Mẫu Báo Cáo Thu Chi Tiền Mặt

  -  
... 6. Tổng chi - mã số 06 tiêu chí này phản chiếu tổng số khiếp phí chuyển động chi bao gồm: chi tải báo, tạp chí; chi đại hội; đưa ra khen thưởng; chi hỗ trợ; chi phụ cung cấp cấp ủy; chi không giống Số liệu ... Chi hỗ trợ - mã số 10 chỉ tiêu này phản chiếu số ngân sách đầu tư tổ chức đảng đã chi cung ứng chi bộ trong kỳ theo quy định (Đại hội chi bộ trực thu c Đảng bộ bộ phận; chi bộ và đảng bộ phần tử trực thu c ... S01-TCĐ. 13. Chi khác - mã số 12 Biểu tất cả 13 loại phản ánh những nội dung ráng thể: tổng thu; ngân sách đầu tư kỳ trước gửi sang; đảng chi phí được trích lại; thu khác; tổng chi, chi thiết lập báo, tạp chí, chi tổ...

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo thu chi tiền mặt


*

*

*

tư liệu Biểu mẫu: "Báo cáo thu chi về mức giá hàng dự trữ và thực trạng phân phối chênh lệch thu chi" doc


... Đơn vị báo cáo Mẫu số B 13 - HBÁO CÁO THU CHI VỀ PHÍ HÀNG DỰ TRỮ VÀ TÌNH HÌNH PHÂN PHỐI CHÊNH LỆCH THU chi Năm : STChỉ tiêu Mã sốTổng sốTrong đóPhí ... định mức 012 Chi thực tiễn về phí 023 Chênh lệch chi phí định mức với thực tế03II. Phân phối4 Nộp cấp cho trên 045 bổ sung cập nhật nguồn kinh phí đầu tư 056 Trích lập quỹ ban ngành 067 Chênh lệch thu chi chưa phân...

Xem thêm: Cơ Sở Dữ Liệu Quan Hệ Tin Học 12, Tin Học 12 Bài 10: Cơ Sở Dữ Liệu Quan Hệ


*

*

... Năm…….BÁO CÁO Thu nộp đóng góp Quỹ cung cấp việc làm ngoài nước của người lao cồn Quý …….năm…… 1. Số bắt buộc nộp kỳ trước gửi sang: 2. Số thu trong kỳ: Stt thị phần Số lao đụng Số tiền 1...

Xem thêm: Phân Tích Chiến Lược Marketing Của Th True Milk “Nhắm” Vào Sức Khỏe Khách Hàng


... báo cáo thu hoạch cá thể theo niềm tin nghiên cứu: nội dung báo cáo thể hiện rất đầy đủ các mặt chuyển động thực tập. Sự áp dụng các phương thức nghiên cứu để thu thập số liệu viết báo cáo thu ... DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúcBÁO CÁO THU HOẠCH CÁ NHÂNĐỢT THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM THỨ HAIPHẦN I. SƠ YẾU LÍ LỊCH2. Họ, thương hiệu sinh viên:…………………………………………. ... Hoạt động.PHẦN III. ĐÁNH GIÁ chung VÀ PHƯỚNG HƯỚNG PHẤN ĐẤU1. Một số thu hoạch béo qua đợt TTSP năm thứ ba (những mặt mạnhvà mặt yếu).2. Tự đánh giá, xếp một số loại TTSP (dựa vào tiêu chuẩn chỉnh để đánh...