>> Pháp Bảo

Luật Tỳ-Nại Da Tạp Sự (trọn bộ 40 quyển)
Luật Tỳ-Nại Da Tạp Sự (trọn bộ 40 quyển)
Ngày 10/08/2015 Lúc 10:23:02Tác giả: Thích Tâm Hạnh
Những mẫu chuyện trong Bộ Luật này dạy cho chúng ta thấy được hành động và đời sống dù tốt hay xấu của từng vị Thầy trong các câu chuyện đều có quan hệ duyên khởi từ hiện tại dến quá khứ và tương lai giữa bản thân vị ấy với…
Giới Bản Khất Sĩ Tân Tu (Nữ)
Giới Bản Khất Sĩ Tân Tu (Nữ)
Ngày 25/05/2015 Lúc 13:00:00Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Giới bản tân tu này cần được học hỏi và thực tập song song với giới bản cổ truyền. Điều này được ghi nhận nơi giới thứ một trăm mười của các giới Phát lộ (Ba-dật-đề): "Vị nữ khất sĩ nào sau một năm thọ giới lớn mà chưa…
Giới Bản Khất Sĩ Tân Tu (Nam)
Giới Bản Khất Sĩ Tân Tu (Nam)
Ngày 23/05/2015 Lúc 13:00:00Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Giới kinh (Ba-la-đề-mộc-xoa) là con đường đào luyện người xuất gia. Thực tập theo Giới kinh, người xuất gia thanh tịnh hóa thân tâm, nuôi dưỡng lòng từ bi để tiếp xử với mọi loài và đi tới trên con đường giải thoát.
Tứ Phần Luật
Tứ Phần Luật
Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh và Thích Đức Thắng - Hiệu chính và chú thích: Tỳ-kheo Thích Nguyên Chứng
Bước Tới Thảnh Thơi
Bước Tới Thảnh Thơi
Ngày 08/04/2015 Lúc 03:00:00Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Giới Luật và Uy Nghi của Các Vị Sa Di
Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu
Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu
Ngày 05/04/2015 Lúc 03:00:00Tác giả: Thích Nhật Từ
Thực tập luật nghi hằng ngày (cho người mới tu)
Cương Yếu Giới Luật
Cương Yếu Giới Luật
Ngày 04/04/2015 Lúc 03:00:00Tác giả: HT Thích Thiện Siêu
Ba môn vô lậu học Giới Định Tuệ là con đường duy nhất đưa đến Niết bàn an lạc. Muốn đến Niết-bàn an lạc mà không theo con đường này thì chỉ loanh quanh trong vòng luân hồi ba cõi.
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Trọn Bộ 40 Quyển
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Trọn Bộ 40 Quyển
Ngày 03/04/2015 Lúc 03:00:34Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
Luật học mang nhiều nội dung hàm súc, bắt buộc phải giữ nguyên phiên âm chứ không thể chuyển dịch. Ngoài ra, vì bối cảnh lịch sử, địa lí và văn hóa của Ấn Ðộ có nhiều điểm bất đồng đối với nước ta, do thế,về nhân danh, địa…
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 40
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 40
Ngày 02/04/2015 Lúc 03:00:00Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
... Này Mục-liên, nếu Tỉ-kheo... không biết hổ thẹn, coi thường lời Phật dạy, phạm giới Ba-la-di, thì giống như chư thiên ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại thọ 16.000 tuổi, bị đọa vào địa ngục mà theo cách tính của nhân gian là chín trăm hai…
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 39
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Quyển 39
Ngày 01/04/2015 Lúc 03:00:00Tác giả: TT. Thích Phước Sơn
-- Nếu Tỉ-kheo-ni không bạch trước mà đi vào Tăng-già-lam của Tỉ-kheo thì phạm tội Ba-dạ-đề.
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929