HƯỚNG DẪN 09-HD/BTCTW SINH HOẠT CHI BỘ

  -  
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG --------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT nam ---------------

Số: 09-HD/BTCTW

Ngày 02 tháng 3 năm 2012

HƯỚNG DẪN

VỀ NỘI DUNG SINH HOẠT đưa ra BỘ

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Làm cho những cấp ủy, tổ chức đảng với đảng viênnhận thức thâm thúy về vai trò, vị trí đặc trưng của tổ chức triển khai cơ sở đảng và củachi bộ; chân thành và ý nghĩa quan trọng của việc cải thiện chất lượng sinh hoạt đưa ra bộ đối vớiviệc nâng cấp năng lực lãnh đạo, sức kungfu của tổ chức triển khai cơ sở đảng cùng chấtlượng lực lượng cán bộ, đảng viên theo lòng tin Nghị quyết Đại hội XI của Đảng;

2. Các chi cỗ trong tất cả các mô hình tổ chứccơ sở đảng phải triển khai nghiêm túc chính sách sinh hoạt chu trình theo hiện tượng củaĐiều lệ Đảng. Việc đổi mới nội dung, bề ngoài và nâng cấp chất lượng sinh hoạtchi bộ cần gắn với tăng cường thực hiện câu hỏi học tập tứ tưởng và tuân theo tấmgương đạo đức nghề nghiệp Hồ Chí Minh; tạo nên mọi đảng viên cải thiện nhận thức, trường đoản cú giác chấphành các chủ trương, mặt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật trong phòng nước; thựchiện xuất sắc nghị quyết của chi bộ cùng của cấp ủy cung cấp trên; bảo vệ tính lãnh đạo,tính giáo dục và đào tạo và tính kungfu để bỏ ra bộ thực thụ là khu vực lãnh đạo, quản lý,giáo dục, rèn luyện và tu dưỡng cán bộ, đảng viên;

3. Trải qua sinh hoạt đưa ra bộ khiến cho mọi đảngviên nâng cao ý thức trách nhiệm, lành mạnh và tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thựchiện tốt nhiệm vụ của bạn đảng viên vì chưng Điều lệ Đảng lý lẽ và các nhiệm vụđược chi bộ phân công; nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, ý thức tự phê bìnhvà phê bình; tăng cường đoàn kết, thống nhất và tình thương yêu đồng minh trongchi bộ; cấp cho ủy chũm chắc tình hình tư tưởng, phẩm hóa học đạo đức, lối sinh sống của đảngviên; tất cả biện pháp ví dụ để xây dựng đội ngũ đảng viên với xây dựng bỏ ra bộtrong sạch vững mạnh.

Bạn đang xem: Hướng dẫn 09-hd/btctw sinh hoạt chi bộ

B. NỘI DUNG VÀ CÁC BƯỚC TIẾNHÀNH

I. NỘI DUNG thông thường ĐỐI VỚI CÁCLOẠI HÌNH đưa ra BỘ

1. Văn bản sinh hoạt hàngtháng

Chi bộ tập trung thảo luận, giải quyết và xử lý những vấnđề vậy thể, thiết thực theo chức năng, trách nhiệm của chi bộ. Trình tự với nội dungnhư sau:

a) Công tác chuẩn bị của bỏ ra ủy

- địa thế căn cứ chức năng, trọng trách của bỏ ra bộ cùng sự chỉđạo của cấp ủy cung cấp trên, bạn bè bí thư đưa ra bộ (hoặc bạn bè chi ủy viên đượcphân công) dự kiến nội dung, chương trình, thời hạn sinh hoạt đưa ra họp chi ủy;

- bỏ ra ủy thảo luận, thống nhất đánh giá tìnhhình thực hiện nhiệm vụ tháng trước, đặt ra nhiệm vụ tháng tới; cắt cử chuẩnbị những nội dung, quyết định thời hạn họp chi bộ với lựa chọn hiệ tượng sinh hoạtphù thích hợp (sinh hoạt nhiều nội dung hay là 1 số ngôn từ hoặc sinh hoạt chăm đề);

- chi ủy thông báo cho đảng viên biết nội dung,thời gian, vị trí sinh hoạt bỏ ra bộ (nếu chưa qui định ngày họp chu kỳ hàngtháng).

b) Sinh hoạt bỏ ra bộ

* Phần mở đầu

- chi bộ thực hiện việc thu nộp đảng mức giá hàngtháng của đảng viên;

- Đồng chí túng thiếu thư chi bộ (hoặc đồng chí chi ủyviên được phân công nhà trì) thực hiện các câu chữ sau:

+ thông báo tình hình đảng viên của chi bộ(chính thức, dự bị); số đảng viên được miễn sinh hoạt, công tác; số đảng viêncó khía cạnh dự họp; số đảng viên vắng khía cạnh và tại sao vắng;

+ trải qua chương trình, văn bản sinh hoạt chibộ và những vấn đề trọng tâm cần triệu tập thảo luận;

+ Cử thư cam kết cuộc họp (chú ý chọn đồng chí cónăng lực và tay nghề tổng hợp để ghi chép đầy đủ, trung thực, đúng đắn ý kiếnphát biểu của đảng viên, kết luận của đồng minh chủ trì hoặc quyết nghị của chibộ).

* Phần nội dung

- Thông tin tình hình thời sự khá nổi bật trong nước,quốc tế với của địa phương, cơ quan, đơn vị; phổ biến, quán triệt phần đa chủtrương, cơ chế mới của Đảng, đơn vị nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên (nộidung thông tin cần chọn lọc phù hợp, thiết thực). Thừa nhận xét tình trạng tư tưởng củađảng viên, quần chúng thuộc phạm vi chỉ đạo của đưa ra bộ; những sự việc tư tưởngchi bộ đề xuất quan tâm;

- Đánh giá bán tình hình tiến hành nhiệm vụ của chibộ tháng trước (nêu rõ những bài toán làm được, không làm được, nguyên nhân); tìnhhình đảng viên tiến hành chủ trương, đường lối, cơ chế của Đảng và của Nhànước, nghị quyết, thông tư của cấp cho ủy cấp cho trên và trách nhiệm được chi bộ phâncông;

- Đánh giá việc học tập tứ tưởng và làm theo tấmgương đạo đức hcm của đảng viên, quần bọn chúng thuộc phạm vi chỉ huy củachi bộ; biểu dương hầu hết đảng viên tiền phong gương mẫu, có việc làm nuốm thể,thiết thực về học tập bốn tưởng và tuân theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp Hồ Chí Minh; đồngthời, giáo dục, hỗ trợ những đảng viên gồm sai phạm (nếu có);

- thông báo ý con kiến của đảng viên, quần chúng vềsự lãnh đạo của chi bộ cùng vai trò chi phí phong gương chủng loại của đảng viên (nếu có) đểchi cỗ có biện pháp phát huy ưu điểm, hạn chế và khắc phục khuyết điểm, kịp thời ngăn chặn,đấu tranh với những biểu lộ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;

- Đề ra một số nhiệm vụ nỗ lực thể, thiết thực, bứcxúc trước mắt nhằm thực hiện trong tháng tới theo chức năng, trọng trách của đưa ra bộvà sự lãnh đạo của cung cấp ủy cấp trên; đồng thời, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho đảngviên thực hiện;

- bỏ ra bộ thảo luận, tham gia đóng góp chủ ý vềcác nội đung trên. Trong quy trình thảo luận, đồng minh chủ trì yêu cầu phát huy dânchủ, lắng nghe ý kiến của đảng viên và gợi nhắc những nội dung quan trọng đặc biệt để đảngviên tham gia thảo luận, thể hiện chủ yếu kiến của mình. Khi gồm những sự việc cầnbiểu quyết mà đang có chủ kiến khác nhau, bỏ ra bộ cần thương lượng kỹ trước khi biểuquyết.

