MỘT NGUYÊN TỬ CÓ ĐỘ ÂM ĐIỆN CÀNG LỚN TÍNH

  -  

A.Lý thuyết

I. Sự thay đổi độ âm điện của những nguyên tố

- Sự biến hóa tuần hoàn về thông số kỹ thuật electron nguyên tử của các nguyên tố là nguyên nhân chính dẫn đến sự thay đổi về tính chất của các nguyên tố.

Bạn đang xem: Một nguyên tử có độ âm điện càng lớn tính

- Độ âm điện của một nguyên tử càng lớn thì tính phi kim của nó càng mạnh mẽ và ngược lại.

- vào chu kì theo chiều tăng cao của năng lượng điện hạt nhân quý giá độ âm điện tăng dần.

-Trong team A theo chiều tăng dần đều của diện tích hạt nhân, cực hiếm độ âm điện giảm dần.

- Sự biến hóa giá trị độ âm điện với tính kim loại, tính phi kim phù hợp với nhau.

- Độ âm điện của một yếu tố càng mập thì tính phi kim càng mạnh, tính kim loại càng giảm và ngược lại.

*

II. Hóa trị của những nguyên tố

- vào chu kì 3 đi trường đoản cú đi tự trái lịch sự phải, hóa trị tối đa của các nguyên tố so với oxi tăng từ là một đến 7 còn hóa trị trong hợp chất khí đối với hiđro sút từ 4 mang đến 1

- trong chu kì hóa trị tối đa của những nguyên tố so với oxi tăng dần đều và hiđro sút dần.

Xem thêm: Mục Đích Sáng Tác Sử Thi ? Ôn Tập Văn Học Dân Gian Việt Nam

*

B.Bài tập

1. Dạng 1:Xác định thành phần hóa học dựa vào % khối lượng trong hòa hợp chất

Phương pháp:

Cần nhớ một trong những điểm sau:

- Hóa trị tối đa với oxi của nhân tố = STT nhóm A.

- Hóa trị với H (nếu có) = 8 - hóa trị cao nhất với oxi.

- % cân nặng của A vào hợp hóa học AxBylà %A = MA.100/M.

- Muốn khẳng định nguyên tố sẽ là nguyên tố như thế nào cần tìm được Mcủa nhân tố đó.

Ví dụ 1:Một nguyên tố tạo thành hợp hóa học khí với hidro tất cả công thức RH3. Yếu tố này chỉ chiếm 25,93% về khối lượng trong oxit bậc cao nhất. Xác định tên nguyên tố.

Hướng dẫn giải

Hợp chất với Hiđro là RH3⇒ Hóa trị của R cùng với Hidro là 3

⇒ Hóa trị cao nhất với Oxi là 5 ⇒ Oxitcao nhất gồm công thức là: R2O5

Ta có: (2R)/(16.5) = 25,93/74,07

⇒ R = 14⇒ R là nhân tố Nitơ

Ví dụ 2.

Xem thêm: Pha Ban Đầu Của Dao Động Điều Hòa Phụ Thuộc, Pha Ban Đầu Của Dao Động Điều Hoà

Oxit tối đa của một nguyên tố R cất 38,8% yếu tắc đó, còn trong hợp hóa học khí cùng với hidro đựng 2,74% hidro. Xác minh nguyên tố R.

Hướng dẫn giải

Công thức hợp hóa học khí với hidro của R là RHx⇒ Oxit tối đa của R là R2O8-x

Trong oxit tối đa của R tất cả 2R/16(8-x) = 38,8/61,2 (1)

Trong hợp hóa học với hidro của R có R/x = 97,26/2,74 (2)

⇒ R = 35,5x vậy vào phương trình (1) ta tất cả đáp án x = 1 cùng ⇒ R = 35,5 (Clo)