Mẫu giấy thanh toán tạm ứng theo thông tư 200

  -  
Tin Tức Tài liệu kế toán Văn phiên bản pháp nguyên tắc mẫu mã biểu bài toán làm kế toán Tài liệu khác Tin học văn phòng công sở Blog

Mẫu giấy giao dịch thanh toán tiền tạm thời ứng theo thông tư 200 là bảng liệt kê các khoản đã nhận tạm ứng và các khoản đã bỏ ra của fan nhận lâm thời ứng. Giấy giao dịch thanh toán tiền tạm bợ ứng là đại lý quyết toán số tiền tạm thời ứng với ghi sổ kế toán tài chính (kèm theo triệu chứng từ gốc).

Bạn đang xem: Mẫu giấy thanh toán tạm ứng theo thông tư 200

Mẫu giấy giao dịch thanh toán tiền tạm bợ ứng theo thông tư 200

Mẫu giấy giao dịch tiền trợ thời ứng theo thông bốn 200 có tên mẫu số 04-TT nằm ở vị trí phụ lục III của thông tứ 200/2014/TT-BTC

*

Cách lập giấy thanh toán giao dịch tiền tạm ứng mẫu 04-TT

Ví dụ lập chủng loại giấy thanh toán giao dịch tiền tạmứng theo thông tứ 200

Địa chỉ: Số 3/3 Phan Trọng Tuệ, VQ, TT, hà nội (Ban hành theo TT số:200/2014TT-BTC

GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG

Ngày 07 tháng 01 năm 2018

Số: TTTƯ01001

Nợ TK6421

bao gồm TK 141.NV001

Họ cùng tên tín đồ thanh toán: Nguyễn Thị Anh

Địa chỉ (bộ phận): chào bán hàng

Số tiền trợ thì ứng được giao dịch theo bảng dưới đây:

Diễn giải

Số tiền

A

1

I.Số tiền tạm bợ ứng

…..........15.000.000............................

1.Số lâm thời ứng các kì trước chưa chi hết

…......... 15.000.000..........................

2. Số trợ thì ứng kì này

…........................................................

-Phiếu bỏ ra số:…. Ngày.....

............................................................

II.Số tiền sẽ chi

…............12.500.000..........................

…............12.500.000..........................

III. Chênh lệch

….............2.500.000...........................

1.Số tạm bợ ứng không chi hết(I-II)

..................2.500.000..........................

Xem thêm: Làm Sao Để Ngừng Yêu Đơn Phương, Làm Thế Nào Để Ngừng Yêu Đơn Phương

2.Chi quá số trợ thời ứng(II-I)

............................................................

ngày thứ 7 tháng 01 năm 2018

Giám đốc kế toán trưởng Phụ trách phần tử Người ý kiến đề xuất tạm ứng

(Đã ký) (Đã ký) (Đã ký) (Đã ký)

Góc trên phía bên trái của Giấy đề nghị tạm ứng ghi rõ tên đối kháng vị, tên cỗ phận. Phần đầu ghi rõ ngày, tháng, năm, số hiệu của giấy giao dịch thanh toán tiền lâm thời ứng; họ tên, đơn vị người thanh toán.

Căn cứ vào tiêu chí của cột A, kế toán tài chính ghi vào cột 1 như sau:

Mục I- Số tiền trợ thời ứng: bao gồm số tiền lâm thời ứng các kỳ trước chưa chi hết và số trợ thì ứng kỳ này, gồm:

Mục 1: Số lâm thời ứng các kỳ trước chưa bỏ ra hết: Căn cứ vào dòng xoáy số dư tạm bợ ứng tính mang lại ngày lập phiếu thanh toán trên sổ kế toán để ghi.

Mục 2 : Số nhất thời ứng kỳ này: căn cứ vào các phiếu đưa ra tạm ứng nhằm ghi, từng phiếu bỏ ra ghi 1 dòng.

Mục II- Số tiền đã chi: địa thế căn cứ vào các chứng từ giá thành của fan nhận trợ thì ứng để ghi vào mục này. Mỗi triệu chứng từ túi tiền ghi 1 dòng.

Mục III- Chênh lệch: Là số chênh lệch thân Mục I với Mục II.

- trường hợp số nhất thời ứng đưa ra không hết ghi vào dòng xoáy 1 của Mục III.

- Nếu bỏ ra quá số tạm thời ứng ghi vào dòng xoáy 2 của Mục III.

Sau khi lập chấm dứt giấy thanh toán tiền lâm thời ứng, kế toán thanh toán giao dịch chuyển mang lại kế toán trưởng soát xét và người có quyền lực cao doanh nghiệp duyệt. Giấy thanh toán tiền tạm ứng kèm theo hội chứng từ gốc được sử dụng làm địa thế căn cứ ghi sổ kế toán.

Xem thêm: Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 11, Giải Bài Tập Toán 3 Trang 11 Tập 1 Câu 1, 2, 3, 4

Phần chênh lệch tiền tạm thời ứng chi không hết đề nghị làm thủ tục thu hồi nộp quỹ hoặc trừ vào lương. Phần đưa ra quá số nhất thời ứng nên làm giấy tờ thủ tục xuất quỹ trả lại cho tất cả những người tạm ứng. Bệnh từ gốc, giấy thanh toán tạm ứng đề xuất đính kèm phiếu thu hoặc phiếu chi gồm liên quan.