MẪU SỔ QUỸ TIỀN MẶT THEO THÔNG TƯ 133

  -  
Chức năng bình luận bị tắt ở Mẫu sổ quỹ tiền mặt và hướng dẫn cách lập theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

*
*
*

Tin tức kế toán: Sổ quỹ tiền mặt theo Thông tư 133 được sử dụng cho thủ quỹ (hoặc dùng cho kế toán tiền mặt) để phản ánh tình hình thu, chi tồn quỹ tiền mặt bằng tiền Việt Nam của đơn vị. Sau đây Tin tức kế toán xin được chia sẻ với các bạn Mẫu sổ cái và hướng dẫn cách lập theo Thông tư 133/2016/TT-BTC. 

 I. Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo Thông tư 133.

Bạn đang xem: Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo thông tư 133

Các bạn tải mẫu về: 

 >> Bản Word

 >> Bản Excel 

 II. Mục đích, căn cứ và phương pháp ghi sổ.

 1. Mục đích.

Sổ này dùng cho thủ quỹ (hoặc dùng cho kế toán tiền mặt) để phản ánh tình hình thu, chi tồn quỹ tiền mặt bằng tiền Việt Nam của đơn vị.

 2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ.

Sổ này mở cho thủ quỹ: Mỗi quỹ dùng một sổ hay một số trang sổ. Sổ này cũng dùng cho kế toán chi tiết quỹ tiền mặt và tên sổ sửa lại là “Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt”. Tương ứng với 1 sổ của thủ quỹ thì có 1 sổ của kế toán cùng ghi song song.

– Căn cứ để ghi sổ quỹ tiền mặt là các Phiếu thu, Phiếu chi đã được thực hiện nhập, xuất quỹ.

– Cột A: Ghi ngày tháng ghi sổ.

Xem thêm: Ý Nghĩa Hình Xăm Geisha Có Ý Nghĩa Gì Bí Mật? Hãy Cùng Tìm Hiểu Ý Tưởng

– Cột B: Ghi ngày tháng của Phiếu thu, Phiếu chi.

– Cột C, D: Ghi số hiệu của Phiếu thu, số hiệu Phiếu chi liên tục từ nhỏ đến lớn.

– Cột E: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế của Phiếu thu, Phiếu chi.

– Cột 1: Số tiền nhập quỹ.

– Cột 2: Số tiền xuất quỹ.

– Cột 3: Số dư tồn quỹ cuối ngày. Số tồn quỹ cuối ngày phải khớp đúng với số tiền mặt trong két.

Định kỳ kế toán kiểm tra, đối chiếu giữa “Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt” với “Sổ quỹ tiền mặt”, ký xác nhận vào cột G.

Xem thêm: Cách Cắt Ảnh Thành 9 Phần Bằng Nhau, Cắt Ảnh Thành 9 Phần Bằng Nhau Instagram

* CHÚ Ý: Để theo dõi quỹ tiền mặt, kế toán quỹ tiền mặt phải mở “Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt” (Mẫu số S04b-DNN). Sổ này có thêm cột F “Tài khoản đối ứng” để phản ánh số hiệu Tài khoản đối ứng với từng nghiệp vụ ghi Nợ, từng nghiệp vụ ghi Có của Tài khoản 111 “Tiền mặt”.

*


? Chuyên trang kế toán: www.tuvientuongvan.com.vn

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO: