam X (giả sử hiệu suất những phản ứng đều bởi 100%), sản phẩm sau phản nghịch ứng chỉ gồm nước và 5,4 gam các este thuần chức. Phần trăm trọng lượng của ancol có phân tử khối bự trong X gần nhất với:


Cho 6,08 gam hóa học hữu cơ A đựng C, H, O công dụng với hỗn hợp NaOH vừa đủ, tiếp nối chưng khô thì phần bay hơi chỉ có nước, phần hóa học rắn khan sót lại chứa nhị muối natri chiếm cân nặng 9,44 gam. Nung hai muối này vào khí O2 dư, sau bội nghịch ứng trọn vẹn ta nhận được 6,36 gam Na2CO3; 5,824 lít khí CO2 (đktc) cùng 2,52 gam nước. Phần trăm cân nặng oxi trong A có giá trị sớm nhất là


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Chỉ Số Điện Trở Cho Biết Gì? Cách Đọc, Đo Giá Trị Điện Trở

Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực đường số 240/GP – BTTTT do Bộ thông tin và Truyền thông.