Ôn Tập Phép Cộng Và Phép Trừ Hai Phân Số

  -  

Chương 1: Ôn tập và bổ sung cập nhật về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích

- Chọn bài xích -Bài tập Ôn tập quan niệm về phân số. đặc điểm cơ bạn dạng của phân sốBài tập Ôn tập so sánh hai phân sốBài tập Ôn tập đối chiếu hai phân số (tiếp theo)Bài tập Phân số thập phânBài tập Ôn tập Phép cùng và phép trừ nhị phân sốBài tập Ôn tập Phép nhân với phép chia hai phân sốBài tập hỗn sốBài tập láo số (tiếp theo)Bài tập rèn luyện chung về phân số với hỗn sốBài tập Ôn tập về giải toánBài tập Ôn tập và bổ sung cập nhật về giải toánBài tập Ôn tập bảng đơn vị đo độ dàiBài tập Ôn tập bảng đơn vị chức năng đo khối lượngBài tập Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông. Héc-taBài tập Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị chức năng đo diện tíchBài tập Ôn tập chương 1

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 5: tại đây

Câu 1: muốn cộng nhị phân số gồm cùng mẫu mã số ta làm cho như sau:

A. Ta rước tử số cùng với tử số, mẫu số cùng với chủng loại số.

Bạn đang xem: ôn tập phép cộng và phép trừ hai phân số

B. Ta lấy tử số cùng với tử số, mẫu số giữ lại nguyên.

C. Ta không thay đổi tử số, mẫu số cùng với mẫu số.

D. Ta rước tử số cộng với tử số, mẫu số nhân với chủng loại số.

Hiển thị đáp án

Câu 2: lựa chọn phát biểu sai trong số phát biểu sau:

A. ước ao trừ nhị phân số tất cả cùng mẫu mã số ta rước tử số trừ đi tử số, giữ nguyên mẫu số.

B. Hy vọng trừ nhì phân số có cùng mẫu số ta lấy tử số trừ đi tử số, mẫu mã số trừ đi chủng loại số.

Xem thêm: Trong Các Chất Nào Trong Các Chất Sau Đây Là Hiđrocacbon ? C2H5Nh2 Ch3Cooh

C. Hy vọng cộng hai phân số khác chủng loại số, ta quy đồng chủng loại số nhì phân số rồi cộng hai phân số đã quy đồng.

D. ý muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng chủng loại số hai phân số rồi trừ nhì phân số đã quy đồng.

Hiển thị đáp án

+ hy vọng trừ nhị phân số cùng mẫu mã số ta trừ nhị tử số cùng nhau và giữ nguyên mẫu số.

+ ý muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số khác chủng loại số ta quy đồng mẫu số nhị phân số đó rồi cùng (hoặc trừ) nhì phân số sẽ quy đồng.

Vậy phân phát biểu không đúng là “Muốn trừ nhì phân số gồm cùng chủng loại số ta rước tử số trừ đi tử số, mẫu mã số trừ đi mẫu mã số”.

Xem thêm: Sơ Đồ Tư Duy Thì Hiện Tại Đơn, Sơ Đồ Tư Duy Các Thì Trong Tiếng Anh


Câu 3: Tính cùng chọn kết quả đúng:

*

*

Hiển thị đáp án

*


*

*

Hiển thị đáp án

*


*

*

Hiển thị đáp án
*
tổng số gạo, buổi chiều bán được
*
toàn bô gạo. Hỏi số gạo còn sót lại chiếm từng nào phần số gạo của quầy hoa màu đó?

*

Hiển thị đáp án

Coi tổng cộng gạo là 1 đơn vị.

Trong buổi sáng và buổi chiều, quầy lương thực đó đã bán được số gạo là:


Câu 10: tra cứu một phân số buổi tối giản, biết rằng nếu lấy

*
trừ đi phân số kia rồi cùng với
*
thì được phân số
*
. Vậy phân số nên tìm là: