Hỗn Hợp X Gồm Fe Và Cu

     
*Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm fe và cu

*

Ngữ văn 12 Toán học tập 12 tiếng Anh 12 đồ gia dụng lí 12
*
chất hóa học 12
*
Sinh học 12
*
lịch sử vẻ vang 12
*
Địa lí 12
*
GDCD 12
*
công nghệ 12
*
Tin học 12


Xem thêm: Dạng Bài Tập Về Lũy Thừa Lớp 6 Có Đáp Án Lớp 6, Lũy Thừa Với Số Mũ Tự Nhiên: Lý Thuyết & Bài Tập

Ngữ văn 11 Toán học tập 11 tiếng Anh 11 thứ lí 11

Câu hỏi Đốt 24 gam hỗn hợp X gồm Fe cùng Cu trong không khí thu được m gam tất cả hổn hợp chất rắn Y gồm Fe, Cu, CuO, Fe3O4. Cho hỗn hợp Y vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu được 6,72 lít khí SO2 (đktc) và dung dịch gồm chứa 72 gam muối hạt sunfat. Xác định m?

A 25,6 B 28,8 C 27,2 D 26,4

Phương pháp giải:

Lập hệ phương trình về khối lượng X và trọng lượng muối sunfat để tìm số mol Fe với số mol Cu trong hỗn hợp X.

Các quy trình cho và nhận electron :

Fe0 → sắt +3 + 3e

Cu0 → Cu +2 + 2e

O0 + 2e → O -2

S +6 + 2e → S +4

Dùng bảo toàn electron nhằm tìm cực hiếm a, từ kia tính mhỗn phù hợp Y = mX + mO
Xem thêm: Tính Chất Vật Lý Của Axit Nitric, Tính Chất Vật Lý Axit Nitric

Lời giải chi tiết:

Giả sử vào 24 gam tất cả hổn hợp X gồm số mol sắt là x mol, số mol Cu là y mol

→ 56x + 64y = 24 (gam)

Muối thu được có Fe2(SO4)3 (x/2 mol) với CuSO4 ( y mol)

→ 400.x/2 + 160y = 72 (gam)

Giải hệ trên ta được x = 0,2 và y = 0,2

Quá trình dường e quá trình nhận e

Fe0 → sắt +3 + 3e O0 + 2e → O -2

0,2→ 0,6 mol a→ 2a mol

Cu0 → Cu +2 + 2e S +6 + 2e → S +4

0,2→ 0,4 mol 0,6← 0,3 mol

Bảo toàn electron ta có: 0,6 + 0,4 = 2a + 0,6 → a = 0,2

Ta có: mhỗn phù hợp Y = mX + mO = 24 + 0,2.16 = 27,2 (gam)

Đáp án C


Đăng ký để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép tuvientuongvan.com.vn giữ hộ các thông báo đến bạn để nhận thấy các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.