Icon cờ việt nam trên facebook

  -  
Đây là lá cờ Việt Nam. Tất cả một ngôi sao 5 cánh năm cánh mập ⭐️ ở chính giữa lá cờ đỏ. Màu đỏ tượng trưng cho việc cách mạng và chiến thắng. Năm dòng sừng của ngôi sao năm cánh tượng trưng cho tất cả những người lao cồn