* Phần kết thúc

- Đồng chí công ty trì cầm tắt ý kiến phát biểu củađảng viên và tóm lại những sự việc lớn, đặc trưng mà đưa ra bộ đang thảo luận, thốngnhất;

- chi bộ biểu quyết thông qua kết luận (nghị quyết)của bỏ ra bộ. Đồng chí thư cam kết ghi rõ số đảng viên đồng ý, không gật đầu và số có ýkiến khác;

- Đồng chí công ty trì và thư ký kết ký vào biên phiên bản cuộchọp. Sổ ghi biên bản họp đưa ra bộ đề xuất được thống trị và tàng trữ theo quy định.

2. Ngôn từ sinh hoạt siêng đề

Ngoài các buổi sống với nội dung nêu trên,ít nhất từng quý một lần, bỏ ra bộ chọn một trong những vấn đề sau để sinh hoạtchuyên đề:

- các chuyên đề về học tập tập tư tưởng và có tác dụng theotấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo phía dẫn của trung ương và cấp cho ủy cấp trên;

- giải pháp xây dựng đảng bộ, bỏ ra bộ vào sạch,vững táo bạo hoặc củng cố, khắc phục các đại lý yếu kém;

- Các chiến thuật xây dựng nông thôn mới ;

- vấn đề xây dựng xã (ấp, bản, làng...), quần thể phố(khu dân cư...) văn hóa; biện pháp hỗ trợ đảng viên nghèo, có hoàn cảnh đặc biệtkhó khăn;

- việc đấu tranh phòng, kháng tham nhũng, lãngphí, tiêu cực và những tệ nạn làng mạc hội làm việc địa phương, cơ quan, 1-1 vị;

- công tác đào tạo, tu dưỡng cán bộ và chế tạo ra nguồnphát triển đảng viên;

- Công tác làm chủ và phân công công tác cho đảngviên;

- Biện pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu, thammưu và quy trình xây dựng một đề án, đề tài tất cả chất lượng;

- phương pháp tự nghiên cứu, học tập tập nhằm không ngừngnâng cao chuyên môn kiến thức được cho cán bộ, đảng viên v.v.

II. NỘI DUNG CỤ THỂ ĐỐI VỚI MỘTSỐ LOẠI HÌNH đưa ra BỘ

Ngoài hồ hết nội dung tiến hành chung đối với cácloại hình chi bộ tại Mục I nêu trên, những chi bộ địa thế căn cứ chức năng, nhiệm vụ vàtình hình, đặc điểm của chi bộ mình mà đi sâu vào một số nội dung ví dụ sau:

1. Đối với bỏ ra bộ địa phận dâncư xóm (xóm, ấp, bản, tổ dân phố...)

- Sự lãnh đạo của bỏ ra bộ và vai trò, trách nhiệmcủa đảng viên trong việc tiến hành nhiệm vụ phát triển kinh tế, kiến tạo nôngthôn mới. Việc chuyển dời cơ cấu kinh tế tài chính và áp dụng các văn minh khoa học tập -công nghệ vào sản xuất; thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước; công tác xóa đói,giảm nghèo với các chuyển động nhân đạo, tự thiện; thực hiện chính sách đối vớingười gồm công cùng nhiệm vụ cách tân và phát triển văn hóa - buôn bản hội, cải thiện đời sinh sống củanhân dân…;

- Việc thực hiện Quy chế dân nhà ở các đại lý và cuộcvận động thi công thôn (làng, ấp, bản...), tổ dân phố (khu phố, khu dân cư...)văn hóa;

- việc đấu tranh phòng, kháng tham nhũng, lãngphí; công tác quản lý, sử dụng đất đai và cai quản xây dựng đô thị; bảo vệ vệsinh môi trường, bình an giao thông, tranh đấu phòng, chống các tệ nạn buôn bản hộitrên địa bàn;

- việc bồi dưỡng, trợ giúp quần chúng, tạo nguồnphát triển đảng viên ngơi nghỉ khu cư dân và việc làm chủ đảng viên đi làm ăn xa...

