>> Pháp Bảo

Kinh Kalama
Kinh Kalama
Ngày 30/03/2017 Lúc 08:00:00Tác giả: BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng
Kinh Trung Bộ (trọn bộ 3 tập)
Kinh Trung Bộ (trọn bộ 3 tập)
Ngày 03/09/2016 Lúc 10:54:23Tác giả: HT. Thích Minh Châu
Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt
Trường Bộ Kinh
Trường Bộ Kinh
Ngày 15/05/2016 Lúc 09:59:04Tác giả: HT. Thích Minh Châu
Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt
Kinh Nhiếp Phục Tham Dục
Kinh Nhiếp Phục Tham Dục
Ngày 13/05/2016 Lúc 14:29:42Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Nên tránh tham dục như tránh dẫm lên đầu một con rắn độc. Phải thực tập thiền quán mới buông bỏ được những gì mà người đời thường ham muốn.
Kinh Tăng Nhất A Hàm
Kinh Tăng Nhất A Hàm
Ngày 06/01/2016 Lúc 13:41:35Tác giả: HT. Thích Thanh Từ
Việt dịch: Hòa thượng Thích Thanh Từ
Kinh Di Giáo
Kinh Di Giáo
Ngày 31/12/2015 Lúc 10:40:29Tác giả: HT. Thích Trí Quang
Thế nên, các thầy Tỷ kheo, hãy giữ tịnh giới, đừng cho vi phạm, thiếu sót. Ai giữ tịnh giới thì người đó có thiện pháp. Không có tịnh giới thì mọi thứ công đức không thể phát sinh. Do đó mà biết tịnh giới là chỗ yên ổn nhất,…
Tương Ưng Bộ Kinh
Tương Ưng Bộ Kinh
Ngày 05/10/2015 Lúc 09:32:04Tác giả: HT. Thích Minh Châu
Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikàya) là bộ kinh thứ ba trong kinh tạng Pàli (Trường bộ, Trung bộ, Tương Ưng bộ, Tăng Chi bộ, và Tiểu bộ). Bộ kinh là một tập hợp các bài kinh dài ngắn không đều, nhưng đa số là các bài kinh ngắn, được sắp xếp…
Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết
Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết
Ngày 25/09/2015 Lúc 14:34:49Tác giả: HT Thích Duy Lực
Bộ Kinh “DUY MA CẬT” này, tôn yếu hiển bày pháp môn Bất Nhị. Chính đó là phương tiện của Chư Phật, Bồ Tát thị hiện chỉ rõ chỗ diệu dụng của bản tâm thanh tịnh, là PHÁP MÔN GIẢI THOÁT BẤT KHẢ TƯ NGHỊ mà Ngài DUY MA CẬT lặng thinh,…
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929