MÃ NGÀNH ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

  -  

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Trường Đại học Bách khoa hà thành là trường đại học chuyên ngành kỹ thuật đầu ngành tại vn dự kiến áp dụng 3 phương thức xét tuyển: Xét tuyển chọn tài năng; Xét tuyển dựa trên công dụng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và Xét tuyển chọn dựa trên công dụng Kỳ thi reviews tư duy (tổ chức thi riêng) với khoảng 7.420 chỉ tiêu. Thông tin chi tiết các bạn hãy xem nội dung dưới đây.

Bạn đang xem: Mã ngành đại học bách khoa hà nội

TUYỂN SINH CÁC NGÀNH

Ngành nghệ thuật sinh học

Mã ngành: BF1

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, B00, BK1, BK2

Ngành chuyên môn thực phẩm

Mã ngành: BF2

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ thích hợp xét tuyển: A00, B00, BK1, BK2

Ngành nghệ thuật hóa học

Mã ngành: CH1

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ thích hợp xét tuyển: A00, B00, D07, BK2

Ngành Hóa học

Mã ngành: CH2

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, B00, D07, BK2

Ngành nghệ thuật in

Mã ngành: CH3

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, B00, D07, BK2

Ngành technology giáo dục

Mã ngành: ED2

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, BK1

Ngành kỹ thuật điện

Mã ngành: EE1

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, BK1

Ngành Kỹ thuật điều khiển và auto hóa

Mã ngành: EE2

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, BK1

Ngành kinh tế tài chính công nghiệp

Mã ngành: EM1

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, BK3

Ngành thống trị công nghiệp

Mã ngành: EM2

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, BK3

Ngành quản trị gớm doanh

Mã ngành: EM3

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, BK3

Ngành Kế toán

Mã ngành: EM4

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, BK3

Ngành Tài bao gồm ngân hang

Mã ngành: EM5

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, BK3

Ngành Kỹ thuật điện tử viễn thông

Mã ngành: ET1

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, BK1

Ngành kỹ thuật môi trường

Mã ngành: EV1

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, B00, D07, BK2

Ngành làm chủ tài nguyên và môi trường

Mã ngành: EV2

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, D07, BK2

Ngành giờ đồng hồ anh khoa học kỹ thuật và Công nghệ

Mã ngành: FL1

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ vừa lòng xét tuyển: D01

Ngành tiếng anh chuyên nghiệp quốc tế

Mã ngành: FL2

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ hợp xét tuyển: D01

Ngành nghệ thuật nhiệt

Mã ngành: HE1

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, BK1

Ngành kỹ thuật máy tính

Mã ngành: IT1

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, BK1

Ngành Kỹ thuật thiết bị tính

Mã ngành: IT2

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, BK1

Ngành kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành: ME1

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, BK1

Ngành kỹ thuật cơ khí

Mã ngành: ME2

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, BK1

Ngành Toán tin

Mã ngành: MI1

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, BK1

Ngành khối hệ thống thông tin cai quản lý

Mã ngành: MI2

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, BK1

Ngành kỹ thuật đồ gia dụng liệu

Mã ngành: MS1

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D07, BK1

Ngành đồ dùng lý kỹ thuật

Mã ngành: PH1

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, A02, BK1

Ngành kỹ thuật hạt nhân

Mã ngành: PH2

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, A02, BK1

Ngành vật lý y khoa

Mã ngành: PH3

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, A02, BK1

Ngành nghệ thuật ô tô

Mã ngành: TE1

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, BK1

Ngành kỹ thuật cơ khí đụng lực

Mã ngành: TE2

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, BK1

Ngành Kỹ thuật hàng không

Mã ngành: TE3

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, BK1

Ngành kỹ thuật dệt may

Mã ngành: TX1

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, BK1

Ngành kỹ thuật thực phẩm

Mã ngành: BF-E12

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, B00, BK1, BK3

Ngành kỹ thuật hóa dược

Mã ngành: CH-E11

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, B00, D07, BK3

Ngành khối hệ thống điện và năng lượng tái tạo

Mã ngành: EE-E18

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, B00, BK1, BK3

Ngành Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa

Mã ngành: EE-E8

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, B00, BK1, BK3

Ngành Tin học tập công nghiệp và tự động hóa

Mã ngành: EE-EP

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, B00, BK1, D29

Ngành so sánh kinh doanh

Mã ngành: EM-E13

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ đúng theo xét tuyển: D07, A01, D01, BK3

Ngành Logistics và cai quản chuỗi cung ứng

Mã ngành: EM-E14

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ phù hợp xét tuyển: D07, A01, D01, BK3

Ngành Kỹ thuật năng lượng điện tử viễn thông

Mã ngành: ET-E4

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, BK1, BK3

Ngành nghệ thuật y sinh

Mã ngành: ET-E5

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, BK1, BK3

Ngành khối hệ thống nhúng thông minh với Iot

Mã ngành: ET-E9

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, BK1, D28

Ngành truyền thông số và kỹ thuật nhiều phương tiện

Mã ngành: ET-E16

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, BK1, BK3

Ngành công nghệ thông tin Việt-Nhật

Mã ngành: IT-E6

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, BK1, D28

Ngành technology thông tin Global ICT

Mã ngành: IT-E7

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, BK1, BK3

Ngành Khoa học dữ liệu và trí óc Nhân tạo

Mã ngành: IT-E10

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, BK1, BK3

Ngành bình yên không gian số

Mã ngành: IT-E15

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, BK1, BK3

Ngành technology thông tin Việt-Pháp

Mã ngành: IT-EP

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, BK1, D29

Ngành nghệ thuật cơ năng lượng điện tử

Mã ngành: ME-E1

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, BK1, BK3

Ngành khkt Vật liệu

Mã ngành: MS-E3

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, BK1, BK3

Ngành chuyên môn ô tô

Mã ngành: TE-E2

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, BK1, BK3

Ngành Cơ khí mặt hàng không Việt-Pháp

Mã ngành: TE-EP

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, BK1, D29

Ngành Điện tử viễn thông - Leibniz Hannover

Mã ngành: ET-LUH

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, BK1, D26

Ngành Cơ khí sản xuất máy

Mã ngành: ME-GU

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, BK1, BK3

Ngành Cơ năng lượng điện tử - Leibniz

Mã ngành: ME-LUH

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, BK1, D26

Ngành Cơ năng lượng điện tử - Nagaoka

Mã ngành: ME-NUT

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, BK1, D28

Ngành cai quản trị marketing – Troy

Mã ngành: TROY-BA

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, BK3

Ngành Khoa học máy tính xách tay – Troy

Mã ngành: TROY-IT

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, BK3

Tổ thích hợp môn xét tuyển

- tổng hợp khối A00: Toán - trang bị lý - Hóa học.

- tổng hợp khối A01: Toán - vật lý - giờ đồng hồ anh.

- tổ hợp khối A02: Toán - trang bị lý - Sinh học.

- tổng hợp khối B00: Toán - hóa học - Sinh học.

- tổ hợp khối D01: Ngữ văn - Toán - giờ đồng hồ anh.

- tổ hợp khối D07: Toán - chất hóa học - giờ đồng hồ anh.

- tổng hợp khối D26: Toán - vật dụng lý - giờ đồng hồ Đức.

- tổng hợp khối D28: Toán - đồ vật lý - tiếng Nhật.

Xem thêm: Trọn Bộ Câu Hỏi Phỏng Vấn Giao Dịch Viên Vietinbank Kèm Gợi Ý Trả Lời

- tổ hợp khối D29: Toán - vật dụng lý - giờ đồng hồ Pháp.

Phương thức xét tuyển tài năng:

-Với 10-20% tổng chỉ tiêu, gồm những phương thức: xét tuyển thẳng học tập sinh giỏi theo quy định của cục GDĐT; xét tuyển chọn dựa trên những chứng chỉ nước ngoài SAT, ACT, A-Level cùng IELTS; xét làm hồ sơ năng lực phối kết hợp phỏng vấn;

+Điều kiện dự tuyển là vấn đề trung bình chung học tập hằng năm học lớp 10, 11 cùng 12 đạt tự 8,0 trở lên (riêng so với thí sinh xuất sắc nghiệp năm 2021, lớp 12 chỉ tính học tập kỳ 1), được công nhận tốt nghiệp thpt và bao gồm điểm thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông đạt ngưỡng bảo vệ chất lượng vì Trường quy định.

Phương thức xét tuyển theo điểm thi:

-Với 80 - 90% tổng chỉ tiêu, gồm những phương thức xét tuyển sau:

+Dựa bên trên điểm thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2021 (50-60%) cho các ngành/chương trình huấn luyện có tổng hợp xét tuyển A00, A01, B00, D01, D07, D26, D28 cùng D29.

+Dựa trên tác dụng Kỳ thi reviews tư duy (30-40%) cho những ngành/chương trình đào tạo và huấn luyện có tổ hợp xét tuyển BK1, BK2 và BK3.

+Năm ni Đại học tập Bách khoa thủ đô hà nội tiếp tục áp dụng bề ngoài xét tuyển chọn dựa trên các chứng chỉ nước ngoài SAT, ACT và A-Level cho tất cả các ngành/chương trình đào tạo. Riêng đối với các sỹ tử có chứng chỉ IELTS nước ngoài 6.0+ (hoặc chứng chỉ tiếng Anh khác tương đương) được đk xét tuyển vào những ngành ngôn từ Anh và kinh tế tài chính - quản ngại lý.

-Đối với vẻ ngoài xét tuyển dựa trên hồ sơ năng lực phối hợp phỏng vấn, hồ hết thí sinh sau đây có thể đăng ký dự tuyển:

+Được tuyển chọn thẳng dẫu vậy không dự tuyển hoặc ko trúng tuyển vào các ngành theo quy định;

+Được chọn tham dự kỳ thi học viên giỏi giang sơn hoặc giành giải Nhất, Nhì, cha trong kỳ thi lựa chọn HSG cấp tỉnh/thành phố những môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, nước ngoài ngữ (lớp 10, 11, 12);

+Được chọn tham dự Cuộc thi KHKT quốc gia do bộ GDĐT tổ chức; (4) học viên hệ chăm (gồm chuyên Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học, nước ngoài ngữ) của những trường thpt và thpt chuyên trên toàn quốc, những lớp chuyên, hệ siêng thuộc những Trường đại học, Đại học tập quốc gia, Đại học vùng;

+Được chọn tham dự cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia vòng thi tháng, quý, năm.

Đối với hình thức xét tuyển chọn theo điểm thi tốt nghiệp THPT, sỹ tử có chứng chỉ tiếng anh quốc tế IELTS (Academic) từ 5.0 trở lên hoặc tương đương hoàn toàn có thể được quy thay đổi điểm vậy cho điểm thi môn giờ đồng hồ Anh nhằm xét tuyển vào những ngành/chương trình có tổng hợp xét tuyển A01, D07 với D01.

Chuyên ngành đào tạo, mã xét tuyển và tiêu chí dự kiến:

*

*

*

*

Mã tổng hợp Xét Tuyển

Tổ hòa hợp Xét tuyển chọn Điểm Thi xuất sắc Nghiệp THPT
Mã Tổ Hợp
A00Toán, thiết bị lý, Hóa học
A01Toán, đồ lý, giờ Anh
A02Toán, đồ gia dụng lý, Sinh học
B00Toán, Hóa học, Sinh học
D01Ngữ văn, Toán, giờ Anh
D07Toán, Hóa học, giờ Anh
D26Toán, đồ gia dụng lý, giờ Đức
D28Toán, đồ lý, tiếng Nhật
D29Toán, trang bị lý, giờ đồng hồ Pháp
Tổ hòa hợp Xét Tuyển công dụng Kỳ Thi Đánh Giá tứ Duy
Mã Tổ HợpCác Phần Thi
BK1Toán, Đọc hiểu, Tự lựa chọn Vật lý + Hóa học
BK2Toán, Đọc hiểu, Tự chọn Hóa học tập + Sinh học
BK3Toán, Đọc hiểu, Tự chọn Tiếng Anh

Phạm vi tuyển chọn sinh:

-Trường tuyển chọn sinh bên trên cả nước.

Xem thêm: Hoàn Cảnh Sáng Tác Câu Cá Mùa Thu (Thu Điếu), Bài Thơ: Câu Cá Mùa Thu

Đối tượng xét tuyển:

Thí sinh đủ điều kiện tham gia tuyển sinh theo quy chế tuyển sinh đại học hệ bao gồm quy, tuyển chọn sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo và huấn luyện giáo viên hệ chính quy phát hành theo Thông tứ số 05/2017/TT-BGDĐT cùng có hiệu quả học tập trung học phổ thông của tía môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển với điểm thi tía môn xét tuyển đạt yêu cầu của Trường.