2. Đối với chi bộ cơ quanhành chính, đơn vị sự nghiệp

- Sự chỉ đạo của bỏ ra bộ và ý thức chủ động,sáng tạo, ý thức trách nhiệm của đảng viên vào việc thực hiện nhiệm vụ chínhtrị, công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị chức năng và chức trách, trách nhiệm được giao;

- việc xây dựng và tiến hành các quy định, quychế, nội quy của cơ quan, 1-1 vị; tiến độ và quality thực hiện các nhiệm vụđược giao (nghiên cứu, tham mưu; giảng dạy, học tập; khám trị bệnh; thực hiệncác đề tài, đề án nghiên cứu và phân tích khoa học...);

- câu hỏi phòng, phòng quan liêu, tham nhũng, thựchành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực (trong thực hiện nhiệm vụ của công chức,viên chức; vào giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học; vào khám, chữa bệnh...);

- Việc tiến hành Quy chế dân công ty ở đại lý và Quyđịnh của cục Chính trị về đảng viên đã công tác liên tục giữ mối contact vớiđảng ủy, đưa ra ủy cửa hàng và gương mẫu tiến hành nghĩa vụ công dân địa điểm cư trú;

- công tác làm việc đào tạo, tu dưỡng cán bộ; việc tựnghiên cứu, học tập nâng cấp trình độ, kỹ năng của cán bộ, đảng viên; côngtác cải tiến và phát triển đảng viên...

Xem thêm: Sửa Màn Hình Bị Phóng To Win 7, Đây Là Cách Giải Quyết

3. Đối với chi bộ doanh nghiệpNhà nước

Sự lãnh đạo của bỏ ra bộ và trọng trách của đảngviên trong việc xây dựng, tiến hành nhiệm vụ sản xuất, marketing của doanhnghiệp; việc thực hiện chủ trương cổ phần hóa công ty Nhà nước của Đảng,Nhà nước;

- tình hình tổ chức, hoạt động vui chơi của các đoàn thểquần chúng và đời sống, câu hỏi làm của bạn lao động;

- câu hỏi xây dựng và triển khai Quy chế dân nhà ởcơ sở; bài toán tham gia các hoạt động xã hội, trường đoản cú thiện, nhân đạo của doanh nghiệp;

- vấn đề đấu tranh phòng, phòng tham nhũng, lãngphí trong doanh nghiệp; Việc triển khai Quy định của bộ Chính trị về đảng viênđang công tác thường xuyên giữ mỗi contact với đảng ủy, bỏ ra ủy các đại lý và gương mẫuthực hiện nhiệm vụ công dân nơi cư trú;

- việc học tập nâng cấp trình độ, loài kiến thức, taynghề của cán bộ, đảng viên, người lao động.

4. Đối với bỏ ra bộ vào doanhnghiệp liên kết kinh doanh với nước ngoài

- Vai trò, trách nhiệm của đưa ra bộ và đảng viêntrong câu hỏi tham gia xây dựng, triển khai nhiệm vụ sản xuất, marketing của doanhnghiệp;

- việc xây dụng và triển khai nội quy, quy chế,quy định, điều lệ của doanh nghiệp; việc tiến hành các hợp đồng lao động, thỏaước lao rượu cồn tập thể...;

- tình trạng đời sống, câu hỏi làm của người lao động;mối quan hệ tình dục giữa bạn lao rượu cồn và người tiêu dùng lao động, giữa người việt Namvà người quốc tế trong doanh nghiệp;

- công tác làm việc xây dựng, củng nuốm và cải tiến và phát triển cácđoàn thể quần chúng trong doanh nghiệp; công tác làm việc bồi dưỡng, giúp đỡ, tạo nguồnphát triển đảng viên...

5. Đối với bỏ ra bộ trong doanhnghiệp bốn nhân, công ty lớn 100% vốn nước ngoài

- phương châm của đưa ra bộ và trách nhiệm của đảngviên trong bài toán tham gia xây dựng, tiến hành nhiệm vụ sản xuất, marketing củadoanh nghiệp;

- câu hỏi chấp hành nhà trương, mặt đường lối, nghị quyếtcủa Đảng, chủ yếu sách, pháp luật của nhà nước và triển khai nội quy, quy chế, quyđịnh, điều lệ của doanh nghiệp;

- thực trạng đời sống, câu hỏi làm của người lao động;việc thực hiện các vừa lòng đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể; mối quan hệ giữangười lao động và người sử dụng lao động, giữa người nước ta với bạn nướcngoài (nếu có);

- bài toán tuyên truyền, di chuyển xây dựng, củng cố,phát triển tổ chức đảng và các đoàn thể quần chúng trong doanh nghiệp; công tácbồi dưỡng, góp đỡ, tạo thành nguồn trở nên tân tiến đảng viên.

6. Đối với bỏ ra bộ trong lực lượngvũ trang (Quân đội, Công an)

Chi ủy, bỏ ra bộ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụchính trị của từng mô hình chi cỗ để xác định nội dung sinh hoạt mang lại phù hợp.Chú ý một trong những nội dung sau:

- Sự chỉ đạo của chi bộ trong việc bồi dưỡng,giáo dục, đẩy mạnh truyền thống tốt đẹp của lực lượng vũ khí nhân dân; xây dựngchi cỗ trong sạch, vững táo tợn gắn với xây dựng đơn vị chức năng vững bạo gan toàn diện;

- quán triệt mang đến đảng viên, cán bộ, chiến sỹ nắmvững nhiệm vụ chính trị của solo vị, thực hiện nghiêm những nghị quyết, chỉ thị, mệnhlệnh của cấp cho trên;

- Việc triển khai điều lệnh, điều lệ và ý thức tổchức, chấp hành kỷ cương, kỷ luật của quân đội, công an; thành lập nền nếp chínhquy, tiến bộ sẵn sàng kungfu và giao hàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc đẹp cácnhiệm vụ được giao.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các tỉnh giấc ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trungương căn cứ Hướng dẫn này với tình hình, quánh điểm ví dụ của đảng bộ, chỉ đạo,hướng dẫn việc ví dụ hóa nội dung, hiệ tượng sinh hoạt cho tương xứng với từng loạihình chi bộ trong các mô hình tổ chức cửa hàng đảng trực thuộc đảng bộ;

Các cấp ủy cung cấp trên của chi bộ tăng cường côngtác chỉ đạo, kiểm tra, gợi ý và đôn đốc bài toán thực hiện; coi trọng việc sơ kết,tổng kết, rút tay nghề để đẩy mạnh ưu điểm, không xong xuôi đổi new nội dung,hình thức, nâng cấp chất lượng sinh hoạt chi bộ; kịp thời biểu dương, phổ biếnvà nhân rộng tởm nghiệm của rất nhiều nơi làm cho tốt, phê bình rất nhiều nơi tất cả sai sót,lệch lạc và thông báo trong toàn đảng bộ.

Hướng dẫn này sửa chữa Hướng dẫn số 05-HD/BTCTWngày 25 tháng 5 năm 2007 và các văn phiên bản khác của Ban tổ chức triển khai Trung ương tất cả liênquan đến ngôn từ sinh hoạt bỏ ra bộ.

Xem thêm: Gặp Lại Nhân Vật Chính Bài Thơ Gửi Em Cô Thanh Niên Xung Phong '

Trong quá trình thực hiện, nếu tất cả vấn đê gì vướngmắc, các cấp ủy đảng kịp lúc phản ảnh về Ban tổ chức Trung ương.