Listening unit 10 lớp 11 trang 64

     

Phần Listening hướng dẫn phương pháp làm bài bác nghe với chủ thể Nature in Danger (Thiên nhiên đang lâm nguy) - trong số những chủ đề rất rất đáng quan trung tâm trong công tác Tiếng Anh lớp 11. Bài viết cung cấp những từ vựng, cấu tạo cần chú ý cũng như gợi nhắc giải bài bác tập phần Listening vào sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Listening unit 10 lớp 11 trang 64

*

Before you listen (Trước khi chúng ta nghe)

Work in pairs. Name some national parks in Vietnam. (Làm vấn đề theo cặp. Nói tên một số vườn tổ quốc ở việt Nam.)

Cat tía National Park (Vườn đất nước Cát Bà)Cat Tien National Park (Vườn non sông Cát Tiên)Cuc Phuong National Park (Vườn đất nước Cúc Phương)Bach Ma National Park (Vườn non sông Bạch Mã)

Listen & repeat. (Lắng nghe cùng nhắc lại)

scenic features: đặc trưng phong cảnhdevastating: tàn phámaintenance: duy trì, bảo vệapproximately: xấp xỉ, khoảngvehicles: xe cộ cộcompletely: hoàn toàn, đầy đủ

While you listen (Trong khi chúng ta nghe)

Task 1. Listen to the passage và decide if the following statements are true (T) or false (F). (Nghe đoạn văn và khẳng định xem các phát biểu sau là đúng (T) hoặc sai (F).)

 TF
1. National parks protect & preserve the natural beauty of the land. (Vườn quốc gia đảm bảo an toàn và bảo đảm vẻ đẹp tự nhiên và thoải mái của đất.) 
2. They usually contain a variety of scenic features. (Chúng luôn có tương đối nhiều đặc điểm đa dạng mẫu mã về cảnh vật.) 
3. All national parks are in danger of being destroyed. (Tất cả các vườn non sông đều có nguy cơ tiềm ẩn bị tàn phá.) 
4. Large areas of national parks can be destroyed by fire. (Những quanh vùng rộng lớn của sân vườn quốc gia rất có thể bị phá hủy bởi lửa.) 
5. Visitors vày not help to lớn preserve và protect national parks. (Du khách không hỗ trợ gì để bảo tồn và bảo đảm an toàn các vườn quốc gia.) 

Task 2. Listen again & answer the questions. (Nghe lại và trả lời các câu hỏi.)

1. How many national parks are there in the United States? (Ở Mỹ gồm bao nhiêu vườn quốc gia?)=> There are 52 national parks in the United States. (Có 52 vườn quốc gia ở Mỹ.)2. How many people visit national parks every year? (Mỗi năm có bao nhiêu tín đồ đến thăm vườn quốc gia?)=> Millions of people visit national parks every year. (Hàng triệu con người đến thăm vườn non sông hàng năm.)3. Can you name some problems which national parks are facing currently? (Bạn có thể kể tên một số vấn đề mà những vườn tổ quốc hiện trên đang bắt buộc đối mặt?)=> Rare animals are killed or hunted for fur. (Động vật quý hiếm bị giết mổ hoặc bị săn bắt đem lông.)=> Trees are cut down for wood.

Xem thêm: Người Ta Dựa Vào Đặc Điểm Nào Để Chia Saccarit, Người Ta Dựa Vào Đặc Điểm Nào Sau Đây


Xem thêm: Bài 1 Trang 68 (Luyện Tập) Sgk Toán 5 Luyện Tập Trang 68 Sgk Toán 5, Luyện Tập


(Cây bị đốn hạ để gia công củi.)=> Forest fires. (Cháy rừng.)=> Pollution from visitors" vehicles. (Ô lây lan từ phương tiện đi lại của du khách.)4. What should be done to protect them? (Nên làm cái gi để bảo vệ chúng?)=> Rare animals & trees should be protected by laws. (Động vật quý hiếm và cây cỏ nên được bảo đảm bằng những bộ luật.)=> Fires caused by careless people should be limited. (Hỏa hoạn tạo ra bởi những người dân vô ý bắt buộc được hạn chế.)=> Pollution from their vehicles should be decreased. (Ô truyền nhiễm từ xe cộ cộ đề nghị được giảm thiểu.)=> Money should be raised for the national parks" staff. (Nên tăng lương cho nhân viên cấp dưới trong sân vườn quốc gia.)

After you listen (Sau khi chúng ta nghe)

Work in groups. Summarize the passage, using the information in Tasks 1 và 2. (Làm việc nhóm. Nắm tắt đoạn văn, sử dụng tin tức trong bài bác tập 1 với 2.)

Gợi ý:

The aims of national parks are khổng lồ protect & preserve the natural beauty of land. They contain a variety of scenic features. There are 52 national parks in the USA và millions of people visit them every year. Many national parks are in danger of being destroyed. If their problems are not solved, they will be destroyed completely.

Dịch:

Mục đích của những vườn quốc gia là bảo đảm an toàn và bảo tồn vẻ đẹp thoải mái và tự nhiên của vùng đất. Chúng có rất nhiều các quánh điểm đa dạng về cảnh vật. Bao gồm 52 vườn giang sơn ở Mỹ với hàng triệu người đến thăm hàng năm. Những vườn tổ quốc đang có nguy cơ bị tàn phá. Nếu sự việc này không được giải quyết, chúng sẽ bị phá hủy hoàn toàn.