Hỗn hợp x gồm axit axetic

  -  

Câu 61988:  Hỗn hợp X tất cả axit axetic, etyl axetat cùng metyl axetat. Cho m gam hỗn hợp X tính năng vừa đủ với 200 ml hỗn hợp NaOH 1M. Phương diện khác, đốt cháy trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp X phải V lít O2(đktc) tiếp nối cho toàn bộ sản phẩm cháy vào hỗn hợp NaOH dư thấy cân nặng dung dịch tăng 40,3 gam. Khẳng định V?

A.

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm axit axetic

19,04 lít

B.

Xem thêm: Câu Hỏi Hiện Tượng Giao Thoa Chứng Tỏ Rằng Ánh Sáng, Hiện Tượng Giao Thoa Chứng Tỏ Rằng Ánh Sáng

17,36 lít

C.

Xem thêm: Soạn A Closer Look 2 Unit 2 Lớp 7 Unit 2 A Closer Look 2, A Closer Look 2

19,60 lít

D. 15,12 lít


Giải chi tiết:

Đặt CT phổ biến của X là CnH2nO2

=> Đốt cháy X chế tạo nCO2 = nH2O

Mà mCO2 + mH2O = 40,3

=> nCO2 = nH2O = 

*
 = 0,65 mol

nNaOH = 0,2 mol => nX = 0,2 => nO(trong X) = 0,4 mol

Bảo toàn trọng lượng => mX = 0,4.16 + 0,65.(12+2) = 15,5

Mà X +  mol O2 

*
 CO2 + H2O

Bảo toàn trọng lượng => 15,5 + .32 = 40,3 => V = 17,36

=> Đáp án B


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát