KHI NÀO DÙNG DẤU PHẨY TRONG MỆNH ĐỀ QUAN HỆ

  -  

Đại từ quan hệ với những điều cần lưu ý

Các mệnh đề trong giờ Anh được nối với nhau bằng những đại từ. Cho nên, đại từ đóng vai trò vô cùng quan trọng, nội dung bài viết dưới đây chỉ ra rằng đại từ quan liêu hệ cùng những vấn đề cần lưu ý. Các đại từ quan hệ nam nữ trong giờ anh:


*

1. WHO:

- cai quản từ trong mệnh đề quan liêu hệ- sửa chữa thay thế cho danh trường đoản cú chỉ tín đồ ….. N (person) + WHO + V + O

2. WHOM:

- có tác dụng túc từ mang đến động từ trong mệnh đề quan tiền hệ- thay thế sửa chữa cho danh tự chỉ người…..N (person) + WHOM + S + V

3. WHICH:

- thống trị từ hoặc túc từ trong mệnh đề quan tiền hệ- sửa chữa cho danh từ chỉ vật….N (thing) + WHICH + V + O….N (thing) + WHICH + S + V

4. THAT:

- có thể thay cố cho địa điểm của who, whom, which trong mệnh đề tình dục quan hệ xác định* các trường hợp hay sử dụng “that”:- lúc đi sau các vẻ ngoài so sánh nhất- khi đi sau các từ: only, the first, the last- lúc danh từ bỏ đi trước bao gôm từ đầu đến chân và vật- khi đi sau những đại trường đoản cú bất định, đại từ che định, đại trường đoản cú chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.Bạn đang xem: bao giờ dùng vết phẩy trong mệnh đề quan lại hệ

Ex: He was the most interesting person that I have ever met.

Bạn đang xem: Khi nào dùng dấu phẩy trong mệnh đề quan hệ

It was the first time that I heard of it.

These books are all that my sister left me.

She talked about the people and places that she had visited.

* các trường đúng theo không dùng that:

- vào mệnh đề quan hệ tình dục không xác định- sau giới từ

5. WHOSE:dùng để chỉ thiết lập cho danh từ bỏ chỉ người hoặc vật, hay thay cho các từ: her, his, their, hoặc vẻ ngoài ‘s…..N (person, thing) + WHOSE + N + V ….

1.Khi nào sử dụng dấu phẩy ?

Khi danh trường đoản cú đứng trước who, which, whom... Là:

+ Danh trường đoản cú riêng, tên

Ha Noi, which ....

Mary, who is ...

+ có this, that, these, those đứng trước danh từ:

+ có sở hữu đứng trước danh từ:

My mother, who is ....

Xem thêm: Đặc Điểm Nào Sau Đây Không Đúng Về Biển Đông ? Đặc Điểm Nào Sau Đây Không Đúng Với Biển Đông

+ Là đồ gia dụng duy nhất ai cũng biết: (Sun (mặt trời), moon (mặt trăng) The Sun, which ...

2. Đặt vệt phẩy làm việc đâu?

- ví như mệnh đề quan tiền hệ trọng tâm thì dùng 2 lốt phẩy đặt ở đầu cùng cuối mệnh đề

My mother, who is a cook, cooks very well

- nếu như mệnh đề quan hệ tình dục ở cuối thì dùng một lốt phẩy đặt ở đầu mệnh đề,cuối mệnh đề sử dụng dấu chấm.

This is my mother, who is a cook .

3. Lúc nào có thể lược quăng quật đại từ dục tình WHO, WHICH, WHOM...

- lúc nó có tác dụng túc từ cùng phía trước nó không có dấu phẩy, không tồn tại giới trường đoản cú (whose ko được bỏ) This is the book which I buy.

Ta thấy which là túc trường đoản cú (chủ từ là I, đụng từ là buy), phía trước không có phẩy tốt giới từ gì cả nên hoàn toàn có thể bỏ which đi: -> This is the book I buy. This is my book, which I bought 2 years ago.

Trước chữ which có dấu phẩy cần không thể bỏ được. This is the house in which I live.

Xem thêm: Vì Sao Nói Nhà Nước Ta Là Nhà Nước Của Ai, Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Trước which gồm giới tự in phải cũng không bỏ which đựơc. This is the man who lives near my house. Who là chủ từ (của cồn từ lives) phải không thể quăng quật nó được.

4. Lúc nào KHÔNG ĐƯỢC dùng THAT: - lúc phía trước nó gồm dấu phẩy hoặc giới từ: This is my book, that I bought 2 years ago. (sai) vị phía trước tất cả dấu phẩy - phải dùng which. This is the house in that I live. (sai) do phía trước có giới tự in - bắt buộc dùng which

5. Bao giờ bắt buộc dùng THAT - khi danh từ mà nó thay thế gồm 2 danh tự trở lên trong đó vừa có tín đồ vừa có vật. The man & his dog that.... That sửa chữa cho: bạn và chó